dinsdag 29 november 2022
25.2 C
Paramaribo
8.9 C
Amsterdam
5
(2)

President Santokhi spreekt 76ste Algemene Vergadering VN toe

lees ook ...

Corruptie systeem bij grote bouwwerken

Sharvin Bahadoer, CEO van SICE en onkundig op het gebied van bouw heeft ontwerp van de Nickerie markt gemaakt en gaat de directievoering doen? Smart and Inovative Consultancy Engineering SICE is een b...

 President Chandrikapersad Santokhi zei tijdens zijn toespraak tot de 76ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 22 september jongstleden, dat de 76ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) gezien kan worden als een kans voor de wereld om samen te komen om de meest urgente mondiale uitdagingen van vandaag aan te pakken.

President Santokhi gaf aan dat het principe van collectieve inspanning en verantwoordelijkheid is vervangen door een benadering om de natie eerst te beschermen. “Ik maak echter van deze gelegenheid gebruik om mijn oprechte dank uit te spreken aan de landen en organisaties die in een zeer vroeg stadium hun solidariteit hebben betuigd en waardevolle steun hebben verleend aan Suriname en andere landen in de strijd tegen de coronapandemie”, zegt president Santokhi. Het staatshoofd richtte een bijzonder woord van dank aan Nederland, India, China en de Verenigde Staten van Amerika voor de ondersteuning.

President Santokh ionderstreepte het belang van het gebruik van wetenschap en technologie voor vreedzame doeleinden. “De aan het licht gebrachte zwakheden van onze gezondheidsstelsels in deze pandemie moeten worden aangepakt met innovatieve maatregelen, met gebruikmaking van moderne technologie en internationale samenwerking”, aldus de Surinaamse regeringsleider.

Hij is ervan overtuigd dat er aandacht besteed moet worden aan de sociale en psychologische aspecten op lange termijn, de toenemende onderwijskloof en de digitale kloof, evenals de ongelijke toegang tot vaccins tijdens deze mondiale gezondheidscrisis. Verder vindt hij het ontwikkelen van een effectieve strategie om het vaccinatieniveau in onze samenlevingen te verbeteren van eminent belang.

President Santokhi is voorstaander van een COVID-19-herstelfonds, met steun van de internationale financiële instellingen en de private sector. “Afgezien van de ernstige impact van COVID-19, werden we uitgedaagd door financiële en economische tekortkomingen, waaronder een hoge schuldenlast. In dit opzicht is toegang tot concessionele financiering van cruciaal belang bij het opnieuw opstarten van onze economie”, aldus het staatshoofd. Suriname kijkt uit naar nieuwe inhoudelijke vormen van financiële ondersteuning gebaseerd op de sociaal-economische realiteit van de betrokken landen.

De regeringsleider vindt dat er rekening gehouden moet worden met de kwetsbaarheden van landen. President Santokhi heeft aangegeven dat om de enorme buitenlandse schuld onder controle te krijgen en de economie weer gezond te maken een alomvattend herstelplan is ontwikkeld, dat op personeelsniveau is goedgekeurd door het IMF. Suriname kijkt uit naar Board Level goedkeuring.

Verder merkte het staatshoofd op dat Suriname aan de vooravond staat van het aantrekken van te buitenlandse investeringen, met name op het stuk van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en toerisme. Hiervoor wordt de ‘enabling environment’ voorbereid, inclusief de ontwikkeling van een lokaal content beleid en een nieuwe investeringscode, om deze investeringen te faciliteren. President Santokhi nodigt het internationale bedrijfsleven uit om te investeren in tropisch Suriname en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en de beoogde transitie naar een groene economie.

Suriname steunt de roep om een ​​sterkere en effectievere Verenigde Naties. “Een geherstructureerde en gerevitaliseerde Verenigde Naties moet ervoor zorgen dat de organisatie de bron van genoegdoening blijft, voor de internationale gemeenschap en een thuis voor internationale gerechtigheid en rechtvaardige besluitvorming.” Ik ben ervan overtuigd dat samenlevingen moeten worden georganiseerd op basis van democratische waarden, goed bestuur, een onafhankelijke rechterlijke macht en met respect voor de mensenrechten”, aldus president Santokhi.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

1 REACTIE

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinamePresident Santokhi spreekt 76ste Algemene Vergadering VN toe