vrijdag 21 juni 2024
25 C
Paramaribo
17.7 C
Amsterdam
0
(0)

RR-leden Lelydorp leggen problemen op bord president

lees ook ...

Ministerie van Defensie boekt grote bezuinigingen en plant i...

Het ministerie van Defensie heeft onlangs aanzienlijke besparingen gerealiseerd op haar jaarbegroting, wat ruimte biedt voor nieuwe investeringen in het defensieapparaat. Minister Krishnakoemarie Math...

Tijdens een buurtbijeenkomst die plaatsvond in het Informatie- en Studiecentrum van Lelydorp, hebben enkele leden van de ressortraad aandacht gevraagd van de regering, onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi, voor verschillende problemen die zich voordoen in diverse wijken in de hoofdplaats van het district Wanica. Op vrijdag 1 september 2023 waren de president en de ministers Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), en de DNA-leden Asis Gajadien en Henk Aviankoi aanwezig bij de buurtbijeenkomst.

In een volle zaal brachten de leden van de ressortraad de behoeften van de bevolking over aan de aanwezige overheidsfunctionarissen. Winston Stolk, lid van de ressortraad, benadrukte dat landbouwers in Lelydorp ernstig worden getroffen door de hoge prijzen van meststoffen in de winkels, wat productieproblemen veroorzaakt.

Hij verzocht de president dringend om verandering in deze situatie aan te brengen, zodat landbouwers toegang krijgen tot betaalbare meststoffen. Zijn collega, Kaarsbaan, bracht de problemen van de bewoners van het Krishnasingproject en de Vredenburgweg Serie B ter sprake. Dit gebied heeft al geruime tijd te kampen met drainageproblemen, slechte wegen en een gebrek aan straatverlichting. Hij vroeg om de verharding van wegen, de oprichting van een busverbinding, verbetering van de waterdruk van de SWM en de aanleg van een sportcomplex.

Radjin Rathipal, ressortsraadsvoorzitter van Lelydorp, zegt dat de Lelydorpers een urgente rehabilitatie zien van de infrastructuur (rioleringen en wegen) binnen het ressort. Dit ter bevordering van de leefbaarheid in de woongebieden en het vergemakkelijken van de productie en economische activiteiten.

Volgens Rathipal is er een totaal van 36 km aan wegen geïdentificeerd die verhard moeten worden. Naast het verharden van ontsluitings- en verbindingswegen, moeten de binnen en tussenwegen bezand worden, en de kanalen worden opgeschoond. Hij geeft aan dat het ministerie van Openbare Werken reeds bezig met herstel van de natte en droge infrastructuur in een aantal gebieden, maar deze moet worden opgevoerd. Ook vroeg hij voor het aanleggen van sportaccommodaties voor diverse woonwijken van ressort.

Vanuit een burgerinitiatief zijn er voorstellen op tafel gelegd ter verbetering van de droge en natte infrastructuur in het district Wanica, de fileproblematiek en vermindering van de uitstoot van uitlaatgassen. De leden van de presidentiële werkgroep ‘Lelydorp en omgeving’ pleitten voor opleving van de melkveesector. Deze is verzwakt en vergrijst. Met marktconforme tarieven zijn ze ervan overtuigd dat de sector wederom kan bloeien.

Tijdens zijn toespraak benadrukte president Santokhi de diverse investeringen die de regering in samenwerking met de private sector heeft geïnitieerd, met name in de agrarische, gezondheids-, onderwijs-, olie- en gassectoren. Hij benadrukte dat de regering op meerdere fronten actief bezig is om de productie en economische potentie van het land te vergroten.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan verbeteringen in projecten en maatregelen die gericht zijn op het verlichten van de lasten voor de bevolking, zoals het versterken van de koopkracht, het waarborgen van de veiligheid van burgers, het stabiliseren van brandstofprijzen en het beheersen van winkelprijzen.

President Santokhi sprak de overtuiging uit dat de angst en onzekerheid die momenteel in de samenleving heerst, in de komende maanden zal verminderen. Hij benadrukte ook dat onjuiste percepties die negatieve gevolgen hebben voor de samenleving, zullen worden aangepakt door middel van effectieve communicatie.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameRR-leden Lelydorp leggen problemen op bord president