Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Rechtszitting decembermoorden verdaagd naar 20 april

Geplaatst

op

door

Het Hof van Justitie heeft vandaag besloten dat de rechtszitting betreffende de decembermoorden verdaagd wordt naar 20 april. Drie verdachten die niet opgeroepen waren vandaag moeten dan hun zienswijze geven.

Nadat het Openbaar Ministerie en de advocaten aan het woord zijn gekomen, werd de zitting geschorst zodat de rechters van De Raadkamer, gevormd door de rechters Dinesh Sewrattan, Anand Charan en Dennis Kamperveen, overleg met elkaar konden plegen. Hierna werd aangegeven dat de zitting zal worden uitgesteld tot 20 april.

Op de zitting vandaag, die ook toegankelijk was voor advocaten, verdachten en de schrijvende pers, heeft Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday het beroep, dat begin februari aangetekend is tegen het besluit van de Krijgsraad om de 8 december strafzaak voort te zetten, toegelicht. Hij bracht onder andere in dat de regering op basis van artikel 148 in de grondwet opgedragen heeft de vervolging onmiddellijk te beëindigen, maar de zaak werd echter niet stopgezet door de Krijgsraad. Op grond hiervan is hij in beroep gegaan bij het Hof van Justitie en heeft hij gevraagd om vernietiging van het besluit.

Irvin Kanhai, raadsman van o.a. President Desi Bouterse, pleitte voor stopzetting van de zaak onder aanvoering dat de grondwet het hoogste orgaan is en dat deze boven het Wetboek van Strafvordering staat, waarin de gronden van stopzetting van een strafzaak zijn aangegeven.

Op Gerold Sewcharan na, die Edgar Ritfeld bijstaat, vroegen alle advocaten om stopzetting van de zaak. Sewcharan wil voortzetting van het proces en vroeg het Hof om de vordering van het Openbaar Ministerie af te wijzen. Ruben Rozendaal, die geen advocaat heeft, pleitte in een emotioneel betoog ook voor voortzetting van het proces. Alleen dan zei hij kan zijn naam gezuiverd worden.

2 Reacties

2
Reageer op dit artikel

1000
Waldy

als het ooit gaat komen ….hmmm
ik geloof er niet in. ik zie $ € tekens. iedereen is omkoopbaar. en ik denk dat alles met geld te betalen is in jou voordeel als je maar genoeg betaald. ik geloof niet dat er ooit een rechter zal komen die de moed zal hebben … recht over deze zaak te spreken. indien er 1 opstaat zal het 1 zijn die rijk is en denkt… als god voor mij is wie kan dan tegen mij zijn.
GOD bless Surinam

fa wakka

Inderdaad ben t met je eens waldy, en tja god bless Suriname , jammer dat de zaak zo lang duurt een nachtmerrie voor de nabestaanden, een ware foltering en hele wrede gang van zaken die bij velen angst inboezemt precies het doel van de moordenaars luguber en belastend , ze gaan hun straf krijgen de eeuwige slaapt niet, pas als ze denken dat de eeuwige niet bestaat zullen ze begrijpen en voelen met heel hun wezen dat de eeuwige wel degelijk bestaat daarom laat ik hun over aan de eeuwige die zal afrekenen met deze moordenaars en hun afstammelingen\nazaten ,… Lees verder »Advertentie

Suriname

Regering Bouterse focust op vijf speerpunten naar 2020 toe

Geplaatst

op

door

De regering Bouterse zal zich op weg naar de verkiezingen van 2020 toe focussen op woningbouw, het grondbeleid, de infrastructuur, het sociaal beleid en een inhaalslag plegen in de schaalindeling van ambtenaren. Hiervoor is een structuur opgezet en presidentiële commissie ingesteld, die deze zaken ter hand moet nemen.  In het praatprogramma Bakana Tori via Radio SRS heeft president Desi Bouterse benadrukt, dat deze vijf speerpunten allemaal specifiek te maken hebben met het verbeteren van de menselijke omstandigheden. De economie van het land geniet de hoogste prioriteit bij hem, alsook de financiële stroom.

Volgens het staatshoofd is belangrijk dat “het schip op koers blijft”. Hierover is donderdag nog vergaderd met de regerings- en partijtop. Hoewel de regeringsleider in een derde regeertermijn gelooft, waarschuwt hij dat er nog veel werk aan de winkel is. Hij weet dat burgers ontevreden zijn en heeft daar begrip voor, maar geeft meteen aan dat er “terecht ontevredenen zijn en zij die onterecht ontevreden zijn.” President Bouterse heeft verder aangegeven,  dat er personen zijn wiens problemen niet opwegen tegen de problemen waarmee de regering zich bezig wil houden. De vijf speerpunten blijven prioriteit van de regering, zegt de regeringsleider.

Lees verder

Suriname

Juspol opent politie-unit bij VCB

Geplaatst

op

door

Vlak vóór de Surinaamse Volkskredietbank (VCB) en tegenover de Centrale Markt aan de Waterkant heeft het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) een unit van de politie in gebruik genomen. Het departement wil met deze speciale unit meer zichtbaarheid van de politie in de binnenstad van Paramaribo. Justitieminister Stuart Getrouw zegt, dat dit project één is dat hij al lang wilde uitvoeren.

Met het oog op de beweging in deze omgeving en de strategische doelen die Juspol wil bereiken, is het volgens Getrouw tijd om de unit te openen. “Door het plaatsen van de unit denk ik dat de bereikbaarheid van en naar de politie zal worden verkort. Hiermee vindt verscherping van de handhaving van de openbare orde en rust alsook de criminaliteitsbeheersing plaats,” zegt de bewindsman.

Volgens de bewindsman zullen vanuit deze eenheid de beheersdaden voor de ordehandhaving van het verkeer plaatsvinden. Getrouw heeft de VCB bedankt voor de ondersteuning en goede samenwerking. Dit geeft volgens hem in het bijzonder aan, hoe goed de samenwerking is tussen de publieke en private sector. De unit is een handreiking aan de samenleving voor een goede en betere dienstverlening van de politie, stelt de minister.

Volgens korpschef Roberto Prade is het de bedoeling, dat de politie vanuit de unit de controlewerkzaamheden zal uitvoeren op de wegen in de omgeving en de Centrale Markt. “We hebben vaker van burgers vernomen, dat het lijkt alsof de politie die op de markt is gehuisvest, zich daar schuilhoudt. Nu is de politie zichtbaar”, zegt de korpschef.

Hij heeft de samenleving opgeroepen om gretig gebruik te maken van de mogelijkheden die nu geschapen zijn. “Wij gaan sowieso evalueren en kijken hoe het zal werken. Waar er moet worden aangescherpt, zullen we dat sowieso doen,” stelt de korpschef. De politiepost op de Centrale Markt blijft gehandhaafd.

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen

X