donderdag 30 november 2023
28.1 C
Paramaribo
-0.6 C
Amsterdam
5
(1)

Sociale Zekerheid in Suriname moet beter vinden ILO en AWJ

lees ook ...

Surinaamse overheid herstructureert overheidscommunicatie vo...

In de afgelopen decennia heeft overheidscommunicatie in Suriname niet optimaal gefunctioneerd als beleidsinstrument, wat resulteerde in een kloof tussen burgers en de overheid. De huidige regering hee...

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) in samenwerking met de International Labour Organisation (ILO), heeft op woensdag 11 oktober 2023 een validatiesessie gehouden in Torarica in het kader van de Social Protection Expenditure Review dat onderdeel is van het derde Decent Work Country Programma voor Suriname (DWCP SU III) 2023-2026.

Tijdens deze sessie hebben Arthur van den Meerendonk, ILO-consultant en Joana Borges-Henriques, ILO Social Protection Specialist, aan AWJ en de stakeholders, een concept rapport alsook een plan van aanpak gepresenteerd voor herstructurering en hervorming van het sociaal zekerheidsstelsel in Suriname.

In november 2022 en februari 2023 was de ILO delegatie reeds in Suriname om de nodige data te verzamelen bij verschillende stakeholders die betrokken zijn bij het sociaal zekerheidsstelsel. De Social Protection Expenditure Review wordt op verzoek van de Surinaamse overheid uitgevoerd met technische assistentie van de ILO.

Minister Steven Mac Andrew vindt het waarborgen van adequate sociale bescherming tijdens de levensloop van elk mens essentieel. Hoewel Suriname een aantal sociale beschermingsvoorzieningen, maatregelen en instituties heeft, is het gewenste resultaat voor wat betreft een effectief en duurzaam sociaal zekerheidsstelsel nog niet bereikt.

Het beleid van de regering gericht op sociale bescherming moet volgens minister Mac Andrew één zijn om armoede tegen te gaan, maar ook om effectieve bescherming te bieden, ingeval bepaalde situaties zich voordoen. Vandaar de noodzaak om met ondersteuning van de ILO een omvattende review te doen van het sociaal zekerheidsstelsel in Suriname. Dit is volgens minister Mac Andrew een noodzakelijke stap om te komen tot een duurzaam sociaal zekerheidsstelsel.

Mac Andrew gaf aan dat Suriname voorstander is van een social protection floor en alles in het werk stelt om de toegang voor burgers tot gezondheidszorg en voorzieningen gericht op kinderen, zoals de pre-, post – en natale zorg te garanderen. Voorts moeten ook goede voorzieningen getroffen worden voor zij die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en personen die wegens onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld op het werk, invalide en of dusdanig hulpbehoevend zijn geworden.

Minister Mac Andrew beschouwt sociale bescherming als beleid gericht op het voorkomen en tegengaan van armoede, het helpen van kwetsbare groepen evenals het verlenen van assistentie om sociale isolering van personen te voorkomen gedurende de hele levensloop. De minister heeft benadrukt dat sociale bescherming niet een aangelegenheid van AWJ alleen is, maar van alle ministeries die dit in hun beleid hebben, uiteraard de totale Surinaamse overheid. Het rapport zal daarom eentje zijn welke geadopteerd zal worden door de overheid met zijn sociale partners.

De bewindsman noemde arbeidsmarktmaatregelen om werklozen terug te brengen op de arbeidsmarkt en versterken van personen in kwetsbare posities middels vakscholing als enkele zaken die zeker moeten worden meegenomen in het systeem van sociale bescherming.

Op vrijdag 13 oktober heeft minister Mac Andrew wederom een ontmoeting gehad met de ILO delegatie vergezeld van Jason Menso, fungerend hoofd Internationale Zaken op AWJ. De ILO heeft zich daarbij lovend geuit over de input van de lokale stakeholders en alle betrokkenen. De ILO delegatie heeft de minister geïnformeerd over de presentatie welke gehouden is voor de Regeringsraad en meetings, die gehouden zijn geworden met diverse instanties en vestigingen, zoals de International Monetary Fund (IMF), de Inter-American Development Bank (IDB), en de Verenigde Naties (VN) in Paramaribo. Daarbij zijn ook de hoogtepunten met de minister gedeeld.

Na consultatie en goed overleg met alle betrokkenen is afgesproken dat zij tot uiterlijk 25 oktober aanvullende informatie, alsook commentaar kunnen opsturen naar de ILO consultants. Er is ook aangegeven dat enkele zaken in het rapport al in werking zijn en dat overige steun zeker aangeboden zal worden, rekening houdend met de IMF-guidelines.

Het ligt in de bedoeling dat het concept-rapport wordt aangescherpt en in de laatste week van november wordt aangeboden aan minister Mac Andrew die het verder zal doorgeleiden naar de Surinaamse regering. Vervolgens zal het document worden aangevuld met een ‘roadmap’ welke in het eerste kwartaal van 2024 zal worden gepresenteerd.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameSociale Zekerheid in Suriname moet beter vinden ILO en AWJ