zondag 14 april 2024
29 C
Paramaribo
13.9 C
Amsterdam
0
(0)

President Santokhi nodigt vakbond uit voor diner

lees ook ...

Nieuwe verkeerslichten verhogen veiligheid op Surinaamse weg...

Het verkeerslicht op het kruispunt van de J.A. Pengelstraat en de Gemenelandsweg is opnieuw operationeel. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) benadrukte tijdens de heringebruikname op di...

President Chandrikapersad Santokhi heeft de vakbeweging als gesprekspartner van de regering vrijdag uitgenodigd en toegesproken tijdens een diner. Hij gaf aan, dat hij ze vanaf het begin duidelijk heeft gemaakt dat de regering met alle met alle maatschappelijke groepen en vooral met de sociale partners, waaronder de vakbeweging in gesprek zal blijven.

Dat de regering deze relatie ook daadwerkelijk inhoud geeft is zowel in bilateraal overleg gebeurd als via diverse bestaande tripartiet organen. Daarnaast heeft zij de intenties vormgegeven door de instelling van het Speciaal Tripartiet Overleg en de heractivering van het Suriname Business Forum.

Moeilijke periode
Het staatshoofd merkte op dat er binnen een democratische rechtsorde, de vakbeweging vrijheid heeft van opereren en hierin niet belemmerd wordt. Ook moet er geen intimidatie zijn vanuit de overheid. “Ik hoop, dat wij ook op dit punt erin slagen om een goed klimaat te bieden voor het vrijelijk opereren,” zei de president.

Volgens hem heeft de regering het sinds haar aantreden niet makkelijk gehad op het financieel-economisch vlak. De inventarisatie van zaken viel toch veel slechter uit dan de initiële prognose. Ondanks de standstill met de schuldeisers en het pad van schuldherschikking zal Suriname de komende tien tot vijftien jaar toch een fors deel van haar inkomsten aan betaling van rente en aflossing van schulden kwijt zijn. Die reservering gaan wij moeten maken.

Loononderhandelingen
Hij haalde aan dat dankzij prudent financieel beleid, de regering de financiële crisis heeft kunnen bezweren en dat, zonder monetaire financiering of het aangaan van nieuwe leningen. Hiervoor is hij de vakbeweging dankbaar.

De regering is bezig met de evaluatie van het Sociaal Vangnet en zal het waar nodig bijstellen voor 2022, met name gericht op het beter bereiken van de zwakke huishoudens. Deze maand moeten de loononderhandelingen plaatsvinden.

“Laten we ook bij de loononderhandelingen ervan uitgaan, dat we met wederzijds begrip eruit komen en voorkomen dat we in een loon- en prijsspiraal terechtkomen, want daar heeft niemand baat bij,” ze i de president. De regering weet, dat er compensatie dient plaats te vinden en zet zich ook in daarvoor. Echter zal dit in fasen moeten gebeuren, omdat de economie die moet kunnen dragen.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinamePresident Santokhi nodigt vakbond uit voor diner