Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Productiefonds ingesteld voor stimulans Surinaamse productiebedrijven

Geplaatst

op

Gillmore Hoefdraad. Foto Nii

Om ervoor te zorgen dat Suriname sterker komt uit de COVID-19-crisis, heeft de regering een Productiefonds van SRD 300 miljoen ingesteld voor lokale productiebedrijven. Dit, naast het Noodfonds SRD 400 miljoen voor acute noodhulp. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zegt dat de COVID-19-pandemie een crisis is die ook kansen met zich meebrengt.

Vanuit de gedachte ‘wan ogri tjar’ wan bun’, zal aan lokale ondernemers en producenten die het hardst getroffen zijn, ondersteuning worden geboden om hun productie op te voeren. Het streven is om te komen tot importvervanging en exportbevordering. Het Productiefonds heeft een startkapitaal van SRD 300 miljoen. Uit dit fonds zal kunnen worden geleend tegen 3 procent rente met een grace period van 1 jaar. Dit, tegen vooraf vastgestelde aanmerkings- en leencriteria. Beheer en toezicht van het fonds worden gevoerd door een commissie met vertegenwoordigers van de vakbeweging, (RAVAKSUR), het bedrijfsleven (VSB EN ASFA), en de overheid (Financiën, HIT, LVV, Arbeid). Het fonds zal worden geoperationaliseerd door een staatsbank.

Overige ondersteuningsmaatregelen
Overige maatregelen ter ondersteuning en versterking van de lokale productiesector zijn:
– Het aansterken van de economische bedrijvigheid door het verlenen van investerings-, krediet-, belasting-, en export faciliteiten, aan vooral bedrijven die de diversificatie van onze economie bevorderen zoals agrarische, toerisme, ICT en dienstverlenende bedrijven;
– Instelling Productie Fonds van totaal SRD 300 miljoen in tranches van SRD 50 miljoen via de staatsbanken voor investeringen in Kleine en Middelgrote Ondernemingen;
– Importbeperkende maatregelen ter stimulering van lokale productie; garandering van valuta voor noodzakelijke inputs;
– Het reduceren van bepaalde kosten zoals de baggerfees voor de scheepvaart;
– Support aan staatsbedrijven in distress.

Met het Productiefonds zal alternatief lokaal ondernemerschap worden gestimuleerd, en de zelfwerkzaamheid, verdere diversifiëring van de economie en importvervanging aangemoedigd. Voorkeur sectoren zijn de agrarische sector en toerisme. Agrarische teelt en -verwerking krijgen een extra ondersteuning, zodat lokale en gezonde voeding binnen alle gelederen van de samenleving beschikbaar zijn. Ook zijn voorstellen gedaan om gedurende de partiele lock-down toeristische plekken en oorden te laten opknappen en uitbreiden, als voorbereiding op de toeristen influx na de COVID-19 pandemie.

Vergunningen, deviezenbeschikbaarheid en andere randvoorwaarden voor stimulering lokale productie die in het kader van het Noodfonds door de overheid zullen worden gefaciliteerd zijn:
– Reduceren van de baggerfee op constructiemateriaal
– Importbeperkende en prioritering van maatregelen ter stimulering van de lokale productie voor de ministeries van HIT en LVV;
– Garanderen van valuta voor inputs van lokale productie HIT LVV;
– Garanderen van essentiële consumptie en medische goederen, zoals babyvoeding, meelgrondstoffen, medicamenten, inputs voor het ministerie van LVV.

Onder alle omstandigheden is de focus is op het in stand houden van arbeidsplaatsen, creatie van nieuwe arbeidsplekken, omscholingen en training.

Suriname

Binnenlandse Zaken: Herstel stemmen 32 stembureaus niet correct

Geplaatst

op

Verkiezingen Su

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat geluiden op social media die aangeven dat de stemmen van nog 32 stembureaus moet worden herteld, niet correct is. Vandaag zijn volgens het hoofdstembureau van Paramaribo de stemmen van 168 herteld en afgerond. De werkzaamheden zullen morgen worden voortgezet.

De data van nog 64 stembureaus in Paramaribo moet nog uit het proces- verbaal voor de telling van de DNA- stemmen ontvangen worden. Na ontvangst zal de verwerking starten in het programma waar de officieuze uitslag wordt gedeeld met de media, politieke organisaties en het OKB.

Het ministerie geeft verder aan dat zodra de informatie van het Hoofdstembureau ontvangen is, die zal worden verwerkt op de speciale website voor de formele uitslag. – Culturu.com

Lees verder

Suriname

Crèches en peuterscholen in Suriname mogen deuren vanaf 1 juni weer openen

Geplaatst

op

Angela Salmo, Directeur Sociale Zaken. Foto Nii

Crèches en peuterscholen hebben toestemming gekregen om vanaf 1 juni hun deuren weer open te doen. Deze mededeling heeft de directeur van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Angela Salmo, gisteren gedaan tijdens de COVID-19-persupdate.

De toestemming wordt verleend met goedkeuring van het ministerie van Volksgezondheid, dat ook de veiligheidsregels waaraan de opvanginstellingen zich moeten houden, heeft opgesteld. De Sozavo- directeur benadrukt dat er specifieke veiligheidsregels zullen gelden die door de crèches en peuterscholen moeten worden nageleefd. Vanaf 1 juni mogen personen in tehuizen en andere opvanginstellingen weer bezoek ontvangen.

Salmo zei verder dat de financiële ondersteuning aan crèchehouders en crèchemedewerkers onverkort doorgaat. Registratie vindt uitsluitend plaats bij het Bureau Opvanginstellingen van het ministerie van Sozavo aan de Waterkant, terwijl de uitbetalingen plaatsvinden aan bij de Stichting Volkshuisvesting aan de Madeliefjesstraat.

Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen