Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Regering woest op Fitch Rating bureau

Geplaatst

op

door

Fitch Ratings heeft Surinames kredietwaardigheid donderdag naar beneden bijgesteld van ‘B-min’ naar ‘CCC’: junkstatus. Nog nooit eerder kreeg Suriname van een kredietwaakhond een beoordeling lager dan de ‘B-klasse’. Het conceptrapport werd woensdag naar Financiën gestuurd. Minister Gillmore Hoefdraad is woest, omdat Fitch Ratings geen contact met de regering heeft gehad zoals gebruikelijk. Ook komt het bureau met de beoordeling uit, nadat Financiën het contract met haar heeft opgezegd.

Een CCC-rating houdt in dat een land met een zo’n beoordeling een extreem hoog risico heeft om zijn obligatieleningen of andere vormen van financiering terug te betalen. Het is banken niet toegestaan te beleggen in obligaties met een CCC-rating. CCC-obligaties zijn junk bonds. “De afwaardering van Surinames ratings weerspiegelt een sterke toename van de overheidsschuld, verminderde financieringsflexibiliteit, zoals blijkt uit de knellende voorwaarden bij recente externe leningen van de overheid en afnemende externe liquiditeit, die het risico dat de regering niet aan haar betalingsverplichtingen in vreemde valuta kan voldoen, vergroten”, schrijft Fitch.

 “Het grote overheidstekort in combinatie met het oplopende tekort op de lopende rekening, voorafgaand aan de parlementsverkiezingen van mei 2020, is niet consistent met de gestabiliseerde wisselkoers, waardoor het risico op macro-instabiliteit groter wordt”, stelt Fitch verder. Het ministerie reageert via het Nationaal Informatie Instituut (NII) in een donderdag uitgegeven persbericht fel op het rapport en de handelwijze van Fitch. De regering vindt dat de afgekondigde downgrading door Fitch onder zeer tegenstrijdige verklaringen plaatsvindt en het karakter draagt van een “ongekende politieke manoeuvre.” Gesteld wordt dat al bij de voorlaatste analyse Fitch zaken over Suriname had gepubliceerd zonder enig contact te hebben gehad met de autoriteiten.

“De Fitch-analyse ging straal voorbij aan een aantal belangrijke verworvenheden. De zeer lage inflatie; de stabiele wisselkoers; de oneigenlijke interruptie in de contante valutaverschepingen die een kunstmatige ingreep buiten Suriname inhield maar die wel was opgevangen door de CBvS en de banken; het leningenbeleid dat gericht is op groei en ontwikkeling en een draagbare terugbetaalcapaciteit herbergt; het ruime sociale vangnet waarmee de ergste klappen van de crisis zijn opgevangen voor huishoudens maar ook bedrijven”, schrijft het NII.

Fitch is na januari 2019 niet meer op missie naar Suriname gekomen. Waarom zij doorzet op de downgrading is voor het ministerie een raadsel. Vermoedt wordt dat onder een hoedje wordt gespeeld met de oppositie. Financien: “Het doel is om de oppositie in kaart te spelen. Vandaar dat de regering aan Fitch heeft laten weten dat zij transparant over hun doelstelling moeten zijn.”

Suriname

Stichting voor het Kind na vier jaar heropend

Geplaatst

op

door

Na ruim vier jaar gesloten te zijn geweest, heeft de heropening van Stichting voor het Kind (Stivoki) plaatsgevonden. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van diverse departementen zoals Volksgezondheid, Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Justitie en Politie, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft de heropening plaatsgevonden. Ook de voorzitter van Stivoki bisschop Karel Choennie, vertegenwoordigers van Stichting SuAid en andere stakeholders waren aanwezig.

Het doel van deze stichting is het opvoeden en begeleiden van kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot en met 16 jaar die mishandeld, misbruikt en/of verwaarloosd zijn. “Namens de minister en het ministerie onze complimenten aan eenieder die heeft bijgedragen. Het is een belangrijk moment voor Suriname en het is ook het bewijs van wat je binnen een korte tijd kan bereiken wanneer je iets samendoet”, zei Robert Mohamed, onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid. Hij vertegenwoordigde minister Antoine Elias.

Stivoki heeft donaties ontvangen. Het gaat om een bedrag van ongeveer SRD 7000 dat afkomstig is van SRA Consultancy, Notariaat J.A. Jadnanansing en Kings Drankenpaleis. Door het departement zijn twee medewerkers ter beschikking gesteld om binnen de stichting te ondersteunen.

Stichtingsvoorzitter Choennie toonde zijn dankbaarheid aan eenieder, die meegeholpen heeft aan de realisatie van het heropenen van het opvangtehuis. Daarnaast benadrukte hij dat het van cruciaal belang is dat de overheid steun biedt aan stichtingen die zich inzetten voor het opvangen en begeleiden van kinderen.

Het renoveren van het opvangtehuis werd gefinancierd door Stichting SuAid, waarvan Giwanni Zeggen de voorzitter is. In het jaar 2018 wist deze stichting SRD 1 miljoen te verzamelen, waardoor het renoveren van dit opvangtehuis mogelijk werd.

In het begin zullen tien meisjes geaccommodeerd worden. Het aantal kinderen dat zij maximaal kunnen accommoderen is 42. Naast het personeel dat ingezet zal worden door het ministerie van Sozavo zullen The daughters of Divine Love uit Nigeria (nonnen uit Nigeria) ook belast worden met het opvoeden van de kinderen binnen het opvangtehuis.

Lees verder

Suriname

IDOS-opiniepeiling: NDP stevent af op een verkiezingsnederlaag

Geplaatst

op

door

Bij de verkiezingen van 25 mei zal de strijd in Paramaribo gaan tussen de NDP en de VHP, meldt het onderzoeksbureau IDOS. Echter komt dit bureau tot de conclusie dat de regerende partij afstevent op een verkiezingsnederlaag. Zowel de NDP als de VHP zijn in Paramaribo, volgens de peiling, goed voor elk vier zetels. De NPS en Abop mogen elk op een zetel rekenen. Zes zetels worden door zwevende kiezers vastgehouden.

De peiling van het IDOS is gedaan tussen 24 januari en 14 februari 2020. Uit dit onderzoek blijkt, dat 84,4 procent van de kiezers ontevreden is over de economische situatie in het land. Verder geeft 77,2 procent aan, dat de huidige situatie waarin Suriname verkeert slechter is dan een jaar geleden. Aan de regering Bouterse-Adhin wordt het gemiddelde cijfer van 4,6 gegeven voor de afgelopen vijf jaar.

Een van de belangrijkste politieke veranderingen, die de regering Bouterse tot stand heeft gebracht, is het verbod dat partijen zich als combinatie voor een verkiezing in kunnen schrijven. Zonder in te gaan op het democratisch gehalte van de wijziging(en), moet wel gesteld worden dat de NDP- regering met dit strategisch besluit ervoor zorgt, dat de macht van het gecombineerd een verkiezing ingaan tegen de NDP danig verzwakt wordt, stelt het IDOS. Uiteraard zijn er volgens het bureau mogelijkheden om hier onderuit te komen middels zogenaamde lijstverbintenissen of simpelweg door met een voor de gelegenheid gecreëerde éénheidspartij aan de komende verkiezingen mee te doen.

In de komende drie maanden zullen de kiezers voor zichzelf moeten uitmaken aan welke partij zij hun stem zullen geven. Door het bureau werd aan de kiezers gevraagd met welke partij zij op dit moment sympatiseren. Als naar de huidige voorkeur van de kiezers in Paramaribo wordt gekeken, dan zullen de NDP, VHP, NPS en de Abop de partijen zijn, die op dit moment een of meerdere zetels in de wacht zullen slepen.

Lees verder

Meest gelezen