Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Protesten gaan door tot Bouterse weg is

Geplaatst

op

door

Gisteren heeft het burgercollectief, een samenwerking van verschillende protestgroepen, een actie gehouden op het onafhankelijkeidsplein in Paramaribo. Tijdens deze actie werd Desi Bouterse opgeroepen om af te treden als president van Suriname. 

Volgens deelnemende groepen aan het protest was de actie van maandag nog maar het begin en kunnen de gemeenschap en de overheid rekenen op meer protestacties. Ze geven aan door te gaan met protesteren tot Bouterse vertrekt. Het is de bedoeling om met meer groeperingen de krachten te bundelen en zo hun doel te bereiken. Het doel is het aftreden van de huidige president van Suriname en het houden van vervroegde verkiezingen.

Eén van de actievoerders, Orpheo Belfor van de “alles-plat” beweging, zegt dat het hem stoort dat de regering betalingsachterstanden heeft bij verschillende instanties en meerdere kostenverhogende maatregelen op de burger afschuift. Ook bevalt het hem niet dat de president meent dat de “alles-plat” beweging word aangestuurd door de oppositiepartijen. Al met al zijn er genoeg redenen om nu de straat op te gaan, het volk is klaar met president Bouterse.

Eén van de initiatiefnemers van het burgercollectief, Harold Cabenda, laat weten dat zijn organisatie pas maandagochtend te horen kreeg dat zij toestemming hadden om actie te voeren op het onafhankelijkheidsplein. Volgens Cabenda zijn door het wel of niet krijgen van een vergunning mensen gaan twijfelen om deel te nemen aan de actie. Dit is volgens hem een reden voor de ietwat lage opkomst tijdens het protest. Hij meent dat het burgercollectief moedwillig is tegengewerkt door commissariaat Paramaribo-Noordoost. De groep protestanten is begonnen met protesteren voor het parlementsgebouw, daar werden ze door de politie erop gewezen dat ze naar het onafhankelijkeidsplein moesten gaan. Vervolgens hebben zij hun actie voortgezet tegenover het presidentieel paleis. Hier werden leuzen geroepen als; “Weg met Bouta”, en “de armen worden armer”.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Boy Scouts op bezoek bij president Bouterse

Geplaatst

op

door

In verband met de Jamboree, heeft de Boy Scouts een bezoek gebracht aan president Desi Bouterse op het presidentieel Paleis. De president, de Chief Scout, is de beschermheer van de scouting in Suriname.

President Bouterse, de Chief Scout, is de beschermheer van de scouting in Suriname. Volgens Bouterse is het een bijzondere eer om de plechtige ceremonie mee te maken. De hoofdcommissaris, Glenn Kranenburg, droeg de Nationale das voor de Chief Scout, waarna de twee het contingent team van hun dassen voorzag. Ook de verkenners kregen hun das.

“Indachtig de protocollen, normen en waarden die de Boy Scouts uit dragen, ben ik ervan overtuigd dat wij als vertegenwoordigers van Suriname, Suriname op de kaart zullen plaatsen”, sprak de Chief Scout. Verder is hij ervan verzekerd dat het een groot succes zal worden.

De hoofdcommissaris van de Boy Scouts bedankte de Chief Scout voor zijn warm ontvangst en de steun die zij van hem hebben ontvangen.

De Jamboree wordt een keer in de vier jaren georganiseerd. Dit jaar wordt het gehouden in West Virginia, in de Verenigde staten van Amerika. Tijdens de Jamboree zullen verschillende vraagstukken zoals klimaatsverandering, armoedebestrijding en jeugdcriminaliteit besproken worden.

Voor vertrek is het gebruik dat de Boy Scouts een bezoek brengen aan de Chief Scout, voor een afmars bezoek. Op zondag 21 juli aanstaande vertrekt de eerste groep en op maandag 22 juli de tweede. De Jamboree duurt van 22 juli tot en met 2 augustus 2019.

Lees verder

Suriname

Politieke partijen geïnformeerd over grondenrechten

Geplaatst

op

door

Het Management Team Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname, het secretariaat en drie technische commissies hebben vertegenwoordigers van politieke partijen ingelicht over de stand van zaken in het proces naar wettelijke erkenning van grondenrechten. Politieke partijen met een vertegenwoordiging in De Nationale Assemblée waren voor deze consultatie uitgenodigd. De Palu, NDP, DOE, BEP, PL, HVB en NPS zijn ingegaan op de uitnodiging. Een vertegenwoordiger van de VVV, een buitenparlementaire partij die zich heeft aangemeld is ook toegelaten tot de bijeenkomst, die op het Kabinet van de President is gehouden.

Er is algemene informatie rond het traject dat wordt afgewerkt gegeven. Verder is ook inzicht verschaft over het vraagstuk, de taakstelling en de doelen die worden nagestreefd. Door de voorzitters van de commissies Wetgeving, Democratie en Bewustwording is een inleiding gehouden over de verrichtingen en wat er nog te doen is.

Na de presentatie hebben deelnemers de ruimte gekregen om vragen te stellen, meningen te geven en suggesties te doen. Er zijn veel vragen gesteld over de verschillende soorten van collectieve rechten, die Suriname zou kunnen hanteren. Deelnemers hebben duidelijkheid gevraagd over de manier waarop de beleving van de nieuwe wetgeving in de praktijk van invloed kan zijn op de rechten van andere Surinamers en hoe de overheid zal toezien op de naleving van de wetgeving. Het belang van de consultaties met de diverse belanghebbenden is opnieuw onderstreept.

Lees verder

Meest gelezen

X