donderdag 30 november 2023
27.6 C
Paramaribo
-0.1 C
Amsterdam
0
(0)

Raad van Bestuur IMF moet nog goedkeuring geven aan USD53 miljoen

lees ook ...

DNA- voorzitter: in harmonie samenwerken aan standvastig ver...

Als voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) memoreer ik met trotse bezorgdheid de 48ste herdenking van onze staatkundige onafhankelijkheid. De vele uitdagingen, waar we momenteel mee worden geconf...

Een team van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onder leiding van mevrouw Anastasia Guscina uit Washington, DC voerde van 07 tot 22 augustus een virtuele en persoonlijke missie uit met de Surinaamse autoriteiten om het beleid te bespreken ter voltooiing van de derde evaluatie van de 36 maanden durende Extended Fund Facility goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IMF op 22 december 2021.

Aan het einde van de missie legde mevrouw Guscina de volgende verklaring af: “Het IMF-team bereikte een overeenkomst op personeelsniveau met de Surinaamse autoriteiten over de derde evaluatie van het economische hervormingsprogramma van Suriname, ondersteund door de 36 maanden durende EFF-regeling. Deze overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IMF. Na afronding van deze evaluatie zal Suriname toegang hebben tot SDR 39,4 miljoen (ongeveer USD 53 miljoen), wat de totale programma-uitbetalingen tot nu toe op SDR 157,6 miljoen (ongeveer USD 212 miljoen) brengt.

“De inzet van de autoriteiten voor begrotingsdiscipline en macro-economische stabiliteit begint vruchten af ​​te werpen. De druk op de wisselkoers is de afgelopen maanden afgenomen en de inflatie is weliswaar nog steeds hoog, maar vertoont een neerwaartse trend. De bruikbare internationale reserves blijven comfortabel met 4,7 maanden import eind juni 2023. Met een krachtige programma-implementatie zal de groei zich naar verwachting herstellen tot 2,1 procent in 2023 en convergeren naar 3 procent op de middellange termijn. De begrotings- en monetaire verkrapping zal naar verwachting leiden tot een geleidelijke daling van de inflatie tot 40 procent tegen eind 2023. De autoriteiten worden geconfronteerd met belangrijke uitdagingen op het gebied van de beleidsuitvoering op de korte termijn, die zowel capaciteitsbeperkingen als een uitdagende sociaal-politieke omgeving weerspiegelen, evenals externe risico’s van een nieuwe verslechtering van de handelsvoorwaarden. Op lange termijn,

De programmaprestaties tijdens de derde evaluatie waren goed en de meeste kwantitatieve doelstellingen werden gehaald. De autoriteiten liggen op koers om dit jaar een primair overheidsoverschot van 1,7 procent van het bbp te realiseren, in overeenstemming met de programmatoezeggingen. De agenda voor structurele hervormingen bleef vooruitgang boeken, zij het met enige vertraging.

Het blijft van cruciaal belang dat de arme en kwetsbare groepen worden beschermd tegen de gevolgen van begrotingsaanpassingen en hoge inflatie. De regering breidt de dekking van socialebijstandsprogramma’s uit en zal zoeken naar manieren om de waarde van betalingen tegen inflatie te beschermen. Met steun van ontwikkelingspartners zal de regering de efficiëntie en effectiviteit van de bestaande socialebeschermingsprogramma’s uitgebreid bekijken en een strategisch plan ontwikkelen om toekomstige hervormingsinspanningen op dit gebied te sturen.

De autoriteiten hebben vooruitgang geboekt met de herstructurering van de schulden, wat een cruciaal element is bij het herstellen van de houdbaarheid van de schulden. Alle onderhandelingen met de officiële en particuliere crediteuren van het land, met uitzondering van China, zijn afgerond. De schuldenuitwisseling met particuliere externe obligatiehouders zal volgende week van start gaan. De autoriteiten onderhandelen actief met China over een schuldherstructureringsovereenkomst die in overeenstemming is met de programmaparameters, met als doel meer vooruitgang te boeken bij de volgende programmaherziening.

De regering heeft de onderhandelingen afgerond over de herstructurering van de oude schulden aan de centrale bank, waarbij de financiële beperkingen van de overheid en de financiële gezondheid van de centrale bank in evenwicht worden gebracht. Binnenlandse schulden en betalingsachterstanden bij leveranciers worden weggewerkt.

De monetaire koers is passend en wordt steeds meer weerspiegeld in de marktomstandigheden. Ondersteund door de verhoging in april van de reservevereisten voor lokale valuta en de leidraad om de kredietgroei in de particuliere sector te beperken, is de groei van de reservegelden gestabiliseerd en is de kredietgroei in de particuliere sector vertraagd. De gemiddelde rente op deposito’s en leningen, hoewel negatief in reële termen, stijgt geleidelijk naarmate meer banken strijden om liquiditeit. De autoriteiten blijven zich inzetten voor een flexibele, door de markt bepaalde wisselkoers.

De centrale bank neemt belangrijke stappen om de zwakke punten in het banksysteem aan te pakken en moderne crisisbeheersingscapaciteiten te ontwikkelen. De centrale bank heeft het beoordelingskader voor de tijdgebonden herkapitalisatie- en herstructureringsplannen van banken afgerond. Banken implementeren de aanbevelingen uit de Asset Quality Review en passen hun voorzieningen voor kredietverliezen aan.

De autoriteiten voeren hervormingen door om het bestuur te versterken. De centrale bank is bezig de achterstand bij de controles van financiële overzichten weg te werken en werkt aan het normaliseren van de controlecyclus. Er wordt de laatste hand gelegd aan een herkapitalisatieplan voor de centrale bank. De regering onderneemt stappen om de transparantie bij overheidsaanbestedingen te vergroten en de kaders voor de bestrijding van corruptie, het witwassen van geld en de bestrijding van de financiering van terrorisme (AML/CFT) te versterken.

De missie wil de autoriteiten bedanken voor een gezamenlijke en vruchtbare dialoog. Er werd een breed scala aan bijeenkomsten gehouden met de president van de Republiek Suriname, de vice-president, de voorzitter van de Nationale Assemblee, de minister van Financiën en Planning, de minister van Justitie en Politie, de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. , de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, de gouverneur van de Centrale Bank, fractieleiders en leden van het parlement, andere hoge regeringsfunctionarissen, vertegenwoordigers van de particuliere sector, vakbonden en ontwikkelingspartners.”

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameRaad van Bestuur IMF moet nog goedkeuring geven aan USD53 miljoen