maandag 24 juni 2024
24 C
Paramaribo
17.7 C
Amsterdam
0
(0)

Regering Santokhi-Brunswijk presenteert prestaties en reflecteert op uitdagingen

lees ook ...

Koopkrachtversterking voor landsdienaren tot december bevest...

De koopkrachtversterking van SRD 3.500 per maand voor landsdienaren zal tot en met december van dit jaar worden uitbetaald, bevestigt minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken. Deze ...

De regering Santokhi-Brunswijk zet zich onvermoeibaar in voor een toekomst waarin iedere Surinamer meetelt en niemand wordt vergeten. Samen streven we naar een sterker, duurzamer en welvarender Suriname. Tijdens de regeringspersconferentie van zaterdag 25 mei 2024 werd het boek ‘Van crisisbeheersing naar stabilisatie, groei en duurzame ontwikkeling met durf, moed en leiderschap: 4 jaar regering Santokhi-Brunswijk’ gepresenteerd aan de gemeenschap. Dit boek belicht de prestaties van de regering-Santokhi-Brunswijk in de periode van 2020 tot 2024.

Tijdens de persconferentie werd ook een film vertoond waarin de verworvenheden van de regering kort werden samengevat. President Santokhi benadrukte dat zijn regering sinds haar aantreden in 2020 uitstekend werk heeft verricht, met effectief crisisbeheer en -management als essentiële onderdelen. “Samen hebben we de crisis doorstaan. Iedereen heeft hieraan bijgedragen, en het is belangrijk om dat vandaag te erkennen,” aldus het staatshoofd. Hij prees de goede samenwerking met vakbonden, het overleg met de Nationale Assemblee en de dialoog met diverse maatschappelijke groepen.

Ondanks tekorten aan capaciteit, expertise en financiën in de afgelopen vier jaar, zijn er volgens president Santokhi tastbare en duurzame resultaten geboekt. Hij wees op de complexe uitdagingen waarmee Suriname werd geconfronteerd, zoals de coronapandemie, overstromingen in het binnenland, conflicten in Oekraïne en de harde voorwaarden van het IMF-programma. “Hoewel er beleidskeuzes zijn gemaakt waar we nog steeds achter staan, erkennen we dat sommige anders hadden kunnen worden ingevuld. Fouten worden soms gemaakt, en we zijn bereid om te corrigeren en te verbeteren,” merkte president Santokhi op. Hij benadrukte ook het besef van mogelijke inschattingsfouten bij het nemen van beslissingen in de regering.

Jij

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameRegering Santokhi-Brunswijk presenteert prestaties en reflecteert op uitdagingen