vrijdag 31 maart 2023
24.4 C
Paramaribo
10.5 C
Amsterdam
0
(0)

Raad van Bestuur voor vakschool SAO

lees ook ...

Miskin is adamant about giving custom allowances

An agreement has been reached with the Negotiation Team with respect to various unions and the negotiations body of the Government that some government servant allowances will be raised. This relates ...

Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft op 08 juli jongstleden een Raad van Bestuur gekregen die werd geïnstalleerd door minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J). De raad moet toezicht houden op het beleid van de SAO en zal ook moeten inspelen op de nieuwe ontwikkelingen binnen de olie en gasindustrie. De SAO bevordert de kwalificaties van vaklieden, maakt personen economisch weerbaar middels het verzorgen van vak trainingen.

De raad wordt voorgezeten door de Onderdirecteur Arbeidsmarkt van het Ministerie van AW&J, Naomi Esajas- Friperson. De raad heeft een tripartiete samenstelling en moet erop toezien dat de toegekende subsidie daadwerkelijk bijdraagt aan de realisatie van het doel van de stichting. De exploitatie van de SAO dient in overeenstemming met de statuten en de taakstelling te geschieden. Een ieder vanaf 16 jaar; werkzoekenden, werklozen, jonge vroege schoolverlaters en werkenden kunnen terecht bij SAO. De leden van de raad zijn: Ronald Hooghart, Rishi Raghoenath, Dimitri Lemmer, Wartiem Moehamad-Kartosoewito en  Izaak Hill.

Minister Kuldipsingh gaf aan dat de bevordering van werkgelegenheid en het stimuleren van ondernemerschap, prioriteit geniet van het ministerie, waarbij de SAO die één van haar werkarmen is, een cruciale rol speelt in het om- her en bijscholen van de bevolking. Ook aan ambtenaren die vrijwillig uit overheidsdienst treden, zal SAO de mogelijkheid bieden om hen om of bij te scholen.

Er moet gewerkt worden aan de uitbreiding van de vakschool en het beleid moet er ook op gericht zijn om de stichting te verzelfstandigen zodat er steeds minder subsidie van de overheid zal hoeven komen. De minister wenste de voorzitter en de leden van de nieuwe raad van bestuur succes en wijsheid toe in de uitoefening van hun taak.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameRaad van Bestuur voor vakschool SAO