woensdag 29 november 2023
25.5 C
Paramaribo
3.6 C
Amsterdam
5
(2)

Regering trekt SRD 50 miljoen uit ter ondersteuning seniorenburgers

lees ook ...

DNA- voorzitter adequate wet- en regelgeving belangrijk voor...

Geen woord kan omschrijven, hoe ontdaan ik me in de hoedanigheid van DNA-voorzitter voel, wanneer ik geconfronteerd word, met onvoorziene omstandigheden, die aan hardwerkende Surinamers, in de bloei v...

De regering wil het maatschappelijk middenveld meer inzetten om kwetsbare groepen te bereiken. Zo is de assistentie van de Bond voor Belangen Behartiging Gepensioneerden (BBGO) ingeroepen om seniorenburgers in nood te bereiken. De vorige week heeft de regering het bijgestelde voorstel van het Sociaal Vangnet goedgekeurd. Bij evaluatie over 2021 bleek dat met het verhogen van de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), ouderen die alleen van hun AOV leven, soms onvoldoende bereikt worden.

Vele ouderen die AOV krijgen, hebben daarnaast nog een pensioen en soms andere inkomsten. Maar er is een groep die alleen van de AOV leeft of hooguit een klein pensioen heeft zoals de personen die onderstand ontvangen. Daarom is er voor 2022 een speciale faciliteit van SRD 50 miljoen in het leven geroepen om de groep ouderen, die voornamelijk van de AOV leeft, extra te ondersteunen. Op deze manier wordt verwacht dat er specifieker wordt ingespeeld op de noden van de kwetsbare seniorenburgers.

Ondersteuning BBGO
Er is gekozen voor BBGO, omdat deze organisatie erom bekendstaat dat zij opkomt voor de belangen van de ouderen en een eigen kantoor midden in Paramaribo heeft, plus over voldoende deskundigheid van een groot aantal gepensioneerden beschikt.

De BBGO heeft aangegeven bereid te zijn deze taak op zich te nemen om zo een bijdrage te leveren voor het welzijn van de ouderen in nood. Zodra de begroting van 2022 is goedgekeurd kan hieruit getrokken worden, maar de voorbereidingen kunnen alvast aanvangen. Er zal een contract met de BBGO gesloten worden, waarin ook de afspraken over de werking van deze faciliteit vastgelegd zullen worden.

Verhoging AOV
Er zijn ongeveer 72.000 personen die AOV ontvangen. In januari 2020 was de maandelijkse uitkering SRD 525. Dit is in november 2020 verhoogd tot SRD 750 en in juni 2021 naar SRD 1000. Per 1 maart 2022 wordt de AOV verder verhoogd tot SRD 1250 per maand. Dat betekent dat de AOV tussen januari 2020 en maart 2022 met 138% is verhoogd.

In plaats van de AOV voor iedereen verder te verhogen, is ervoor gekozen om via de faciliteit van de BBGO de arme seniorenburgers te ondersteunen met een extra bijdrage van maximaal SRD 1000 per maand. Iemand die alleen van de AOV moet leven heeft dan een inkomen van tenminste SRD 2250 per maand. Voor degenen voor wie dit nog niet voldoende is, zal naar verdere ondersteuning worden gekeken.

De regering heeft er vertrouwen in dat de inzet van de BBGO samen met de verhoging van de AOV zal helpen bij het beter bereiken van de kwetsbare seniorenburgers.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

5 REACTIES

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameRegering trekt SRD 50 miljoen uit ter ondersteuning seniorenburgers