woensdag 6 december 2023
23.9 C
Paramaribo
3.5 C
Amsterdam
0
(0)

President Santokhi: Versnelde overgang naar kwikvrije goudwinning noodzakelijk

lees ook ...

Regering kiest lokale aanpak voor goedkopere basisbenodigdhe...

De regering-Santokhi heeft haar inzet voor het verbeteren van de toegankelijkheid van basisgoederen aangekondigd met het lanceren van het project 'Basisgoederen tegen Betaalbare Prijzen'. President Ch...

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de regeringspersconferentie op 3 oktober aangekondigd dat de regering niet tevreden is met de voorgestelde tijdlijn van vijf jaar voor het uitfaseren van kwikgebruik in de goudsector. Hij benadrukte de urgentie van het probleem en verklaarde dat de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen en Ruimtelijke Ordening en Milieu momenteel een programma ontwikkelen met een versnelde tijdlijn voor deze cruciale overgang.

De president benadrukte dat het naleven van het Minamataverdrag essentieel is om de export van goud te behouden, aangezien het voortdurende gebruik van kwik deze export onder druk zet. Hij kondigde aan dat Suriname vastbesloten is om kwikgebruik uit te faseren en dat de relevante ministeries werken aan een programma voor een overgang naar kwikvrije goudwinning.

De president wees erop dat andere landen al succesvolle voorbeelden hebben gegeven. Ook werd tijdens de persconferentie de kwestie van de actieve ‘skalians’ op de Surinamerivier aangehaald. President Santokhi verklaarde dat er beleid is opgesteld met betrekking tot deze situatie en dat er geen skalians actief zijn op de Marowijnerivier.

Hij gaf toe dat er beperkte informatie beschikbaar is over de situatie op de Surinamerivier, maar benadrukte dat de regering op de hoogte is van bedrijven die actief zijn in dit gebied en scherpzand opgraven. Wat betreft de skalians in het stuwmeer, zijn er duidelijke richtlijnen voor hun uitfasering en zijn er afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat ze niet in de aangewezen gevaarzone opereren.

Het staatshoofd verzekerde dat het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen de activiteiten in dit gebied nauwlettend in de gaten houdt en dat elke overtreding van de richtlijnen krachtig zal worden aangepakt.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinamePresident Santokhi: Versnelde overgang naar kwikvrije goudwinning noodzakelijk