woensdag 21 februari 2024
32 C
Paramaribo
9 C
Amsterdam
0
(0)

Regering ziet uitspraak in ‘8 decemberstrafzaak’ als cruciaal moment van heling

lees ook ...

Nieuwe assistent-verpleeghulpen klaar om bij te dragen aan d...

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft onlangs 24 assistent-verpleeghulpen opgeleid en gecertificeerd. Na een intensieve training van bijna anderhalf jaar ontving deze groep op 31...

Na een periode van 41 jaar heeft de langlopende ‘8 decemberstrafzaak’ eindelijk zijn ontknoping bereikt, met het uitspreken van het vonnis op woensdag 20 december. De zaak, gericht op de mensenrechtenschendingen van 7, 8 en 9 december 1982 waarbij 15 Surinamers het leven lieten, heeft zowel het Surinaamse volk als de internationale gemeenschap in spanning gehouden. De Surinaamse regering beschouwt deze rechterlijke uitspraak als een cruciaal moment van heling.

De regering doet een dringende oproep aan de samenleving, met speciale aandacht voor direct betrokkenen en hun sympathisanten, om het besluit van de rechterlijke macht te respecteren en te accepteren. Hoewel het besluit een gevangenisstraf van 20 jaar behelst, wordt er geen onmiddellijke gevangenneming opgelegd.

De Republiek Suriname wordt momenteel erkend als een goed functionerende democratische rechtsstaat, met een onafhankelijke rechterlijke macht en een toewijding aan de bescherming van fundamentele mensenrechten. In een bredere oproep benadrukt de regering dat het beschermen en versterken van de democratie en rechtsstaat zowel een individuele als collectieve verantwoordelijkheid en plicht is voor alle burgers.

De onafhankelijke en integere rechterlijke macht wordt als van groot belang beschouwd in het huidige maatschappelijk bestel. Als verantwoordelijke bestuurlijke autoriteit zal de regering in de komende periode, in nauw overleg met relevante autoriteiten en met inachtneming van wettelijke bepalingen, het vervolg op het uitgesproken vonnis aanpakken.

Met de wetenschap van de veerkrachtige bevolking van Suriname, benadrukt de regering haar vastberadenheid om te werken aan een betere toekomst waarin de rechten en vrijheden van alle Surinamers worden gerespecteerd. Het vonnis van vandaag wordt beschouwd als een belangrijke stap op deze weg, en de regering zal zich inzetten om deze stap verder te versterken.

Samen met de bevolking zal Suriname zich richten op heling, verzoening en het streven naar een rechtvaardige samenleving voor iedereen.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameRegering ziet uitspraak in ‘8 decemberstrafzaak’ als cruciaal moment van heling