dinsdag 6 december 2022
26.1 C
Paramaribo
5.1 C
Amsterdam
5
(3)

Regering wordt gereshuffeld oftewel door elkaar geschudt

lees ook ...

Parmessar Dissapointed: Text VAT changed at publication

Rabin Parmessar, the leader of the NDP party, points out that the Tax Added Value Act's (VAT) published wording differs from the version that was adopted by the National Assembly. He promptly informed...

Het voormalig hoofd van de communicatiedienst, nu woordvoerder van de President, Alven Roosveld, legt de bevolking hieronder uit wat er gaande is in regeringskringen, wat er allemaal is gepland en het wat en waarom van de nu gaande reshuffeling van de regering.

‘Vanaf het aantreden van deze regering was aangegeven dat de regering en haar werkarmen continu aan evaluatie en (zelf)correctie onderhevig zouden zijn. In dat kader delen wij het volgende mede. De minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI), Saskia Walden, heeft haar portefeuille ter beschikking gesteld van de president. Na overweging heeft de president deze beschikbaarstelling aanvaard. De gewezen minister van EZOTI zal anders worden ingezet. Daarover volgt nadere berichtgeving,

Ministers worden beëdigd door de president en krijgen daarna het beheer over een ministerie toegewezen. Hun ontheffing is, net als hun benoeming, een prerogatief van de president. Per 19 april zal minister Rishma Kuldipsingh officieel de verantwoordelijkheid van het ministerie van EZOTI overnemen. Zij neemt op dit moment waar op het ministerie. Aangezien zij reeds is beëdigd als minister zal worden volstaan met het tekenen van het protocol van overdracht

Alvorens minister Kuldipsingh de verantwoordelijkheid op het ministerie van EZOTI overneemt, zal zij eerst haar verantwoordelijkheden op het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) overdragen aan haar opvolger. De opvolger op het ministerie van AWJ is dhr. Steven Mac Andrew. Zijn beëdiging tot minister vindt morgen, dinsdag 19 april, plaats op het presidentieel paleis. Hierna zal hij het protocol van overdracht tekenen op het ministerie van AWJ

Met deze handelingen is op dit moment voldaan aan de noodzaak om, op basis van de behoeften en uitdagingen van dit tijdperk, leiding te geven aan de diverse instituten van ons land. De regering wijst erop dat evaluatie een constant proces is waarbij verdere veranderingen zullen worden gepleegd, wanneer en waar nodig. Zo zijn er nog gesprekken gaande met diverse ministers. Deze evaluatiegesprekken laten zien dat er onvoldoende uitvoeringscapaciteit is op bepaalde ministeries. Hier heeft de president de opdracht gegeven binnen een maand bij te stellen. Waarnodig zullen deze ministers individuen moeten identificeren in het kader van capaciteitsversterking.

Een ander gegeven is het programma ‘uitvoering van projecten’. De president is menens met betrekking tot het uitvoeren van de geplande projecten. De structuur die hierbij zal worden gevolgd staat dan ook rechtstreeks onder zijn leiding. Hieronder zit er een clusterteam van ministers, ondersteund door een technisch secretariaat. In deze nieuwe structuur volgt dan een taskforce, gestuurd door een projectleider. Dit alles zal erin moeten resulteren dat deze projecten nog dit jaar van start gaan. Alle beschikbare deskundigheid zal worden aangesproken. Dat resulteerde alvast in de aanwinst van de inkomende minister van AWJ die eerder aan het roer heeft gestaan van organisaties als onder andere de VSB.

Het evaluatieproces zet zich voort tot de parastatalen, diens rvc´s, de districtscommissarissen en andere werkarmen van de regering. Alle structuren zullen worden aangepakt, ongeacht de politieke partij die daar de leiding heeft aangewezen. Dit proces zal lopen totdat de diverse ministeries voldoende capaciteit hebben ontwikkeld om de komende jaren de projecten, zoals besloten in de regeringsraad, uit te voeren. Het gaat hierbij om meer dan  200 projecten die zijn geïdentificeerd en goedgekeurd.’

Alven Roosveld woordvoerder van de President.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

6 REACTIES

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameRegering wordt gereshuffeld oftewel door elkaar geschudt