Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Regering wil protest BvL en ALS via de rechter doen stoppen

Geplaatst

op

door

Vorig jaar werd een protest van de leraren gestopt door te beloven dat er in januari 2017 een loonsverhoging en functie-herwaardering zouden komen. Die belofte is door de regering echter niet nagekomen dus gingen de leraren, twee weken geleden, opnieuw de straat op. De regering vindt dat er lang genoeg is geprotesteerd en heeft een kort geding aangespannen. De rechter oordeelt vandaag of de leraren weer aan het werk moeten.

Het protest, onder leiding van vakbondsleider Wilgo Valies, begon met enkele honderden demonstranten, maar de steun bleef groeien. Het niet nakomen van de belofte heeft kwaad bloed gezet bij een groot deel van de leraren. Onderhandelingen hebben niets opgeleverd en een tijdelijke loonsverhoging van de regering is door de bondsleden verworpen. Zij willen maar één ding, dat de regering zich aan de vorig jaar gemaakte afspraken houdt.

Intussen hebben ook andere organisaties zich bij de protesten van de leraren aangesloten. Vakbonden, politieke partijen en ook de anti-regeringsbeweging ‘Wij Zijn Moe’ hebben zich solidair verklaard. De coalitie spreekt dan ook van een “politiek protest” dat niets met de eisen van de leraren te maken heeft.

De kortgedingrechter zal vanmiddag een oordeel vellen. “De overeenkomst met de regering staat zwart op wit en is ondertekend door alle betrokkenen”, zegt Wilgo Valies van de Bond van Leraren. “We staan in ons recht en hopen dat de rechter dat inziet. Op last van de rechter weer met tegenzin en gefrustreerd aan het werk gaan is geen oplossing voor de problemen in het land.”

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Geen monetaire financiering meer door aanpassing Bankwet

Geplaatst

op

door

Het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zijn overeengekomen dat in de aangepaste Bankwet het Artikel 21, dat de verstrekking van voorschotten regelt, geheel komt te vervallen. Het concept van de aangepaste Bankwet wordt binnenkort aan De Nationale Assemblée (DNA) voor behandeling.

De Staat heeft op 31 januari 2019 bij de CBvS, onder leiding van de toenmalige governor Glenn Gersie, een beroep gedaan op Artikel 21 van de Bankwet. Hierbij is er op basis van de goedgekeurde begroting van 2018 een voorschot van SRD 670 miljoen verstrekt door de CBvS met schatkistpapier als onderpand. De Staat heeft in augustus 2019 dit voorschot afgelost en het hiermee uitgegeven schatkistpapier afgewikkeld. 

In dezelfde maand heeft de Staat op basis van de goedgekeurde begroting van 2019 opnieuw een beroep gedaan op Artikel 21 van de Bankwet en verstrekte de CBvS, onder leiding van governor Robert van Trikt, SRD 648 miljoen aan voorschot met schatkistpapier als onderpand. Dit bedrag zal ook binnen zes maanden worden afgelost.

Met deze transacties heeft de Staat per saldo SRD 22 miljoen in nominale termen afgelost op de voorschotten die onder Artikel 21 zijn geleend, stelt Financiën. Uitgedrukt in percentage van het Bruto Binnenlands Product is dit tevens een relatieve verlaging van de schuld van de overheid. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek heeft volgens het persbericht van Financiën net bekendgemaakt, dat in 2018 de economie verder is gegroeid en het Bruto Binnenlands Product met bijna SRD 2 miljard hoger ligt dan in 2017. Ook in 2019 is er sprake van toegenomen productie, waardoor de schuldquote dus zowel absoluut als relatief daalt.

Volgens het ministerie werken technici onder auspiciën van het Monetary and Fiscal Policy Coordination Comite, een beleidssamenwerking tussen Financiën en de CBvS, gestadig verder aan een pakket van monetaire en fiscale maatregelen die de prijs- en koersstabiliteit verder moeten kunnen garanderen.

Lees verder

Suriname

Ruiz Kartoredjo: “ik ben al in 2020”

Geplaatst

op

door

“Ik ben al in 2020”, dit zegt Ruiz Kartoredjo die in 2020 het nieuwe bestuur van Junior Chamber International (JCI) Nilom zal leiden. Het bestuur is donderdag bij enkele kandidaatstelling gekozen tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering. Mijn team en ik zijn super gemotiveerd om de organisatie te leiden en te dienen,” zegt een Kartoredjo. 

Tijdens de vergadering mochten de kandidaten hun motivatie geven waarom zij voor een bestuursfunctie hebben gekozen. Hierna volgde de stemming. Met overtuigende speeches was duidelijk te merken welke richting het bestuur wil opgaan het komende jaar. Zeker met het oog op het 50-jarig bestaan in 2020, wordt dit gezien als de gouden editie voor JCI Nilom. Het thema voor het komend jaar is Empower, Progress, Celebration. Met dit thema wil het gekozen bestuur zorgen voor meer erkenning van de inzet van de leden, continuïteit, kwaliteit, structuur en verbetering intern en extern van de organisatie. 

Het nieuwe bestuur bestaat uit: Virgil Martels (Local Treasurer), Urvin Keerdijk (Local Secretary), Joseph Deonarain (Vice President External), Dion Bruce (Vice President Internal), Andy Tjoe A Long (Executive Vice President) en Ruiz Kartoredjo (Local President). 

Lees verder

Meest gelezen

X