zaterdag 25 mei 2024
30 C
Paramaribo
14.9 C
Amsterdam
0
(0)

Regering lanceert ambitieus groen ontwikkelingsplan

lees ook ...

De regering heeft besloten tot de ontwikkeling van een Groene Ontwikkelingsstrategie, ook bekend als een Green Development Strategy (GDS). Dit initiatief, onder leiding van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), omvat twee belangrijke trajecten. Ten eerste zullen uitgebreide technische analyses en scenario-planning worden uitgevoerd om verschillende ontwikkelingspaden te identificeren.

Ten tweede zal er na een nationale consultatie input worden verzameld van alle belanghebbenden. Minister Marciano Dasai benadrukt het belang van een brede raadpleging met input van diverse betrokkenen. “De regering hecht er veel waarde aan dat zoveel mogelijk mensen hun mening kunnen geven over de ‘groene’ plannen. Een sterke betrokkenheid van Surinamers is cruciaal om tot een breed gedragen visie te komen over de toekomst van het Surinaamse bos,” aldus Dasai.

Het ontwikkelingsproces van de GDS zal naar verwachting zes maanden duren, waarbij de eerste consultaties in mei 2024 van start gaan. Dit zal uiteindelijk resulteren in een Groene Ontwikkelingsstrategie voor Suriname, inclusief een bijbehorend concept Ontwerpwet. De regering streeft ernaar om dit concept in november 2024 aan te bieden aan De Nationale Assemblee.

Suriname bevindt zich in een unieke positie als een van de weinige landen met een netto negatieve CO2-uitstoot. Desondanks staat het land voor aanzienlijke uitdagingen, met name vanwege belangrijke ontwikkelingen in mijnbouw, landbouw en binnenkort ook de offshore olie- en gasindustrie, die een grote invloed zullen hebben op de CO2-uitstoot. Het is daarom van vitaal belang om een evenwicht te vinden tussen economische groei en het behoud van onze milieu-integriteit.

Jij

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameRegering lanceert ambitieus groen ontwikkelingsplan