donderdag 22 februari 2024
31.6 C
Paramaribo
12.4 C
Amsterdam
0
(0)

Zelfdoding onder Surinaamse jongeren zorgwekkend

lees ook ...

PTC-delegatie bespreekt samenwerking met Santokhi voor ontwi...

Een delegatie van het Polytechnic College Suriname (PTC) heeft een ontmoeting gehad met president Chandrikapersad Santokhi om te praten over de rol van de onderwijsinstelling bij de ontwikkeling van h...

Het suïcidaal gedrag onder jongeren tussen 16 en 25 jaar in Suriname is zorgwekkend. Dit blijkt uit onderzoek van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ). Aan de vooravond van World Suïcide Prevention Day (Wereld Suïcide Preventie Dag), op 9 september, wordt een presentatie gehouden over de bevindingen van het uitgevoerd onderzoek.

Wereldwijd komt onder jongvolwassenen zelfdoding vaker voor en is er zelfs sprake van een sterke stijging in de afgelopen jaren. Voor wat Suriname betreft is uit statistieken gebleken dat het aantal suïcide gevallen per honderdduizend inwoners, in vergelijking met andere landen, aanzienlijk hoger liggen dan het wereldwijde gemiddelde. Zo blijkt uit cijfers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) dat er in een tijdsbestek van 7 jaren bijna 850 gevallen van suïcide onder jongeren van 12 tot 30 jaar zich hebben voorgedaan.

Aanleiding
De aanleiding van het onderzoek is dat suïcide onder jongeren in Suriname een zorgwekkende trend vertoont. Met de bevindingen van dit onderzoek wenst het ministerie inzicht te krijgen in het probleem, waardoor gerichte acties ondernomen kunnen worden naar jongeren toe met suïcidaal gedrag. Ook kan het ministerie zich hierna gaan richten op preventie om het aantal suïcides en pogingen tot suïcides onder jongeren te verminderen of zelfs te voorkomen.

Het ministerie van AWJ dat het jeugdbeleid in zijn portefeuille heeft, zal zijn volle gewicht in de strijd werpen om een halt toe te roepen aan zelfdoding onder jongeren. Tegen deze achtergrond heeft het ministerie deskundigen aangetrokken en hen de opdracht gegeven onderzoek te doen op dit vlak. De deskundigen, Graciëlla Hunte en Fariël Ishaak, hebben het onderzoek uitgevoerd.

Hunte was belast met de desk review, online survey en het ontwikkelen van een actieplan, terwijl Ishaak de opdracht heeft gekregen om de sociaal maatschappelijke- en psychosociale dienstverleners in Suriname in kaart te brengen. Intussen is het onderzoek afgerond en er zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Er zal tegelijkertijd ook een actieplan worden gepresenteerd voor de komende jaren.

Het onderzoek is gefinancierd door Unicef. Naar verschillende internationale bronnen, waaronder de PAHO en de WHO, blijkt dat rond 2016-2017 het aantal zelfmoordgevallen in Suriname ongeveer 23 op de honderdduizend personen is geweest. Dit terwijl het wereldwijd gemiddelde, gemeten over 181 landen, 9 op de honderdduizend bedraagt. Suriname is op de vierde (4de) plaats, op de index van zelfdoding, wat heel zorgwekkend is. Uit een vorig onderzoek dat is uitgevoerd in 2015 onder de naam “Langa Wan Anu”, is toen gebleken dat de oorzaak van zelfdoding onder jongeren vooral depressies en angststoornissen was.

Het ministerie heeft bewust gekozen om de onderzoeksresultaten en het actieplan te presenteren aan de samenleving aan de vooravond van de Internationale Dag van Suïcide Preventie op 10 september.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameZelfdoding onder Surinaamse jongeren zorgwekkend