zaterdag 25 mei 2024
24.2 C
Paramaribo
14.7 C
Amsterdam
0
(0)

Regering grijpt in bij onverantwoord gebruik van cyanide en kwik in goudwinning

lees ook ...

Renovatie Internaat Atjoni van start

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voert momenteel het Secondary Technical Education Support (STES) Project uit, gefinancierd door de Islamic Development B...

De regering heeft dringende maatregelen genomen om het onverantwoorde gebruik van cyanide en kwik in goudwinningsactiviteiten aan te pakken. Verontrustende berichten over de opslag, het transport en het gebruik van cyanide-houdende chemicaliën in het Brokopondogebied hebben de regering bereikt. Deze stoffen hebben ernstige gevolgen voor het milieu, waaronder landdegradatie, watervervuiling en het uitsterven van ecosystemen, evenals voor de menselijke gezondheid.

Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft benadrukt dat cyanide al op de lijst van verboden importproducten staat. Het is dus vereist dat een vergunning van EZ wordt verkregen om deze stof te importeren.

Tot nu toe zijn er alleen vergunningen verstrekt aan Newmont Suriname en Rosebel Goldmines NV. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen geeft aan dat Newmont Suriname cyanide gebruikt dat is goedgekeurd door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS), vanwege ontoereikende regelgeving. Hij benadrukt dat strikte protocollen gevolgd moeten worden en dat er eerst aan regelgeving moet worden gewerkt voordat handhaving kan plaatsvinden.

Het NIMOS en de Ordening Goudsector (OGS) hebben op 28 april 2023 watermonsters genomen bij Toebuka Mauw, gelegen aan het Stuwmeer, die vervolgens zijn geanalyseerd in het laboratorium Filab Suriname. Van de drie monsters zijn er twee aangetroffen met cyanide. De waarden van ‘Total Cyanide’, inclusief alle vormen van cyanide, in deze monsters bedroegen respectievelijk 334.02 mg/l of 334020 ppb en 421.42 ml of 421420 ppb. Ter vergelijking heeft de US Environmental Protection Agency een ‘drinkwaterstandaard voor cyanide’ vastgesteld op 0.2 mg/L, terwijl de World Health Organization een standaard van 0.07 mg/L hanteert.

Minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) meldt dat deze ‘Total Cyanide’-waarden 1600 keer hoger liggen dan de internationaal vastgestelde normen voor drinkwater. Naar aanleiding van deze informatie heeft de regering tijdens de laatste Regeringsraadvergadering op 17 mei 2023 besloten het gebruik van cyanide in kleinschalige goudwinning onmiddellijk stop te zetten. Een team van experts zal ervoor zorgen dat het in beslag genomen cyanide veilig wordt vernietigd.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameRegering grijpt in bij onverantwoord gebruik van cyanide en kwik in goudwinning