zaterdag 13 april 2024
26.7 C
Paramaribo
15 C
Amsterdam
0
(0)

Slechte staat wegstrekking Apoera-Zanderij moet dringend aangepakt worden

lees ook ...

Nationale veiligheidsaanpak: politie en militairen nemen act...

Tijdens een bijeenkomst in De Nationale Assemblee op donderdagavond hebben de ministers Kenneth Amoksi van Justitie & Politie en Krishna Mathoera van Defensie aangekondigd dat er onmiddellijk acti...

De wegstrekking van Apoera tot Zanderij verkeert al jaren in een slechte staat. Echter is de weg in de regentijd haast onbegaanbaar. Onlangs is er door het ministerie van Openbare Werken (OW) een bijzondere bijeenkomst gehouden. Er is met verschillende overheidsinstanties, stakeholders en andere belanghebbenden van gedachten gewisseld. De algehele situatie van deze belangrijke wegverbinding is uiteengezet, waarna breedvoerig is ingegaan op de mogelijke opties om de weg gezamenlijk, maar ook structureel aan te pakken.

Onderdirecteur Droge Civieltechnische Werken, Avinash Dewoe, gaf tijdens de vergadering aan dat het laatste structurele onderhoud van de weg in 2009-2010 heeft plaatsgevonden. Vanwege een tekort aan structurele middelen op de begroting, kwam deze weg niet op de agenda. Sherwin Piqué, die het districtscommissariaat Para vertegenwoordigde, gaf aan dat het commissariaat niet in staat is de weg in eigen beheer te onderhouden.

Met de lokale ondernemers bestaat een goede verstandhouding. Het lukt alleen om de minimale werkzaamheden te verrichten. De ondernemers die gebruikmaken van de weg, zijn bereid te helpen en doen dat reeds met eigen machines en brandstof, maar geven gelijk aan dat het lastig is elke keer machines uit de productie te halen voor het onderhouden van de weg.

Het is geen geheim dat de overheid achterloopt met het onderhouden van de laterietwegen in Suriname, want op korte termijn zal OW niet meer instaat zijn om de weg verder aan te pakken. OW-minister Riad Nurmohamed heeft sinds zijn aantreden bedrijven opgeroepen, mee te helpen met diverse infrastructurele problemen. Hij zal nagaan als de weg in public private partnership (PPP) verband kan worden aangepakt, dan wel gezamenlijk met andere overheidsinstanties, belanghebbenden en plaatselijke bewoners.

Er zijn voorstellen gedaan de zwaarbeladen vrachtwagens te laten betalen om gebruik te kunnen maken van de weg. Op deze manier kunnen inkomsten worden gegenereerd, de weg blijvend te onderhouden en op den duur te verharden. Benadrukt werd dat de oplossingsmodellen in eerste instantie goed moeten worden bekeken, voordat kan worden overgegaan tot uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameSlechte staat wegstrekking Apoera-Zanderij moet dringend aangepakt worden