Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Reactie ministerie VG op SER artikel DWT

Geplaatst

op

door

Het ministerie van Volksgezondheid heeft notitie genomen van de aanbevelingen in het rapport “Pijnpunten in de Gezondheidszorg”, dat haar recent is overhandigd door de Sociaal Economische Raad (SER). Dit op eigen initiatief samengestelde rapport geeft aanbevelingen aan van bij het ministerie reeds bekende problemen, waarvan het grotendeel van het vrijblijvend advies van de Raad reeds in een implementatiefase is. Dit indiceert dat behalve het ministerie, ook anderen in de samenleving in dezelfde richting kijken als het aankomt om de kwalitatieve gezondheidszorg te blijven garanderen. Uiteindelijk moet het hoofd gezamenlijk worden gebogen over de genoemde problemen in de gezondheidszorg, waarbij het ministerie haar leiderschapsrol in deze onderstreept.

Een belangrijke aanzet tot het structureel oplossen van de problemen in de gezondheidszorg, is middels wetgeving te bewerkstelligen. Het ministerie heeft in de achterliggende periode, ruim vóór indiening van het rapport door de SER, gewerkt aan twee belangrijke conceptwetten, met name de Raamwet Gezondheidszorg en de Wet Financiering Persoonlijke Gezondheidszorg. Deze conceptwetten worden gefinaliseerd teneinde voor verdere afhandeling door te geleiden. Hierbij zijn er diverse sessies met verschillende stakeholders gehouden om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen wetsproduct. Deze wetten vangen ondermeer de geconstateerde tekortkomingen binnen de Wet Basiszorgverzekering op, waarvan de uitvoeringsbesluiten een belangrijk onderdeel vormen.

Daarnaast zijn er ook kortetermijnoplossingen aangedragen door de SER, zoals het verhogen van de investeringen in de primaire gezondheidszorg. Het ministerie subsidieert reeds in diverse activiteiten via de health care systemen en zijn er ook verschillende decentralisatieprogramma’s binnen de primaire gezondheidszorg in kaart gebracht. Deze prioriteitsgebieden zijn ondermeer terug te vinden in het “Nationaal Strategisch Plan voor Gezondheid en Welzijn in Suriname 2019-2028 van het ministerie van Volksgezondheid”.

Het is goed om te benadrukken dat het ministerie met gecoördineerde beleidsmaatregelen continue wenst zorg te dragen voor een kwalitatieve gezondheidszorg in ons land, waar alle inwoners toegang hiertoe moeten hebben. Vanuit deze verantwoordelijkheid, zal het ministerie voortgaan met de implementatie van actiepunten in haar beleid.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Regering hoopt met Huurwet structurele bijdrage te leveren aan oplossen huisvestingsproblematiek

Geplaatst

op

door

De regering hoopt met de Huurwet Woonruimte een structurele bijdrage te leveren aan het oplossen van het huisvestingsvraagstuk in Suriname. De wet is op dinsdag 21 januari met algemene 29 stemmen door het parlement aangenomen. Met deze wet wordt volgens minister Soewarto Moestadja, als regeringscoördinator in De Nationale Assemblée (DNA), een verdere stap gezet in het verbreden van de wettelijke infrastructuur over huisvesting in Suriname.

Volgens de regeringscoördinator hebben opeenvolgende regeringen – ook die waar hij minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is geweest – geprobeerd het huisvestingsprobleem aan te pakken, echter meer met ad hoc besluiten dan door middel van wetgeving. De oorspronkelijke ontwerpwet houdende regels inzake huur en verhuur van woonruimten en instelling Huurcommissie (Huurwet Woonruimte), is ingediend door de parlementariërs Jennifer Geerlings-Simons en Rossellie Cotino.

De aangenomen Huurwet Woonruimte vervangt de Huurbeschermingswet van 1949, die niet meer bij de tijd bleek te zijn. De nieuwe wet biedt aan zowel huurders, als verhuurders bescherming en moet voorkomen dat huurders zijn overgelaten aan de grillen van verhuurders, die exorbitante bedragen, vaak in valuta, vragen. Aan de andere kant biedt het ook mogelijkheden dat de verhuurder niet meer machteloos staat wanneer hij zijn huis terug wil.

Assembleevoorzitter Geerlings-Simons wiens plaats gedurende de behandeling en aanname van de ontwerpwet door Cotino werd ingenomen, merkte wel op dat de huurprijzen alleen maar omlaag kunnen gaan door meer huizen te bouwen voor mensen die dat nodig hebben. Volgens haar werkt de regering hieraan.

De ABOP-fractie onthield zich van stemming, terwijl de PL- en NPS-fractie aangaven dat onder voorbehoud te doen. Bee gaf aan dat zijn partij er niet van overtuigd is, dat de nieuwe wet voor ordening gaat zorgen in de sector. “Wij menen dat er sociale eruptie kan plaatsvinden”, sprak de parlementariër. Zijn collega Ingrid Karta-Bink van de PL-fractie sprak de hoop uit dat de wet de werkelijke oplossing brengt in de huisvestingsproblematiek. “Mocht de wet manco’s vertonen dan zullen we na 25 mei 2020 veranderingen plegen, zodat de sector geordend wordt”, stelde ze.

Lees verder

Suriname

Suriname treft voorzorgsmaatregelen voor Coronavirus

Geplaatst

op

door

Suriname heeft, hoewel er nog geen meldingen zijn van besmetting met het Coronavirus, de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Door het Ministerie van Volksgezondheid is een plan van aanpak in werking gesteld.

Recent is er door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vastgesteld, dat er een nieuw virus (nCoV), dat overeenkomsten heeft met het SARS-virus en MERS-Virus, in China, Zuid Korea, Thailand en Japan is uitgebroken. Deze nieuwe variant van het virus kan leiden tot serieuze longproblemen. Coronavirussen zijn zoönotisch, wat betekent dat deze van dieren op mensen kunnen worden overgebracht. De WHO heeft aangegeven, dat de kans op besmetting van mens op mens klein is, maar niet uitgesloten kan worden.

Volksgezondheid heeft een plan van aanpak in werking gesteld dat ingaat wanneer er melding wordt gedaan van een vermoedelijke case uit een hoog risicogebied. Met haar partners binnen de verschillende sectoren is er afgestemd dat alle deze passagiers gescreend zullen worden op hun temperatuur. Er is ook afgestemd met de luchtvaartmaatschappijen om erop toe te zien dat passagiers die komen uit een besmet gebied, eerst gescreend worden voordat ze stappen in het vliegtuig.

Het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) houdt vinger aan de pols op onze luchthaven. Als er sprake mocht zijn van een eventueel besmette reiziger, zal Port Health volgens het WHO-protocol handelen. Ook naar de ziekenhuizen en overige medische dienstverleners zijn de richtlijnen gegeven voor eventuele opvang en behandeling van een geïdentificeerd geval.

Aangezien er nog weinig bekend is over dit nieuwe virus, is het belangrijk dat eenieder op de hoogte is van de ernstige gevolgen die dit virus met zich meebrengt. Het ministerie zal alle preventieve maatregelen in acht nemen om optimale gezondheidszorg in Suriname te garanderen.  

Enkele preventieve maatregelen die Surinamers zelf in acht kunnen nemen zijn vaak handen wassen, contact vermijden met personen die griepachtige symptomen vertonen, zieke veestapels en wilde dieren. Bij het hoesten en niezen wordt aangeraden om liever wegwerp tissues te gebruiken. Symptomen van dit virus zijn koorts, hoest en kortademigheid.

Als u ziek bent of deze symptomen heeft, dan raadt het BOG aan om direct de huisarts te bezoeken of te bellen naar de hotline 178.

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen