donderdag 22 februari 2024
29 C
Paramaribo
9.7 C
Amsterdam
0
(0)

Ramadhin benadrukt belang draagvlak en communicatie bij oprichting Zorgautoriteit

lees ook ...

China schenkt US$ 130.000 aan Surinaamse rampenbeheersing en...

Op 15 februari 2024 werd op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) een belangrijke ceremonie gehouden waarbij de Volksrepubliek China een ...

In juni 2022 heeft de regering van Suriname, onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid, het Herstelplan Zorg (HPZ) aangenomen om dringende interventies in de gezondheidszorgsector door te voeren. Een van de belangrijke aanbevelingen van het HPZ is de oprichting van een Zorgautoriteit in Suriname (ZaS). Na evaluaties is gebleken dat er weliswaar doordachte beleidsplannen zijn opgesteld, maar dat de versterking van de capaciteit om deze plannen uit te voeren, te monitoren en te evalueren essentieel is.

Daarnaast is er behoefte aan verbeterd toezicht op wet- en regelgeving, waarborging van zorgkwaliteit, en een adequaat systeem voor het bijhouden van data en gezondheidsinformatie. De keuze voor een Zorgautoriteit Suriname (ZaS) is gemaakt om een onafhankelijk functionerend instituut op te zetten, dat verantwoording moet afleggen maar zelfstandig opereert met diverse taken en verantwoordelijkheden.

De ZaS zal onder meer een gestructureerde participatie van belanghebbenden in de zorg organiseren via adviescommissies. In 2022 zijn gesprekken gevoerd tussen de regeringsleiders van Suriname en Nederland over het gebruik van resterende verdragsmiddelen. Een voorstel om 5 miljoen euro uit deze middelen in te zetten voor de oprichting en operationalisering van de Zorgautoriteit in Suriname is besproken en geaccepteerd. De financiering zal over een periode van vijf jaar geleidelijk worden overgenomen door de Staat Suriname.

In juli-augustus 2023 is het voornemen om de Zorgautoriteit in te stellen gepresenteerd aan stakeholders in de zorgsector. Hierbij is de nadruk gelegd op taken en verantwoordelijkheden, waarbij belanghebbenden specifiek aandacht vroegen voor tarifering van zorgverrichtingen om scheve verhoudingen aan te pakken.

De oprichting van de Zorgautoriteit is toevertrouwd aan een directieteam vanuit het ministerie van Volksgezondheid, dat in 2024 de nodige voorbereidingen zal treffen. Deze voorbereidende fase staat bekend als Zorgautoriteit Suriname in oprichting (ZaS i.o.). Dr. Marc Sprenger, belast met de uitvoering van het Herstelplan Zorg, zal zijn werkzaamheden overdragen aan het directieteam bij zijn vertrek uit Suriname op 15 december 2023.

Het directieteam van de ZaS i.o. bestaat uit Radjesh Radjkoemar als algemeen directeur en Jalmard Irion als Financieel-Operationeel Directeur. Minister Ramadhin benadrukte bij de ondertekening van hun contracten dat het voorbereiden van de zorgautoriteit niet onderschat mag worden en dat draagvlak en communicatie cruciaal zijn. Hij deed een beroep op de stakeholders in de zorgsector om het nieuwe team volledig te ondersteunen.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameRamadhin benadrukt belang draagvlak en communicatie bij oprichting Zorgautoriteit