Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Slotbijeenkomst CTCS Post-Harvest Training

Geplaatst

op

door

Het Suriname Business Forum (SBF) samen met de Caribbean Development Bank (CDB) heeft in de periode september – oktober 2019 de training verzorgd, getiteld: “Post-Harvest handling van fruit en groenten”. De bedoeling is om de na-oogst verliezen van fruit en groenten te reduceren.

Dit project isgefinancieerd door het CaribbeanTechnological Consultancy Services Netwerk (CTCS), waarvan het SBF de hub (intermediaryorganization) is voor Suriname. Hierbij kunnen aanvragen worden ingediend bijhet CTCS fonds van de CDB ter (mede)financiering van projecten voor de privatesector.

Voor de uitvoering van dit project heeft het SBF gekozen voor eenwaardeketen (value chain) benadering met drie partners(stakeholdersorganisaties), namelijk: Landbouwcooperatie Kwatta & Omstreken(LCK) voor de training van hun leden (landbouwers), Vereniging van Exporteursvan Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) en Surair Aircargo Services (SACS),als afhandelaar op de Airport te Zanderij.

Op woensdag 23 oktober j.l. was de slotbijeenkomst van deze trainingcyclus.Mevrouw Marion Stekkel – Vroom, penningmeester gaf aan dat het SBF zich aljaren inzet voor de ontwikkeling van het agrarische ondernemerschap. Genoemdkunnen worden het agromentorenprogramma, het stimulering kassenteeltproject enhet export readiness programma. Het post-harvest handling project past helemaalin de portfolio van het SBF, waarbij het betrekken van de diverse stakeholdersbinnen de value chain van groenten en fruit van belang is.

De heer Diego Rodriquez, secretaris van de Landbouwcooperatie Kwatta gafaan dat de leden van de cooperatie zich van bewust zijn van het toepassen vangoede praktijken in het na-oogsttraject. Het verminderen van de na-oogstverliezenis essentieel voor de operatie van de boeren, omdat deze verliezen directinvloed hebben op de inkomsten van de boeren.

De heer Ram Soeknandan, penningmeester van de VEAPS merkte op dat deexporteurs nu de zware klappen opvangen van na-oogstverliezen. Deze trainingenzijn noodzakelijk om alle actoren in de waardeketen bewust te maken dat hunhandelingen van invloed zijn op de producten die uitgevoerd worden. Samenwerkentussen alle partijen juicht hij zeer toe.

De heer Jeff Jodhabier, manager van SACS, gaf aan dat zijn organisatie alsafhandelaar de laatste schakel in de waardeketen is, voordat de agrarischeproducten ons land verlaten naar de buitenlandse markt. Vanuit deze functie isSACS zeer verheugd dat ze betrokken worden bij zulke trainingen, omdat het eengezamenlijke  inspanning is in de exportvalue chain.

Mevrouw Maytrie Jagroep, die minister Parmessar van LVV vertegenwoordigde,gaf aan dat deze training een ondersteuning is aan het beleid van hetministerie. Het ministerie is de afgelopen 3 maanden intensief bezig met o.a. delandbouwers en exporteurs om maatregelen te implementeren om onze EU-exportmarktvan groenten en fruit te behouden. Zorgvuldige na-oogstbehandeling verminderdde kansen van het meezenden van schadelijke organismen met de exportladingen.

De keynote spreker op deze slotbijeenkomst was mevrouw Sadhana Jankie vande National Plant Protection Organisation (NPPO), die valt onder de afdelingPlantenbescherming en Kwaliteitskeuring van LVV. Zij gaf een overzicht van destatus van Suriname inzake de export van fruit en groenten naar de EuropeseUnie. Zij gaf verder ook een overzicht van de activiteiten die de afgelopenperiode zijn uitgevoerd, waarbij NPPO samen met de exporteurs en de telershiervoor verantwoordelijk zijn. De GAP trainingen aan telers, het trainen vande inspecteurs, het instellen van de 100% controle werkzaamheden door NPPOinspecteurs in de packinghouse van de exporteurs, het opstellen van een nieuwePlantenbeschermingswet zijn enkele van de inspanningen van de NPPO. Destakeholders hebben hun uiterste best gedaan voor de recente EU-audit diegeweest is in de eerste week van oktober 2019.

De export kan doorgaan onder de voorwaarde dat de notificaties(onderscheppingen van schadelijke organismen in Nederland) dalen. Dit is hetgrootste zorgpunt van LVV. Om het voorkomen van insecten in de exportzendingenheeft NPPO de maatregel uitgevaardigd dat per 24 oktober 2019 alle kelken vanBoulanger en Antroewa verwijderd dienen te zijn en dienen de meeste groenteneen speciale wasbehandeling te ondergaan.

“We moeten bewust zijn dat samenwerking tussen alle stakeholders eennoodzakelijke vereiste is”. Dit is ook een bevinding van de participanten aande trainingen. Samenwerken en het delen van informatie is zeer vereist willenwe onze exportmarkt van fruit en groenten behouden en uitbreiden. De avond werdafgesloten met de uitreiking van certificaten.able 2 Accen

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Natio spelers gehuldigd door bedrijfsleven

Geplaatst

op

door

De nationale senioren selectie van Suriname is dankzei hun prestatie voor het plaatsen in e Gold Cup gehuldigd door verschillende bedrijven. Het gaat onder andere om Telesur, Rudisa Agencies en de Hakrinbank.

Lees verder

Suriname

SZF vergemakkelijkt diensten met mobiele app

Geplaatst

op

door

De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) vergemakkelijkt de toegang tot haar diensten voor het publiek. Het SZF heeft daartoe op vrijdag 15 november de mobiele app SZF Connect gelanceerd. Volgens Claudine Amattabri, hoofd Project Management van het SZF, is de app ontwikkeld om haar cliënten en de samenleving beter te voorzien en om de diensten te vergemakkelijken. Ze zegt dat er hard is gewerkt aan het ontwikkeling van de applicatie.

Medewerkers hebben zich in de afgelopen twee weken reeds wegwijs kunnen maken in de applicatie, maar voor het groter publiek is het compleet nieuw. SZF Connect is ontwikkeld voor SZF-verzekerden en niet SZF-verzekerden. Met de app heeft de gebruiker toegang tot diverse services van het ziekenfonds. Men kan inloggen als gastgebruiker of met een SZF-id.

Amattabri verduidelijkt dat er reeds een mobiele app van het SZF was, maar dat SZf Connect geheel anders is. Met de applicatie kunnen gebruikers de laatste nieuwtjes van het SZF volgen. Men heeft toegang tot de SZF-geneesmiddelenklapper en indien er wordt ingelogd met de SZF-id, ontvangt men persoonlijke berichten, notificaties betreffende het verzekeringsplan en algemene informatie, omtrent verzekeringsplannen die het SZF te bieden heeft. Ook kan de gebruiker op de app ook de wachtdienstregeling die elke vrijdag wordt geüpload, halen en navigeren naar alle huisartsen en apotheken. Middels de navigatie functie krijgt men de kortste route naar een huisarts of een apotheek. Verder biedt de app ook toegang tot de SZF-premietabel en alle contactinformatie van het SZF, waaronder de SZF-units, SZF-kantoren en -apotheken.

Aan het tot stand komen van de app hebben medewerkers van diverse afdelingen meegewerkt, waaronder de afdelingen Informatie Technologie, Declaratie, Voorlichting/Klanten Service, Projectmanagement en directieleden die ook nauw betrokken waren in het proces. De app kan via App Store en Play Store gedownload worden.

Lees verder

Meest gelezen

X