maandag 25 september 2023
27.2 C
Paramaribo
12.8 C
Amsterdam
5
(1)

Santokhi vaardigt nieuw besluit uit ter implementatie van Anti-corruptiewet

lees ook ...

Global warming voorbij, nu Global boiling

De first lady van de Republiek Suriname, Mellisa Santokhi-Seenacherry, is momenteel in New York, waar zij deelneemt aan enkele bijeenkomsten. Dit doet zij op uitnodiging van diverse organisaties. Ook ...

Op woensdag 30 augustus 2023 heeft president Chandrikapersad Santokhi tijdens de regeringsraadsvergadering een nieuw staatsbesluit afgekondigd ter uitvoering van de Anti-corruptiewet (S.B. 2017 no. 85) in de Republiek Suriname. Het nieuw geïntroduceerde besluit, getiteld “Besluit verklaring van inkomen en vermogen en register ontvangstbewijzen,” heeft als voornaamste doel de transparantie van financiële posities van publieke ambtsdragers in Suriname te vergroten en mogelijk corruptieve praktijken tegen te gaan.

De president benadrukt dat dit besluit een zorgvuldig evenwicht zoekt tussen openheid en het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van publieke functionarissen. Informatie uit de Verklaring van Inkomen en Vermogen wordt enkel gebruikt voor het beoogde doel en valt onder de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit recente staatsbesluit vindt zijn basis in artikel 9, lid 5, en artikel 11, lid 3 van de Anti-corruptiewet en introduceert de verplichte “Verklaring van Inkomen en Vermogen” voor publieke ambtsdragers. Deze verklaring omvat een gedetailleerd overzicht van hun inkomsten, vermogen en andere financiële bezittingen. De verklaring moet periodiek worden ingediend bij een zelfgekozen notaris en wordt vertrouwelijk behandeld.

Daarnaast voorziet het besluit in het bewaren van de Verklaring van Inkomen en Vermogen, het registreren van ontvangstbewijzen bij de Anti-corruptie Commissie en de daarbij behorende procedure voor het opvragen van deze verklaringen door gerechtelijke autoriteiten in het kader van strafrechtelijke onderzoeken.

Eerder dit jaar werd de Anti-corruptie commissie opgericht, en zij is inmiddels actief aan de slag. Deze commissie, belast met het toezicht op de Anti-corruptiewet, is verantwoordelijk voor het beheer van het register van ontvangstbewijzen en zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van verstrekte informatie te waarborgen. Het nieuwe staatsbesluit treedt in werking vanaf de dag na afkondiging ervan. De minister van Justitie en Politie draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit besluit.

Dit initiatief onderstreept de vastberadenheid van de Surinaamse regering om integriteit te bevorderen en corruptie binnen de overheid te bestrijden. Het nieuwe beleid benadrukt de verplichting van publieke ambtsdragers om volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken omtrent hun financiële positie, en draagt bij aan een eerlijke en transparante bestuurscultuur in Suriname.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

1 REACTIE

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameSantokhi vaardigt nieuw besluit uit ter implementatie van Anti-corruptiewet