Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Staatsraad in Suriname ingesteld door President Santokhi

Geplaatst

op

Staatsraad

President Chan Santokhi heeft de leden van de Staatsraad voor de periode 2020-2025 geïnstalleerd. De Staatsraad adviseert de president bij de uitoefening van zijn ambt als staatshoofd en als hoofd van de regering. De Staatsraad adviseert de regering ook over algemene beleidsaangelegenheden en over de inhoud van wetsontwerpen evenals volkenrechtelijke overeenkomsten, waarvan de goedkeuring van De Nationale Assemblee is vereist. Voorts adviseert de Staatsraad de regering betreffende ontwerp-staatsbesluiten.

De Nationale Assemblee zal grondwettelijk gezien vóór het goedkeuren van wetten eerst de Staatsraad om advies moeten vragen. Dit orgaan zal ook nodig zijn voor de uitdagingen waar wij als land voor staan. Vooral voor de wat moeilijke financieel-economische en de COVID-19-situatie maar ook voor de positieve uitdagingen zoals de grote olievondst voor de kust van Suriname.

In de Staatsraad zijn alle politieke partijen vertegenwoordigd die in het parlement zetels hebben. Verder zijn vertegenwoordigd de gezamenlijke vakbeweging en de gezamenlijke werkgeversorganisaties. De VHP heeft vier leden in de Staatsraad, NDP drie, ABOP/PL twee, NPS en BEP elk een, terwijl het bedrijfsleven en de vakbeweging elk twee vertegenwoordigers hebben in de Staatsraad.

De staatsraadsleden zijn:
Urmila Ramlagansing (VHP), Maaltie Sardjoe (VHP), Shakuntala Thakoer (VHP), Nathalie Amatmohamed (VHP), Rosellie Cotino (NDP), Amzad Abdoel (NDP), Caroline Heilbron (NDP), Marinus Cambiel (ABOP/PL), Rinnette Soentik Sapei (ABOP/PL), Hesdy Pigot (NPS), Justina Eduards (BEP), Soeroedjlal Torilal (VSB), Wilgo Bijlkerdijk (ASFA), Roy Haverkamp (PWO) en Sonny Chotkan (OSAV).

Opvallend in de lijst is de naam van voormalig parlementariër en econoom Amzad Abdoel die 10 jaar lang het geldontwaardend beleid van de vorige regering goed sprak  en verdedigde in het parlement. Hij kreeg van zijn achterban bij de verkiezingen van mei 2015 nog 2425 stemmen en bij de verkiezingen van 2020 maar 117 (honderdzeventien) stemmen en keerde  niet  terugkeren in de Nationale Assemblee.  –  culturu.com

1 Reactie
1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Boudjie
dinsdag 15 september 2020 06:48

Ze nemen goede en slechte. Waarom zijn er niet alleen goed.Advertentie

Suriname

President Santokhi belooft ‘Veiligheid’

Geplaatst

op

President Chan Santokhi. Beeld Stvs

Op 29  september, de dag van de jaarrede, zei  president Santokhi  dat de  regering de controle op de naleving en handhaving van de openbare orde zal opvoeren om het veiligheidsgevoel van de burger te vergroten.

Veiligheid in buurten is voor het ministerie van Justitie en Politie  in de kustvlakte en in het binnenland een sleutelactiviteit. Het politiekorps wordt gestroomlijnd voor een slagvaardiger optreden. We versterken dit dienstjaar 2021 de afdelingen Narcoticabrigade en Fraude. Dat geldt ook voor het instituut buurtmanagement en de surveillance- en inlichtingendienst,” gaf de president aan bij het toespreken van zijn gehoor.

Culturu.com

Lees verder

Suriname

Psychiatrisch Centrum Suriname 125 jaar

Geplaatst

op

Pcs 2

Vandaag is het PCS honderd en vijfentwintig jaar oud. De bouw van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gestart op de plaats Wolffenbüttel in 1892.  De eerste patiënten werden op 01 oktober 1895 opgenomen. De inrichting heette toen “Inrichting ter Verpleging van Krankzinnigen te Wolffenbuttel”.

De inrichting ter Verpleging van Krankzinnigen te Wolffenbüttel is nu uitgegroeid tot een uitgebreid en modern alsook ISO-gecertificeerd kenniscentrum en is vandaag aan de dag een referentiekliniek op het gebied van geestelijke gezondheid, waar een ieder met psychische klachten terecht kan voor kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg.

De psychiatrie in Suriname is jarenlang een taboeonderwerp geweest en mensen met psychische klachten werden om diverse redenen gestigmatiseerd, waardoor de drempel om hulp te zoeken heel hoog was. Hoewel er steeds meer mensen toestappen naar het PCS voor poliklinische hulp, blijkt uit het bevolkingsonderzoek van 2015 dat er nog steeds  een drempel is voor mensen die hulp zoeken voor depressie en angstklachten.

Om landelijk bereikbaar en toegankelijk te zijn voor een ieder in Suriname biedt het PCS via partnerschappen met de Regionale Gezondheidsdienst en Medische Zending op regelmatige basis de nodige psychische hulp aan de bewoners van de districten en personen in het (verre) binnenland.

Wat betreft opvangfaciliteiten is er ook vooruitgang geboekt de laatste tien jaren. Het Kinderpaviljoen werd in gebruik genomen en er werd meer gestalte gegeven aan de verslavingszorg via de Polikliniek verslavingszorg (voorheen Bureau Alcohol & Drugs) en de Detoxificatiekliniek. Verder werden enkele diensten en afdelingen opgezet ten behoeve van de zorg, zoals het Dagcentrum, de Spoedeisende Psychiatrie en recentelijk de afdeling Broki.

Vanwege de covid-19 pandemie moest ook de dienstverlening van het PCS aangepast worden aan de covid regels. Het personeel en de cliënten zullen vanwege deze bijzondere omstandigheid de hoogtepunten en ontwikkelingen die het PCS de afgelopen 125 jaar heeft doorstaan op sobere wijze herdenken. Ook zullen er enkele personen met een bijzondere staat van dienst en bijdrage aan de verdere ontwikkeling van PCS worden voorgedragen voor een presidentiële onderscheiding. – culturu.com

Lees verder

Meest gelezen