dinsdag 23 juli 2024
34 C
Paramaribo
20.9 C
Amsterdam
5
(1)

President Santokhi wil oplossing voor woningnood vóór verkiezingen 2025

lees ook ...

Verkiezingspropaganda ten spijt: ABOP en PL apart naar stemb...

De nieuwe politieke partij ABOP-PL zal bij de komende verkiezingen een papieren tijger blijven, nu de ABOP en PL onlangs hebben besloten afzonderlijk de verkiezingen in te gaan. Dit nieuws werd bevest...

In een ontmoeting met het Project Bureau voor het Landelijk Woningbouw Programma heeft president Chandrikapersad Santokhi zijn bezorgdheid geuit over de diverse uitdagingen bij het realiseren van woningbouwprojecten in Reeberg, Para en Lelydorp. Hij benadrukte het cruciale belang van waakzaamheid om mogelijke obstakels te vermijden, vooral bij het Reeberg-project, waar gestreefd wordt naar de bouw van woningen binnen zes maanden om problemen te voorkomen.

Santokhi benadrukte dat het vanaf het begin van het proces essentieel was om belanghebbenden te registreren. Toch blijft er een aanzienlijk aantal niet-geregistreerde personen bij het Peprepin-project. De president drong aan op een duidelijk overzicht van deze groep. Hij benadrukte ook het belang van transparantie in Public Private Partnerships, waarbij de overheid een eerlijke return moet ontvangen voor haar investeringen.

Het doel is om vóór de verkiezingen van 25 mei 2025 een substantieel aantal mensen in de samenleving die kampen met woningnood een oplossing te bieden, meldt de Communicatiedienst Suriname. Mark Rommy, projectmanager van het Landelijk Woningbouw Programma, wees op de uitdaging van het gebrek aan respons van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer met betrekking tot terreinen waarvoor nog geen goedkeuring is verleend.

Er zal een team worden samengesteld om deze informatie op te halen bij het domeinkantoor. De president benadrukte dat er een grote vraag is naar grond, maar dat hij terughoudend is om te investeren in projecten waar veel onduidelijkheid over bestaat. Hij stelde voor om bij alle overheidsprojecten nauwkeurig te onderzoeken hoeveel percelen zijn uitgegeven en wie daadwerkelijk van plan is om te gaan bouwen. Er moet ook een overzicht komen van beschikbare percelen.

Rommy gaf een overzicht van de voortgang van de verschillende projecten. Er wordt deze week gestart met werkzaamheden op het Reeberg-project om het gebied bouwrijp te maken. De oproep en registratie van beschikkinghouders zijn al begonnen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen degenen die in aanmerking komen voor de 7% regeling en degenen die willen bouwen maar niet in aanmerking komen voor deze regeling.

De verwachting is dat de eerste kavels klaar zullen zijn voor bebouwing aan het begin van het droge seizoen volgend jaar. Er is echter nog geen informatie ontvangen van de Energie Bedrijven Suriname en de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij over nutsvoorzieningen. Tijdens de vergadering werd besproken hoe er een oplossing kan worden gevonden voor mensen met lagere inkomens die op dit moment niet in aanmerking komen voor de 7% lening.

Een voorgestelde oplossing is om in gesprek te gaan met banken en te onderzoeken of zij bereid zijn woningen te financieren voor mensen met lagere inkomens. President Santokhi gaf aan dat er mogelijkheden zullen worden onderzocht om het programma flexibeler te maken.

Projectmanager Rommy deelde mee dat het Affordable Housing Project de mogelijkheid biedt om tegen een rentepercentage van 5% te lenen. Hierbij dient echter een fonds te worden opgericht om deze 5% te dekken voor de sociale klasse.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

4 REACTIES

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinamePresident Santokhi wil oplossing voor woningnood vóór verkiezingen 2025