maandag 15 juli 2024
33 C
Paramaribo
20.8 C
Amsterdam
0
(0)

Regels rondom de Staatsexamens MULO, HAVO, VWO

lees ook ...

Nieuwe looppad Domburg in gebruikgenomen

In samenwerking met lokale ondernemers heeft het ministerie van Openbare Werken (OW), een looppad aangelegd in Domburg. Het is nu veiliger van voetgangers om langs de Sir Winston Churchillweg te lopen...

Het examenbureau van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur heeft bekend gemaakt dat de staatsexamens eind VWO, eind HAVO en eind MULO zijn bedoeld voor kandidaten die niet ingeschreven staan op een dagschool van hetzelfde type onderwijs.

De kandidaten mogen ook niet van een lager onderwijstype zijn dan waarvoor zij zich zouden willen opgeven. (b.v. ingeschreven zijn op een havo-dagopl. en willen deelnemen aan het staats-eindex. voor het VWO). De cijfers behaald bij deze staatsexamen blijven drie (3) jaar geldig.

Sinds 2006 bestaat de mogelijkheid om de cijfers behaald bij het VWO- of HAVO- eindexamen van de dagschool ‘mee te nemen’ naar het Staatsexamen. Ook deze cijfers hebben dan een geldigheidsduur van drie (3) jaar.

Kandidaten mogen in alle vakken tegelijk examen afleggen (dus alle vakken in hetzelfde jaar). Alleen deze kandidaten kunnen in aanmerking komen voor het herexamen.

Kandidaten mogen een partieel examen (één of meer vakken) afleggen. Deze kandidaten komen niet in aanmerking voor een herexamen. Kandidaten mogen een partieel aanvullend examen afleggen met de bedoeling het diploma te behalen als ze al eerder behaalde cijfers hebben laten staan. Deze kandidaten komen ook niet in aanmerking voor herexamen.

Daarbij blijven de behaalde cijfers drie jaar geldig. Zodra een vak wordt overgemaakt (nadat er reeds een cijfer behaald is), komt dit eerder cijfer te vervallen.

De examens worden in twee (2) zittingen afgenomen: Een eerste zitting: altijd schriftelijk. Een tweede zitting: kan schriftelijk zijn of mondeling. (zie punt C: de examenvakken). De kandidaten van de eerste zitting van het staatsexamenen en die van de dagschool maken resp. voor VWO, HAVO, MULO hetzelfde uniform examenwerk. Dit houdt dus in dat de examenprogramma’s van het staatsexamen dezelfde zijn als die van de dagscholen.

De tweede zitting schriftelijk van het staatsexamen is tegelijk het herexamen van de dagscholen. De tweede zitting mondeling van het staatsexamen wordt geëxamineerd aan de hand van literatuurlijsten (de talen) en scripties (de overige mondelinge vakken).

N.B. Voor de diverse vakken zijn er op het Examenbureau examenprogramma’s verkrijgbaar.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameRegels rondom de Staatsexamens MULO, HAVO, VWO