maandag 11 december 2023
26.1 C
Paramaribo
9.7 C
Amsterdam
5
(1)

Sluis langs de Anton drachtenweg krijgt ministersbezoek

lees ook ...

Boeren in Wanica delen ervaringen voor verbeterde cassavepro...

Onder begeleiding van het waardeketenplatform cassave, gesteund door SAMAP, en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), hebben boeren en agro-ondernemers in Wanica deelgenomen aan een ...

De sluis langs de Anton Drachtenweg bij het Citrusproject heeft op maandag 06 juni, hoog bezoek gehad van minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), die de situatie daar persoonlijk wilde zien. Met hem waren districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost, leden van Stichting Beter Wonen Morgenstond en de media.

De OW-minister gaf aan dat er alles aan wordt gedaan om de afwatering in het omliggende gebied te minimaliseren, zolang er geen structurele oplossing mogelijk is. De plaatselijke bewoners wensen op deze plek liever een pompgemaal dan een watersluis voor een snellere afvoer naar de Surinamerivier. De OW-minister gaf zowel de media als de overige aanwezigen aan dat de begroting van 2022 al volledig is uitbesteed, zodat er geen pompgemaa kan worden aangeschaft. Echter ligt het wel in de planning een waterpompstation voor deze locatie aan te scaffen.

De bewindsman is al in gesprek met het ministerie van Financiën en Planning om na te gaan of er alvast middelen vrijgemaakt kunnen worden op de begroting van 2023. Verder gaf hij aan dat de rehabilitaties van sluizen en pompgemalen niet vlot verlopen, waardoor er internationale hulp is ingeroepen om het OW-ministerie financieel bij te staan bij zulke projecten. Ook het ministerie van Financiën en Planning zal worden benaderd voor additionele middelen. “Dat gebieden onder water lopen hangt ook af van niet goede ontwateringssystemen die zijn aangelegd tijdens het opzetten van de verkavelingsprojecten” aldus minister Nurmohamed.

Stichting Beter Wonen Morgenstond heeft een kolkenzuiger van het ministerie van Openbare Werken ter beschikking om de afwateringsproblemen te verhelpen. Onlangs heeft de stichting toestemming gekregen voor de reparatie van de sluis bij de oude Citrusplantage. Het opnieuw in gebruik nemen van deze sluis, waarbij de sluisdeur is vernieuwd, zal verlichtend werken op de afwatering van Morgenstond. Deze werkzaamheden worden in PPP-verband uitgevoerd in samenwerking met Openbare Werken, waarbij het project hoofdzakelijk wordt bekostigd door ondernemers van Morgenstond.

Dc Bhola gaf desgevraagd nadrukkelijk aan dat op dit moment serieus wordt gekeken naar slimme oplossingen. In afwachting van een pompgemaal op deze locatie zullen de lozingen die naar de rivier stromen alvast worden uitgebaggerd en zullen trenzen worden opgehaald. De dc juicht het burgerinitiatief van Morgenstond enorm toe, daar er zelf zorg voor wordt gedragen een goede ontwateringssysteem in hun woongebied te helpen garanderen. “Uiteindelijk zou dat in heel Suriname het geval moeten zijn waarbij dc’s uit alle districten een trekkersrol krijgen” benadrukte de burgervader.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

2 REACTIES

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameSluis langs de Anton drachtenweg krijgt ministersbezoek