woensdag 17 juli 2024
28 C
Paramaribo
20 C
Amsterdam
0
(0)

STG Lokeo Brokopondo brengt Economische Ontwikkeling naar Klaaskreek

lees ook ...

Leerlingen Speciaal Onderwijs Tambaredjo doen agrarische ken...

Op 15 juli kregen bijna 30 leerlingen van het Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (SO/VSO) Tambaredjo uit Saramacca de kans om agrarische kennis op te doen tijdens een educatieve dagto...

Stichting Lokeo Brokopondo is onlangs van start gegaan met het ‘Bedrijfs- en Economische Ontwikkelingsproject te West Klaaskreek’ om het gebied tot ontwikkeling te brengen. Daaronder valt de landbouw in Brokopondo, een innovatieve industrie in West Klaaskreek, ontwikkeling van de verwerkings industrie, het oplossen van het woningtekort in het dorp Klaaskreek en het bouwen van innovatieve gebouwen voor ondernemers.

Stichting Lokeo Brokopondo is de projecteigenaar en initiatiefnemer van bovengenoemd project en geeft aan dat de ontwikkelingen die plaats zullen vinden te West Klaaskreek niet zomaar zullen gebeuren. Dit project moet de innovatieve game changer worden over productie, voedsel, banen en besparen van buitenlandse valuta.

Er is ook een ontdekkingsprogramma uitgezet, waarbij de focus wordt gelegd op de ontwikkeling van het interieur, transformatie van de economie van winning naar productie, voedselveiligheid, innovatie in agroproductie, verwerking, huisvesting en meer en tot slot inclusie, waarbij Marrons en inheemse volkeren op de voorgrond worden gezet.

Middels dit project wordt er ook gewerkt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) 8,9,12 en 17. Tijdens de launch van dit project werd er gesproken over het marronomie concept, die inhoudt dat marronomie, de economische activiteit en ontwikkeling in het binnenland van Suriname benadrukt en hulde brengt aan de lange weg naar ontwikkeling van Marrons en de inheemse bevolking vanwege de slavernij uit het verleden. Marronomie streeft ernaar de kwestie van de landrechten op te lossen, wat een cruciale pijler is voor de ontwikkeling van de binnenlandse economie en richt zich ook op de economische diversificatie voor duurzame ontwikkeling van het binnenland.

De diversificatie gaat gepaard met verschillende economische wetten, wetsvoorstellen, juridische kwesties, de manier van zakendoen en de directe betrokkenheid van de lokale gemeenschap, het bestuur, instellingen en bedrijven. Het traditioneel bestuur heeft zijn eigen dynamiek, verdient respect en erkenning en de marronomie omvat deze kenmerken om succesvol te kunnen functioneren

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameSTG Lokeo Brokopondo brengt Economische Ontwikkeling naar Klaaskreek