woensdag 7 juni 2023
25 C
Paramaribo
11.2 C
Amsterdam
0
(0)

Problemen rijstsector aangepakt

lees ook ...

Standbeeld van Baba en Mai onthuld ter ere van Hindoestaanse...

Te Groningen, in het district Saramacca, vond gisteren de plechtige onthulling plaats van het standbeeld van Baba en Mai. Dit standbeeld symboliseert de aankomst van de Hindoestaanse immigranten in Su...

Het Dagelijks Bestuur (DB) van het platform Rijstsector, heeft op woensdag 22 maart jongstleden in het kader van de uitvoering van de actiepunten, gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de belastingen en het Interamerican Institute for Cooperation on Agricultue (IICA). Dit vond plaats tijdens de reguliere DB-meetings in de SAIS-conference room op het ministerie van LVV.

Met Geraldine St.Croix, program manager van het Inter-American Development Bank (IDB)-project ‘Sustainable Agricultural Productivity’, is van gedachten gewisseld over de diverse componenten in het project, waarbij bijzondere aandacht is besteed aan de verbetering van de waterhuishouding via rehabilitatie van waterschappen, infrastructuur en vervanging van kustwerken. Tevens is zij ingegaan op vragen gesteld vanuit het dagelijks bestuur.

Ook de directeur der belastingen, Marita Wijnerman heeft gedurende deze vergadering met haar team een zeer duidelijke uiteenzetting gegeven over invoerrechten vrije import van grond- en hulpstoffen voor de agrarische sector alsook uitleg over eventuele mogelijkheden voor vrijstelling van BTW. Het is vaker aangehaald dat de kosten van geimporteerde grond- en hulpstoffen voor de sector zwaar drukken op de kostprijs, vandaar ook de behoefte aan overleg met voornoemd team. Vanwege de complexiteit van het te bespreken onderwerp zal een vervolgonderhoud plaatsvinden op zeer kort termijn met als algemeen doel kostenverlagende maatregelen.

Overige agendapunten betroffen de aanpassing van het keuringstarief voor rijst ten behoeve van de export waarbij is afgesproken dat na intern overleg van betreffende organisaties, het platform tijdens de eerstvolgende reguliere plenaire vergadering zal worden geinformeerd en een besluit genomen zal worden die alle partijen ten goede zal komen

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameProblemen rijstsector aangepakt