Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Sancties tegen milieuvervuilers in Suriname

Geplaatst

op

Milieinspecteurs Zullen Meer Bevoegdheden Krijgen. 2

Er komen maatregelen tegen milieuvervuilers in Suriname. De Milieuraamwet biedt ruimte om sancties op te leggen tegen personen, die zich hieraan schuldig maken. Zo kunnen er geldboetes worden opgelegd of schuldigen gestraft worden, zegt minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke ordening en Milieu. Volgens de bewindsman is in de raamwet opgenomen, dat een Milieuautoriteit in het leven wordt geroepen en milieu-inspecteurs bevoegdheden krijgen om schuldigen te vervolgen.

De bewindsman vindt dat het milieubeleid dichterbij de gewone man moet worden gebracht. En dat zal ook gebeuren, beweert hij. Een efficiënt milieubeleid zal een kans van slagen hebben, wanneer de man van de straat meegenomen wordt in het geheel. Naast meerdere bewustwordingscampagnes zullen er meer maatregelen getroffen worden om de burgerij in te lichten over diverse schadelijke stoffen, die er in Suriname voorkomen. Het gaat vaak genoeg om hele simpele dingen, die aan burgers kunnen worden bijgebracht zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van de eigen omgeving.

Vaak zijn de trenzen en kreken vol met plastic dat veelal door burgers daarin is terechtgekomen. Dit afval zorgt ervoor dat er vooral in regentijd verstoppingen optreden.  Ook hierop kunnen burgers gewezen worden en dat zij voortaan hun plastic in de daarvoor bestemde afvalbakken doen. Het ophalen van trenzen kost de overheid enorm veel geld. Daarom wordt door de staat een beroep gedaan op burgers om het milieu niet te vervuilen.

Culturu.com

1 Reactie
1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Bryan
dinsdag 15 september 2020 22:31

Gewoon een anonieme kliklijn openen.
Hoge boete’s uitschrijven en bij recidive een paar dagen cel.
Het Surinaamse volk is er één van eerst voelen en zien dan geloven.Advertentie

Suriname

President Santokhi belooft ‘Veiligheid’

Geplaatst

op

President Chan Santokhi. Beeld Stvs

Op 29  september, de dag van de jaarrede, zei  president Santokhi  dat de  regering de controle op de naleving en handhaving van de openbare orde zal opvoeren om het veiligheidsgevoel van de burger te vergroten.

Veiligheid in buurten is voor het ministerie van Justitie en Politie  in de kustvlakte en in het binnenland een sleutelactiviteit. Het politiekorps wordt gestroomlijnd voor een slagvaardiger optreden. We versterken dit dienstjaar 2021 de afdelingen Narcoticabrigade en Fraude. Dat geldt ook voor het instituut buurtmanagement en de surveillance- en inlichtingendienst,” gaf de president aan bij het toespreken van zijn gehoor.

Culturu.com

Lees verder

Suriname

Psychiatrisch Centrum Suriname 125 jaar

Geplaatst

op

Pcs 2

Vandaag is het PCS honderd en vijfentwintig jaar oud. De bouw van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gestart op de plaats Wolffenbüttel in 1892.  De eerste patiënten werden op 01 oktober 1895 opgenomen. De inrichting heette toen “Inrichting ter Verpleging van Krankzinnigen te Wolffenbuttel”.

De inrichting ter Verpleging van Krankzinnigen te Wolffenbüttel is nu uitgegroeid tot een uitgebreid en modern alsook ISO-gecertificeerd kenniscentrum en is vandaag aan de dag een referentiekliniek op het gebied van geestelijke gezondheid, waar een ieder met psychische klachten terecht kan voor kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg.

De psychiatrie in Suriname is jarenlang een taboeonderwerp geweest en mensen met psychische klachten werden om diverse redenen gestigmatiseerd, waardoor de drempel om hulp te zoeken heel hoog was. Hoewel er steeds meer mensen toestappen naar het PCS voor poliklinische hulp, blijkt uit het bevolkingsonderzoek van 2015 dat er nog steeds  een drempel is voor mensen die hulp zoeken voor depressie en angstklachten.

Om landelijk bereikbaar en toegankelijk te zijn voor een ieder in Suriname biedt het PCS via partnerschappen met de Regionale Gezondheidsdienst en Medische Zending op regelmatige basis de nodige psychische hulp aan de bewoners van de districten en personen in het (verre) binnenland.

Wat betreft opvangfaciliteiten is er ook vooruitgang geboekt de laatste tien jaren. Het Kinderpaviljoen werd in gebruik genomen en er werd meer gestalte gegeven aan de verslavingszorg via de Polikliniek verslavingszorg (voorheen Bureau Alcohol & Drugs) en de Detoxificatiekliniek. Verder werden enkele diensten en afdelingen opgezet ten behoeve van de zorg, zoals het Dagcentrum, de Spoedeisende Psychiatrie en recentelijk de afdeling Broki.

Vanwege de covid-19 pandemie moest ook de dienstverlening van het PCS aangepast worden aan de covid regels. Het personeel en de cliënten zullen vanwege deze bijzondere omstandigheid de hoogtepunten en ontwikkelingen die het PCS de afgelopen 125 jaar heeft doorstaan op sobere wijze herdenken. Ook zullen er enkele personen met een bijzondere staat van dienst en bijdrage aan de verdere ontwikkeling van PCS worden voorgedragen voor een presidentiële onderscheiding. – culturu.com

Lees verder

Meest gelezen