zondag 19 mei 2024
26.6 C
Paramaribo
21.9 C
Amsterdam
0
(0)

Public Sector Reform oftewel verkleining ambtenaren apparaat

lees ook ...

Bond van EBS heeft werk niet hervat

De Ogane Werknemers Organisatie Suriname (OWOS), de bond bij de EBS heeft de staking formeel opgeheven. Leden zijn bij elkaar gekomen in een aangevraagde ledenvergadering. Men is zeer strijdlustig, en...

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op donderdag 22 september een plenaire sessie gehouden over het Public Sector Reform programma. Dit programma houdt onder andere in de verplichtte lansdienarenregistratie (LDR) in de periode 01 oktober tot en met 31 december 2022 waarbij ambtenaren die uit overheidsdienst willen treden zich ook kunnen registreren .

Bij deze sessie die in het Lalla Rookgebouw werd gehouden waren de hoofden van alle Personeelszaken (PZ) of HRM afdelingen als ook de Departementsdirecteuren van alle ministeries aanwezig. Het doel hiervan was om alle belanghebbenden te voorzien van de juiste informatie over de uitvoer van het Public Sector Reform Uitvoeringsplan. Presentaties werden verzorgd door Jules Richaards, Sharon Boldewijn en Henk Sidoel.

Het besef dat het overheidsapparaat gezonder gemaakt moet worden bestaat reeds tientallen jaren, onderstreepte minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken. Refererend naar de ambtenarenstop van 1970 in herinnering waarvan een tweetal projecten die indertijd waren voorbereid en waarvan componenten ervan deels of geheel waren uitgevoerd. Deze projecten waren: “Opzet strategisch plan voor de hervorming van de publieke sector in Suriname”, PSR in 2001, en het Public Sector Management Strengthening Program (PSMSP) – (Regering van Suriname/IDB in 2004).

Lettend op het huidige functioneren van ons overheidsapparaat merken wij dat deze hervormingen nog niet de gewenste resultaten hebben opgeleverd en dat er nog genoeg ruimte tot verbetering bestaat, gaf de bewindsman aan. Succesvolle reorganisatie wordt immers gezien als een pre-conditie om ontwikkelingsinitiatieven te kunnen ontplooien.

Tijdens de bijeenkomst zijn twee hoofdactiviteiten uit het Uitvoeringsplan PSR aan de orde gekomen, namelijk hoofdactiviteit 1. Het opschonen van het landsdienarenbestand middels een verplichte landsdienarenregistratie – en hoofdactiviteit 2. Het opzetten en uitvoeren van een programma voor het vrijwillig uittreden uit overheidsdienst. Hoofdactiviteit 3. Het ontwikkelen en uitvoeren van een omscholingsprogramma voor landsdienaren, zal in een andere fase aan de orde gesteld worden.

Het opschonen van het landsdienarenbestand is noodzakelijk om een goede overheidsadministratie te kunnen voeren en daarbij accuraat het exacte aantal landsdienaren en de kwalificaties die zij bezitten vast te kunnen stellen. Het moment is nu aangebroken om het landsdienarenbestand op te schonen en de personele administratie te moderniseren en te actualiseren benadrukt de BiZa minister.

Een tweede aandachtspunt tijdens deze sessie was de vrijwillige uitdiensttreding van landsdienaren. Er zijn drie categorieën van landsdienaren geïdentificeerd binnen deze exercitie: Categorie A: het vroegtijdig uittreden van ambtenaren vanaf 55 jaar met 35 dienstjaren; Categorie B: het vroegtijdig uittreden van landsdienaren die ongeacht hun leeftijd een diensttijd hebben vervuld van 0-5 jaar. De landsdienaar ontvangt gedurende een vastgestelde periode een productiestimulus. Daarnaast mag de landsdienaar 36 maanden na het verleende ontslag gebruik maken van de SZF-ziektekosten verzekering. De stimulus wordt niet eenmalig maar maandelijks uitgekeerd.

Categorie C: 18 maanden regeling. In dit kader wordt gedacht aan het vrijwillig uittreden van landsdienaren die gebruik wensen te maken van de 18 maandenregeling (artikel 69a lid 3 van de Personeelswet), zij die na omscholing in dienst zullen treden in de particuliere sector of binnen sociaal maatschappelijke organisaties tewerkgesteld zullen worden of zij die ontslag willen aanvragen onder toekenning van een eenmalige uitkering. De public sector reform is nu meer dan ooit een noodzaak en er is hoop dat het dit keer wel gaat lukken, zei Somohardjo, nadat er ook onder de huidige regering duizenden mensen in dienst zijn getreden.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

2 REACTIES

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinamePublic Sector Reform oftewel verkleining ambtenaren apparaat