donderdag 8 juni 2023
29 C
Paramaribo
13.4 C
Amsterdam
5
(1)

Preventiebeleid door Commissie Antie Corruptiebeleid gepresenteerd

lees ook ...

Military soldiers who have been promoted must keep learning

The National Army is forced to be inventive not just by technological advancements in the military sector but also by the complexity of the threats. Therefore, soldiers will also need to consider thei...

In de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BIBIS) heeft de voorzitter van de Presidentiële Werkgroep Randvoorwaarden Implementatie Anti Corruptie Wet, Carmen Rasam,  uit de doeken gedaan hoe de bemensing op de diverse ministeries en instanties zal plaatsvinden. Dit was onderdeel van de presentatie van de Commissie Anti Corruptie Wet aan President Santokhi op woensdag 15 december 2021.

“Het is de bedoeling dat met de voordrachten van de bemensing er gewerkt zal worden aan een corruptie preventiebeleid,” stelde Rasam. Hierdoor is het activiteitenplan bijgesteld en zijn de taken enigszins verruimd. De voorzitter gaf verder te kennen dat de werkgroep een inventarisatie zal maken van alle uitvoeringsbesluiten. Ook zal worden nagegaan welke mechanismen gereed moeten zijn voor de bemensing op de diverse ministeries en instanties.

Tijdens de presentatie zijn er personen voorgedragen die ingezet zullen worden ter bemensing van onder meer het Openbaar Ministerie, Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD), ICT en het belastingkantoor. Dit, ter effectuering van de Anti-corruptie Commissie.

Om integriteitsschending te voorkomen bij publieke functionarissen, zal men nagaan welke meldingsplichten er zijn. Tevens moet de Commissie uitwerken wat er van de functionarissen verwacht wordt in het uitoefenen van hun taken. “Dit is een grote groep die ingelicht moet worden en behelst heel veel werk,” benadrukt de voorzitter op de uitvoeringsbesluiten die verder geformaliseerd worden.

Het erop toezien dat de uitvoeringsbesluiten 2021 worden gepubliceerd en het inwerking treden daarvan, behoren ook tot de taken van de werkgroep. “De Commissie zorgt slechts voor de bemensing en schrijft niet de wet voor,” duidde Rasam aan op de misopvatting vanuit de gemeenschap over de taken van de Commissie.

De werkgroep werd op 5 augustus 2020 geïnstalleerd voor een periode van zes maanden. “Het is niet bekend wanneer het werk afgerond is, daarom is voor verlenging gevraagd,” zegt de voorzitter. Het team bestaat uit Carmen Rasam van het Openbaar Ministerie, Farzia Habieb Kabinet President en Harish Monorath Kabinet Vice-President. Verder Jenny Sawiran van het ministerie Justitie en Politie en Fayaz Sharman vanuit het parlement.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinamePreventiebeleid door Commissie Antie Corruptiebeleid gepresenteerd