Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Sport- en Jeugdzaken benadrukt integrale aanpak bij 30 jaar Kinderrechtenverdrag

Geplaatst

op

door

Het kinderrechtenverdrag bestaat dit jaar 30 jaar. Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken beijvert zich samen met de ministeries van Justitie en Politie, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Arbeid, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Volksgezondheid voor het welzijn van het kind in alle facetten. Een integrale aanpak is de ideale methode om onze jonge burgers het beste te bieden en daardoor verzekerd te zijn van hun ontwikkeling tot volwaardige burgers, die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren op zowel individueel vlak als nationaal niveau.

Om het werk met betrekking tot ontwikkeling van de jeugd in lijn te brengen met nationale en internationale streven, faciliteert het ministerie van Sport- en Jeugdzaken de United- Nation Sustainable Development Goals Jeugd Ambassadeurs in hun werk. Hierbij laten zij zoveel mogelijk jongeren hun mening geven over en het betrekken van hen, om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De jongeren kunnen dan vrij participeren en hun mening uiten, wat benadrukt wordt door het Kinderrechtenverdrag.

Op 20 november 1989 heeft Suriname het VN-verdrag voor de rechten van het kind (IVRK) geratificeerd en moet voldoen aan de verplichtingen die dit verdrag met zich meebrengt.

Kinderrechten houden in dat elk kind recht heeft op onderwijs, recht op spel en vrije tijd, recht op aangepaste verzorging bij ziekte, recht op eigen mening en inspraak en recht op veiligheid. Elk kind moet ook beschermd worden tegen kinderarbeid, want het is verboden. In het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind staan alle rechten van kinderen waaraan eenieder zich moet houden. De regering en de omgeving (ouders, ouderen) moeten de kinderen beschermen. De ouders moeten zorgen voor een goede opvoeding van hun kinderen. Sommige kinderen hebben recht op extra bescherming, zoals zieke kinderen, weeskinderen, kinderen met een beperking of kinderen die vluchteling zijn.

De belangrijkste doelstelling van het jeugdbeleid is de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de jonge mens en het gevoel van dienstbaarheid aan de gemeenschap. Daarbij acht de regering het van belang om een beleid te ontwikkelen, waarin jeugdigen optimaal de gelegenheid krijgen hun mening te geven en gehoord te worden in aangelegenheden hen betreffende.

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken samen met de UNICEF staat voor een beleid, waarbij alle kinderen hun volle ontwikkeling kunnen bereiken. In het kader van 30 jaar Kinderrechtenverdrag ondersteunt het ministerie het initiatief genomen door het UNICEF, over verschillende kinderrechten waarvoor zij ondersteuning vragen. Verder ondersteunt het ministerie ook een 3 km wandelloop en het kinderrechtenfestival op het Onafhankelijkheidsplein, waarbij kinderen geïnformeerd zullen worden door partners van het kinderbeschermingsnetwerk ‘IK BEN’ en lokale NGO’s.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Politieke partijen verliezen kortgeding wijziging Kiesregeling

Geplaatst

op

door

De vordering die is ingediend door de politieke partijen PRO, Strei!, Alternatief 2020 en Seti Sranan Politieke Partij is vandaag door kortgedingrechter Sylvana Bradley afgewezen. Deze partijen hebben de zaak voorgelegd aan de rechter, omdat zij vinden dat de wetswijziging ondemocratisch en onrechtvaardig is. Het gaat onder andere om het pre-electoraal verbod en het betalen van een borgsom om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. 

Volgens raadsman Antoon Karg gaan de procederende politieke partijen in beraad over vervolgstappen. Dit gebeurt zodra zij een afschrift van het vonnis ontvangen hebben. Partijen zijn vastberaden in hun verzet tegen de wetswijzigingen en overtuigd van het ongrondwettelijk en ondemocratisch karakter daarvan.

De verdediging van de Staat vindt dat de rechter de wet niet kan toetsen. Het gaat om een wet die volgens hen op basis van de juiste procedures is aangenomen in De Nationale Assemblée. Er zijn verschillende argumenten aangevoerd om aan te tonen dat de politieke organisaties afgewezen moeten worden in hun vordering. 

Volgens Karg is de Grondwet door de goedkeuring van de wet vertrapt, omdat deze met een gewone meerderheid is aangenomen in plaats van de vereiste twee derde. Het parlement heeft op 28 maart de Kiesregeling en het Decreet Politieke Organisaties gewijzigd. 

Lees verder

Suriname

Politie Nieuw-Zeeland wil vrijdag lichamen van slachtoffers vulkaanuitbarsting bergen

Geplaatst

op

door

De politie van Nieuw-Zeeland is van plan om vrijdag de lichamen van de acht vermiste mensen van het eiland White Island te halen. Dat kon ze nog niet doen, omdat de vulkaan nog actief is en het daardoor te gevaarlijk was om het eiland te betreden.

In een statement laat de politie weten dat aan het plan momenteel de laatste hand wordt gelegd. De familie van de vermisten zijn al op de hoogte gebracht van de inhoud van dat plan.

Volgens experten is er nog seismologische activiteit op de vulkaan waargenomen.

Het officiële dodental na de vulkaanuitbarsting staat momenteel op acht, nadat twee mensen woensdag aan hun verwondingen overleden in het ziekenhuis. Ook de acht vermisten zijn naar alle waarschijnlijkheid overleden.

In vier ziekenhuizen in het land worden nog 21 patiënten verzorgd. Zestien van hen verkeren in kritieke toestand. Een aantal Australische slachtoffers is per vliegtuig overgebracht naar ziekenhuizen in Sydney.

Lees verder

Meest gelezen