Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Suïcide voorkomen door samen te werken

Geplaatst

op

door

In Suriname plegen jaarlijks gemiddeld 130 personen zelfmoord, terwijl het aantal wereldwijd rond de 800.000 ligt. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterft er om de 40 seconden één persoon. Wereldwijd wordt op 10 september Wereld Suïcide Preventie dag herdacht. Het thema voor Wereld Suïcide Preventie dag is ‘samenwerken om suïcide te voorkomen’. Dit betekent dat wij moeten samenwerken om het suïcide vraagstuk op te lossen, omdat het een integrale aanpak behoeft waarbij diverse actoren betrokken zijn. Naast de overheid hebben gezondheidsmedewerkers, leerkrachten, gewapende machten, buurtorganisaties, NGO’s en andere belangrijke belanghebbenden een belangrijke rol te vervullen.

Er wordt op Wereld Suïcide Preventie dag stilgestaan bij het complexe suïcide vraagstuk, dat ook in Suriname actueel is. Als ontwikkelingsland hebben wij een extra plicht om beleid te maken over suïcide. De gezondheidsorganisatie meldt verder, dat rond 79 procent van de suïcide gevallen plaatsvinden in ontwikkelingslanden. Suïcide is de tweede voornaamste doodsoorzaak onder jongeren tussen 15 en 29 jaar.

Het Pshychiatrisch Centrum Suriname (PCS) houdt in samenspraak met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho) op 7 oktober een congres met als thema Suïcide Preventie. Dit congres staat ook in lijn met de Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid, die herdacht wordt op 10 oktober met ‘Suïcide Preventie’ als thema. Voor dit congres worden diverse internationale sprekers uitgenodigd, met expertise op het gebied van suïcide en zal PCS een voorstel doen voor een nationale suïcide preventie aanpak voor Suriname.

Suïcide is meestal gerelateerd aan een mentaal probleem, zoals depressie, alcohol- en drugsgebruik, psychoses en angststoornissen. Het PCS heeft in de afgelopen 124 jaar zijn dienstverlening continu aangepast aan de behoefte van de samenleving.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Regering Bouterse focust op vijf speerpunten naar 2020 toe

Geplaatst

op

door

De regering Bouterse zal zich op weg naar de verkiezingen van 2020 toe focussen op woningbouw, het grondbeleid, de infrastructuur, het sociaal beleid en een inhaalslag plegen in de schaalindeling van ambtenaren. Hiervoor is een structuur opgezet en presidentiële commissie ingesteld, die deze zaken ter hand moet nemen.  In het praatprogramma Bakana Tori via Radio SRS heeft president Desi Bouterse benadrukt, dat deze vijf speerpunten allemaal specifiek te maken hebben met het verbeteren van de menselijke omstandigheden. De economie van het land geniet de hoogste prioriteit bij hem, alsook de financiële stroom.

Volgens het staatshoofd is belangrijk dat “het schip op koers blijft”. Hierover is donderdag nog vergaderd met de regerings- en partijtop. Hoewel de regeringsleider in een derde regeertermijn gelooft, waarschuwt hij dat er nog veel werk aan de winkel is. Hij weet dat burgers ontevreden zijn en heeft daar begrip voor, maar geeft meteen aan dat er “terecht ontevredenen zijn en zij die onterecht ontevreden zijn.” President Bouterse heeft verder aangegeven,  dat er personen zijn wiens problemen niet opwegen tegen de problemen waarmee de regering zich bezig wil houden. De vijf speerpunten blijven prioriteit van de regering, zegt de regeringsleider.

Lees verder

Suriname

Juspol opent politie-unit bij VCB

Geplaatst

op

door

Vlak vóór de Surinaamse Volkskredietbank (VCB) en tegenover de Centrale Markt aan de Waterkant heeft het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) een unit van de politie in gebruik genomen. Het departement wil met deze speciale unit meer zichtbaarheid van de politie in de binnenstad van Paramaribo. Justitieminister Stuart Getrouw zegt, dat dit project één is dat hij al lang wilde uitvoeren.

Met het oog op de beweging in deze omgeving en de strategische doelen die Juspol wil bereiken, is het volgens Getrouw tijd om de unit te openen. “Door het plaatsen van de unit denk ik dat de bereikbaarheid van en naar de politie zal worden verkort. Hiermee vindt verscherping van de handhaving van de openbare orde en rust alsook de criminaliteitsbeheersing plaats,” zegt de bewindsman.

Volgens de bewindsman zullen vanuit deze eenheid de beheersdaden voor de ordehandhaving van het verkeer plaatsvinden. Getrouw heeft de VCB bedankt voor de ondersteuning en goede samenwerking. Dit geeft volgens hem in het bijzonder aan, hoe goed de samenwerking is tussen de publieke en private sector. De unit is een handreiking aan de samenleving voor een goede en betere dienstverlening van de politie, stelt de minister.

Volgens korpschef Roberto Prade is het de bedoeling, dat de politie vanuit de unit de controlewerkzaamheden zal uitvoeren op de wegen in de omgeving en de Centrale Markt. “We hebben vaker van burgers vernomen, dat het lijkt alsof de politie die op de markt is gehuisvest, zich daar schuilhoudt. Nu is de politie zichtbaar”, zegt de korpschef.

Hij heeft de samenleving opgeroepen om gretig gebruik te maken van de mogelijkheden die nu geschapen zijn. “Wij gaan sowieso evalueren en kijken hoe het zal werken. Waar er moet worden aangescherpt, zullen we dat sowieso doen,” stelt de korpschef. De politiepost op de Centrale Markt blijft gehandhaafd.

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen

X