zaterdag 24 februari 2024
25 C
Paramaribo
3.5 C
Amsterdam
5
(1)

Samenwerking Suriname en Belgie wordt uitgebreid

lees ook ...

Geestelijk leiderschap bidt samen met president voor welzijn...

Op maandag 19 februari begon president Chandrikapersad Santokhi zijn werkweek met een krachtig gebed voor het land en zijn volk, in aanwezigheid van diverse hindoe geestelijken uit zowel Suriname als ...

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft een bezoek gebracht baan België op 08 en 09 maart jongstleden. Hiermee wordt de eerste stap gezet naar een intensievere en bredere samenwerking tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk België.

Op woensdag 09 maart 2022 ondertekende minister Ramdin namens de Surinaamse regering een Memorandum Of Understanding (MoU) met Sammy Mahdi, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie die ook belast is met de Nationale Loterij en de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing van België.

De MoU is voornamelijk gericht op het in goede banen leiden van het personenverkeer en het bevorderen van de samenwerking op het gebied van consulair- en migratiebeleid tussen de twee landen. Het finaliseren van de MoU is tot stand gekomen, door gezamenlijke inzet van het ministerie van BIBIS, de Surinaamse Ambassade in Brussel en verscheidene Surinaamse vak ministeries tezamen met de Belgische Vreemdelingen Dienst.

De Surinaamse bewindsman gaf aan dat migratie, als zijnde de verplaatsing van de ene locatie naar een andere, zo oud is als de mensheid zelve. Mensen migreren voor korte of voor langere periode om zovele redenen. Het is belangrijk dat deze bewegingen, in de vorm van het personenverkeer, op een juiste en gereguleerde wijze plaatsvinden.

‘Ik heb met staatssecretaris Mahdi ook de intentie van Suriname besproken om op korte termijn visumafschaffing voor Surinamers die naar de zogenoemde Schengenlanden willen afreizen. Wij rekenen op het begrip en ondersteuning van de Belgische regering voor dit voornemen en te zijner tijd zal hier verder over gesproken worden’, aldus minister Ramdin.

Ondertussen, zal de voorlichting met betrekking tot het reizen naar de Schengen-zone opgevoerd worden. Hierbij zullen reizigers nadrukkelijk geïnformeerd worden over de terzake geldende regels ten aanzien van verblijf in de betreffende landen.

Het tekenen van de MoU werd ondersteund door een Surinaamse delegatie die in Brussel was op uitnodiging van de Federale Overheidsdienst van België. Deze delegatie was in België voor technische uitwisseling op het gebied van: bevolkingsregistratie, burgerlijke stand, arbeidsreglementering en arbeidsmigratie.

De Surinaamse delegatie bestond uit mevrouw Dina Westfa (ministerie van BIBIS), mevrouw Nasiah Hassankhan (ministerie van Binnenlandse Zaken), mevrouw Ingrid Kindooi en de heer Krishnakoemar Binda (beiden van ministerie van Justitie en Politie) en de heer Mohamed Piroe (ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken).

Suriname deelt een bijzondere band met België, vanwege de gedeelde taal en veel gemeenschappelijke culturele aspecten. Het doel is in de komende periode de betrekkingen aan te scherpen, met name op het gebied van de financiering van gemeenschapsprojecten en het aangaan van diverse overeenkomsten, waaronder een rechtshulpverdrag en een luchtvaartovereenkomst.

Minister Ramdin was vergezeld door gedelegeerd ambassadeur van Suriname in België de heer Gilbêrt van Lierop, alsook de eerste en tweede secretaris van de Surinaamse Ambassade in België mevrouw Jo-Ann Buyne en mevrouw Gwenny Gefferie.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameSamenwerking Suriname en Belgie wordt uitgebreid