Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Samenwerkende partijen willen uitslag verkiezingen in Suriname

Geplaatst

op

Anp Samenwerking

De vier samenwerkende partijen; VHP, ABOB, NPS en PL eisen onmiddellijke definitieve vaststelling van de uitslag van de verkiezingen in Suriname. De partijen geven aan dat er veel vertraging is bij de telling. Dit getuigt volgens de partijen van weinig respect daar de verkiezingsautoriteiten op trage tempo zaken afhandelen.

In een verklaring laten de partijen het volgende weten:

De grondwet geeft duidelijk aan in art. 66 dat Uiterlijk binnen dertig dagen nadat de leden van De Nationale Assemblee zijn gekozen, dit orgaan in vergadering bijeen komt… om de nieuwe leden toe te laten en direct …een voorzitter en vice- voorzitter van De Nationale Assemblee te kiezen, die onmiddellijk hun functies aanvaarden

Aangezien de verkiezingen op 25 mei gehouden zijn, dient de nieuwe Nationale Assemblee dus uiterlijk 24 juni bijeen te komen. Dat betekent dat alle formele werkzaamheden nu al hadden moeten zijn afgehandeld. De samenwerkende partijen doen een dringend beroep op de verkiezingsautoriteiten om zaken nu zonder enige vertraging af te ronden, zodat de grondwet, als hoogste wet, kan worden nageleefd. De uitslag van de verkiezingen is inmiddels algemeen bekend t.w. VHP 20 zetels, ABOP/PL 10 zetels, NPS 3 zetels, BEP 2 zetels, en NDP 16 zetels. 

Tot nu toe hebben alle politieke partijen –op de NDP na- de uitslag van de verkiezingen geaccepteerd. In een democratie behoort de zittende regering het goede voorbeeld te geven door de uitslag zo spoedig mogelijk te accepteren. Delen van de NDP hebben de uitslag inmiddels wel geaccepteerd, maar de leiding van de NDP nog niet. 

In plaats hiervan zien wij dat deze partij obstructie pleegt en allerlei obstakels op de weg naar de overgang naar een nieuwe regering legt. Daarmee negeert zij de wil van het volk, die de nieuwe coalitie een duidelijk mandaat van 33 zetels heeft gegeven. De bevolking van Suriname heeft een zeer moeilijke periode achter de rug en met de Covid-19 situatie wordt de economische situatie alleen maar slechter. De nieuwe regering moet daarom snel aan de slag.

De samenwerkende partijen hebben van 182.198 kiezers (twee derde van de kiezers) een ruim en stevig mandaat gekregen om te regeren en gaan dit ook doen in belang van land en volk. De bedrijfsleven-organisaties hebben al opgeroepen tot een snelle transitie, omdat zij vele faillissementen en stijgende werkloosheid zien. Veel gezinnen komen in grote problemen. Kortom een onnodige vertraging in de vaststelling van de uitslag door politieke spelletjes van de zittende regering gaat tegen het algemeen belang in, stellen de VHP, ABOP, NPS en PL. 

Bron: media samenwerkende partijen

2 Reacties
2 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
M. Ghiraw
vrijdag 5 juni 2020 19:53

Terecht, dat de politieke partijen onmiddellijke vasttelling eisen van de verkiezinhsuitslagen. De zittende regering is duidelijk bezig met een vertragingstactiek in eigen belang. De wil van het volk wordt volledig genegeerd. Walgelijke partij, de NDP.

Floyd
vrijdag 5 juni 2020 20:33

Ze willen niet naar huis.. of samen werking NDP en vhp. Dat gaat komen Bouterse president santoki vice presidentAdvertentie

Suriname

BGA feliciteert nieuwe parlementariërs en informeert over Verdrag inzake Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen

Geplaatst

op

Unnamed

Onlangs heeft het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de Algemene Vrije en Geheime verkiezing van 25 mei 2020 bindend verklaard. Vervolgens zijn de gekozen volksvertegenwoordigers toegelaten tot De Nationale Assemblée en bestaat die thans uit 15 (29%) vrouwen en 36 (71%) mannen.

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) feliciteert de parlementariërs en wil van deze gelegenheid gebruik maken hen te informeren over het Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) dat de staat Suriname in 1993 heeft geratificeerd. Met het ratificeren van dit VN-Vrouwenverdrag heeft de staat Suriname zich gecommitteerd aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien waaronder het in lijn brengen van de nationale wetgeving met het verdrag. Op u wordt een beroep gedaan om bij de totstandkoming van wetten hiermee rekening te houden.

Binnenkort zal de verkiezing van de President en Vicepresident voor de Staat Suriname plaatsvinden en hierna de voordrachten en benoemingen voor de overige diverse openbare functies, zoals ministers en ambassadeurs.

Artikel 7 van CEDAW-verdrag handelt over de participatie van vrouwen in de politiek en het openbaar leven en luidt als volgt:

“De staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen:

  1. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen;
  2. deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te vervullen;
  3. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven van het land”.

Artikel 8 van het verdrag handelt over de participatie van vrouwen op internationaal niveau en luidt als volgt:

“De Staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat vrouwen, op gelijke voet met mannen en zonder enig onderscheid, de mogelijkheid hebben hun regering op internationaal niveau te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties”.

Het BGA roept hierbij de politieke partijen die deel uit zullen maken van de nieuwe regering op om in die fase van voordrachten en benoemingen in diverse openbare besluitvormingsposities vrouwen op gelijke voet met mannen de ruimte te bieden om het menselijk kapitaal in te kunnen zetten, zodat vrouwen evenals mannen de beginselen van democratie kunnen beleven. Zonder de actieve participatie van vrouwen en zonder dat op alle besluitvormingsniveaus rekening wordt gehouden met vrouwen, zijn gelijkheid, duurzame ontwikkeling en vrede niet te verwezenlijken.

Bron: NII

Lees verder

Suriname

COVID-19: vijftiende persoon overleden in Suriname

Geplaatst

op

Virus 4915859 340

In Suriname is een vijftiende perszoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder was de persoon opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het aantal actieve cases is gesteld op 278. Zes personen zijn vandaag genezen verklaard. De quarantaine regels zijn versoepeld door het management team en wordt er vandaag verwacht dat er meer mensen ontslagen zullen worden.

Mensen die uit Nederland terugkeren naar Suriname hoeven voortaan niet meer ij overheidsquarantaine te gaan. – Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen