zondag 26 mei 2024
28 C
Paramaribo
12.8 C
Amsterdam
0
(0)

SCBA vermaant de bevolking om op 24 maart vredig te protesteren

lees ook ...

Gezondheidswerkers getraind in zelfmoordpreventie door PAHO ...

Suïcide is een wereldwijd probleem dat jaarlijks miljoenen levens eist en diepe wonden achterlaat in gemeenschappen. In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid heeft de Pan American Health...

De Suriname Chinese Business Alliance (SCBA) heeft op 21 maart jongstleden het volgende in verband met de protestactie van 24 maart aanstaande, ter attentie van de bevolking van Suriname gebracht. 

“De SCBA heeft kennis genomen van de aankondiging dat er op vrijdag 24 maart aanstaande wederom zal worden geprotesteerd in Paramaribo. Gelet op de wijze waarop de op 17 februari jongstleden gehouden protestacties uit de hand zijn gelopen, heeft het bestuur zijn leden geadviseerd om met de nodige voorzichtigheid en alertheid te werk te gaan. De SCBA heeft alle begrip voor het gevoel van onvrede over de effecten van de huidige economische malaise waarin ons land verkeert en respecteert het democratisch recht van vrije meningsuiting ten volle, maar vertrouwt er evenzeer op dat de protesterenden het zullen nalaten om tot beschadiging en vernieling van have en goed van burgers en ondernemers over te gaan.

De SCBA heeft op grond van haar verantwoordelijkheid haar leden geadviseerd om de bedrijven conform de vergunningsvoorwaarden van de overheid zoveel als mogelijk open te stellen, zodat de dienstverlening zoveel als mogelijk gegarandeerd kan worden. Het SCBA-bestuur rekent op een waardig en vredig verloop van de protesten maar vertrouwt er evenwel op dat, in gevallen waar zulks nodig mocht blijken te zijn, de autoriteiten er op zullen toezien dat op geen enkele wijze de veiligheid van burgers in het algemeen, maar meer in het bijzonder de ondernemers en hun werknemers, in gevaar wordt gebracht en aan bezittingen enige vorm van schade of beschadiging wordt toegebracht.

Verder is het bestuur van mening dat de duurzame ontwikkeling van Suriname slechts door inspanningen van alle burgers kan worden gerealiseerd en roept daarom een ieder op om het nationaal belang voorop te stellen.”

HET BESTUUR VAN DE SURINAME CHINESE BUSINESS ALLIANCE

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameSCBA vermaant de bevolking om op 24 maart vredig te protesteren