maandag 26 februari 2024
33 C
Paramaribo
5 C
Amsterdam
0
(0)

Santokhi kondigt krachtige maatregelen aan voor veiligheid en etnische harmonie

lees ook ...

VHP-fractieleider uiting bezorgdheid over daling wisselkoers...

Asiskumar Gajadien, fractieleider van de VHP, heeft zijn bezorgdheid geuit over de recente daling van de wisselkoers bij de cambio's. Hij benadrukte dat deze schommelingen de samenleving schaden en da...

In zijn nieuwjaarstoespraak heeft president Chandrikapersad Santokhi aangekondigd dat Suriname in 2024 krachtige maatregelen zal nemen om het gevoel van veiligheid te waarborgen en etnische spanningen te verminderen. De president riep op tot een gezamenlijke inspanning om te werken aan nation building en benadrukte het belang van het versterken van de nationale eenheid.

Met de wens voor een voorspoedig nieuw jaar voor alle Surinamers, benadrukte Santokhi dat het land aan het begin staat van een veelbelovend hoofdstuk. Hij sprak de hoop uit dat de komende maanden een tijd van hernieuwde hoop, versterkt geloof, grotere eenheid en diepgewortelde vaderlandsliefde zullen zijn.

De president prees het Surinaamse volk voor de opofferingen die zijn gebracht om de economie te hervormen en riep op tot het gezamenlijk plukken van de vruchten daarvan. Hij moedigde aan om verschillen opzij te zetten en samen te werken aan een schitterende toekomst, waarbij nation building centraal staat.

Santokhi benadrukte de zegeningen van Suriname, waaronder een vruchtbare bodem, overvloedige natuurlijke hulpbronnen, en een diverse bevolking die een eenheid in verscheidenheid vormt. Hij herinnerde eraan dat het behouden van het carbon-negatieve status van het land een gezamenlijke verantwoordelijkheid is door het milieu goed te beschermen.

In het kader van economische ontwikkeling in 2024, richt de regering zich op essentiële zaken zoals woningbouwprojecten, effectieve implementatie van sociale programma’s en bescherming van de meest kwetsbaren in de samenleving. Investeringen in inclusief onderwijs, infrastructuur, veiligheid en gezondheidszorg staan hoog op de agenda.

President Santokhi bedankte het Surinaamse volk voor hun volharding en geduld in het afgelopen jaar en benadrukte de positieve ontwikkelingen op economisch gebied. Hij wees op de herschikking van schulden, de terugkeer van internationaal vertrouwen en de omslag in de olie- en gassector als belangrijke mijlpalen.

In het nieuwe jaar zal de regering met kracht optreden om het gevoel van veiligheid te garanderen en etnische spanningen tegen te gaan. De president benadrukte dat een multiculturele samenleving eenheid, samenwerking, begrip, respect en verwerping van etnische politiek vereist.

De nieuwe kieswet zal de democratie versterken, en gezamenlijk zal er worden afgerekend met etnische politiek. President Santokhi sloot zijn toespraak af met een oproep om de uitdagingen niet uit het oog te verliezen en samen te werken aan positieve veranderingen. Hij wenste het Surinaamse volk een voorspoedig nieuwjaar en sprak de hoop uit om samen te blijven bouwen aan een stralend Suriname.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

1 REACTIE

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameSantokhi kondigt krachtige maatregelen aan voor veiligheid en etnische harmonie