dinsdag 23 juli 2024
31 C
Paramaribo
20.9 C
Amsterdam
0
(0)

Minister AWJ ontvangt Stichting Crea Community Coaching

lees ook ...

Leerlingen Speciaal Onderwijs Tambaredjo doen agrarische ken...

Op 15 juli kregen bijna 30 leerlingen van het Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (SO/VSO) Tambaredjo uit Saramacca de kans om agrarische kennis op te doen tijdens een educatieve dagto...

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft op donderdag 01 juni jongstleden, mevrouw Clea Conijnenberg van de Nederlandse stichting CREA Community Coaching, ontvangen voor een bezoek waarbij er van gedachten is gewisseld over jeugdwerk en het met elkaar samenwerken.

Conijnenberg heeft een Surinaamse achtergrond. In Amsterdam werkt zij al jarenlang succesvol aan buurtontwikkeling, waarbij zij middels gerichte trainingen en coaching het welzijn bevordert van voornamelijk gezinnen met een Surinaamse achtergrond die in Amsterdam wonen. Zij heeft ook een aanvang gemaakt met het aanwenden van haar expertise en ervaring voor het bevorderen van het welzijn van de groep van de risicojongeren in ons land.

Minister Mac Andrew liet tijdens het onderhoud blijken, ingenomen te zijn met het werk dat de stichting verzet in zowel Amsterdam als in Suriname. Hij gaf mevrouw Conijnenberg een uiteenzetting over het jeugdbeleid en de beleidsacties die hieruit zijn voortgevloeid, gericht op de groep van kansarme- en risicojongeren.

Deze doelgroep wordt middels trainingen en voorlichtingssessies begeleid om op een volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan de maatschappij. De jongeren worden in de eerste plaats gestimuleerd om hun school af te maken. Vroegtijdige schoolverlaters worden  klaargestoomd voor de arbeidsmarkt of zij worden aangespoord om als micro-ondernemer zelfvoorzienend te worden.

Minister Mac Andrew zegt zich ervan bewust te zijn dat iedereen moet meewerken om de doelgroep zover te krijgen dat zij volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. Tegen deze achtergrond staat hij open voor dialoog en samenwerking met iedereen en alle organisaties.

Alleen al het delen van inzichten en ervaringen met elkaar kan volgens hem al betekenen dat het zwaar werk, lichter gemaakt kan worden. Hij zal daarom intern nagaan hoe er invulling gegeven kan worden aan de intenties van beide partijen om met elkaar samen te werken.

Bij deze ontmoeting waren ook aanwezig: de directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe en de onderdirecteur Nationale Jongeren Aangelegenheden, Madhoeri Moesesar.

 

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMinister AWJ ontvangt Stichting Crea Community Coaching