zaterdag 25 mei 2024
31 C
Paramaribo
16.4 C
Amsterdam
0
(0)

Productieverhoging en export Caricom hot item

lees ook ...

NPS start dialoog met gemeenschap voor verkiezingen 2025

De Nationale Partij Suriname (NPS) is actief bezig om haar nieuwe visie en strategieën voor de verkiezingen van 25 mei 2025 te delen met de samenleving. In dit kader organiseert de partij, samen met h...

Minister Parmanand Sewdien en boeren uit de groenten- en fruitsector uit de districten Saramacca, Commewijne en Wanica hielden op zaterdag 03 september jongstleden op het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) een bespreking. Hierbij waren ook de districtscommissaris van Saramacca Sherin Bansi-Durga en DNA-lid Radjendre Debie aanwezig.

Aanleiding tot dit gesprek was een gedachtewisseling van de bewindsman met landbouwers die nu reeds grote arealen met groenten en fruit beplanten voor de lokale markt. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor export van groenten en fruit naar de Caricom-landen, met name Barbados. In het bijzonder wordt nagegaan hoe er invulling gegeven kan worden aan het besluit van de Caricom Staatshoofdenconferentie om in het jaar 2025, 25 procent minder voedsel te importeren.

Minister Sewdien heeft de informatie van zijn bezoek aan Barbados met de aanwezige boeren gedeeld en aan hen voorgehouden welke mogelijkheden er zijn. Aangezien groenten en fruit thans erg duur zijn op de lokale markt, is het van belang om eerst te kijken naar de mogelijkheden van areaaluitbreiding en productieverhoging bij de boeren die reeds in het groot met de nodige expertise groenten en fruit telen.

Deze gedachtewisseling met de boeren in de praktijk heeft tot enkele besluiten geleid, met name dat het ministerie de nodige begeleiding en ondersteuning aan de boeren moet geven ter realisering van de gestelde doelen, om vervolgens op reguliere basis aan tafel te zitten om de zaken welke ontbreken daar invulling aan te geven.

De aanwezige boeren op de vergadering zijn de mening toegedaan dat er zijdens het ministerie een faciliterende rol moet zijn, indien er meer productie opgang moet worden gebracht. In het kader van exporten naar nieuwe afzet markten, met name Barbados, hebben de boeren benadrukt dat zij bereid zijn investeringen te plegen ter productieverhoging, maar het ministerie dient te ondersteunen met de nodige begeleiding en assistentie.

De condities waaronder geleverd dient te worden aan Barbados, moeten volgens de boeren duidelijk zijn. In dit kader heeft minister Sewdien de toezegging dat hij op het ministerie deskundigen zal aanwijzen om de boeren verder te begeleiden. In de nabije toekomst zullen de gesprekken worden voortgezet, waarbij gedetailleerde marktinformatie aan de boeren verstrekt zal worden.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameProductieverhoging en export Caricom hot item