woensdag 21 februari 2024
28 C
Paramaribo
9.7 C
Amsterdam
0
(0)

President Santokhi participeert in Summit of the Americas

lees ook ...

Koersen omlaag: CBvS deelt driemaal daags koersen via websit...

De Centrale Bank van Suriname publiceert driemaal per dag wisselkoersen op haar website, zoals aangegeven op haar sociale mediakanaal. De bank benadrukt dat zij de wisselkoersen niet...

President Chandrikapersad Santokhi zal van 8 tot en met 10 juni te Los Angeles in de Verenigde Staten van Amerika deelnemen aan de negende Summit of the Americas. Intussen hebben 24 staatshoofden en regeringsleiders hun aanwezigheid al bevestigd, waaronder president, Santokhi. Vanwege het belang van deze Summit, zullen circa 900 journalisten aanwezig zijn. Naast overheidsdelegaties is er brede participatie vanuit de private sector, de burgermaatschappij en vele internationale organisaties en waarnemers.

Speciaal thema
Elke Summit heeft een speciaal thema, dat meestal een goede reflectie is van de problematiek waarmee de landen geconfronteerd worden. De komende Summit staat in het teken van “Bouwen aan een duurzame, veerkrachtige en rechtvaardige toekomst” (Building a sustainable, resilient en equitable future). Door de Covid-19-pandemie is veerkracht van de economie en van de samenleving, erg belangrijk. Ook zijn vanwege Covid de verhoudingen tussen arm en rijk schever getrokken, zodat een eerlijke en meer gelijkwaardige verdeling van inkomen van belang is. Daarnaast dienen oplossingen duurzaam te zijn, wat mede te maken heeft met de bedreigingen vanwege klimaatverandering.

Er is een speciale groep die zich bezighoudt met de inhoudelijke aspecten van elke Summit te weten de Summit Implementation Review Group (SIRG). In deze groep zijn alle landen vertegenwoordigd en elk land heeft een nationale coördinator. De vijf resoluties waar de SIRG zich over buigt, en waar de komende week over gesproken zal worden, zijn:
1. Een Inter-Amerikaans actieplan voor democratisch bestuur.
2. Een regionale agenda voor digitale transformatie.
3. Een actieplan voor Gezondheidszorg en Veerkracht in de Amerika’s.
4. Een resolutie over duurzame groene toekomst.
5. Het komen tot versnelling van de Schone Energie Transitie.

De Summit is de grootste bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van Noord-, Zuid- en Midden-Amerika plus het Caribisch gebied. Vanaf Argentinië in het zuiden tot en met Canada in het noorden telt Amerika 35 onafhankelijke landen. Deze landen hebben ook allemaal het verdrag tot oprichting van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) geratificeerd.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinamePresident Santokhi participeert in Summit of the Americas