vrijdag 23 februari 2024
24 C
Paramaribo
6.1 C
Amsterdam
4.2
(5)

President Santokhi: “Internationaal vertrouwen in Suriname stijgt “

lees ook ...

Collectieve rouwbijeenkomst tot slaaf gemaakte Afrikaanse vo...

Collectieve rouwbijeenkomst tot slaaf gemaakte Afrikaanse voorouders en hun nazaten. De bijeenkomst is op zaterdag 30 maart 2024 Barkstraat 1 te Zaandam aanvang 14.00 uur Aanleiding collectieve rou...

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de eerste regeringspersconferentie van 2024 op maandag 8 januari de significante verbeteringen besproken die zijn voortgekomen uit de hervormingen van de afgelopen drie jaar. Hij benadrukte dat deze hervormingen hebben geleid tot economische stabiliteit en leggen nu het fundament voor verdere economische groei.

Terugblikkend op 2023 noemde het staatshoofd het een periode van herstel, hervorming, herschikking van schulden en steun aan kwetsbare groepen. Santokhi richtte zich met name op de monetaire parameters in de Congreshal en deelde positieve cijfers. Het bruto binnenlandsproduct (bbp) laat nu een groei van +2,3 procent zien, in vergelijking met een negatieve groei van 16 procent eind 2020.

Het overheidstekort is gedaald van ruim 19 procent van het bbp naar 4,3 procent. De inflatie, die rond 2020 boven de 60 procent lag, is nu op 38 procent met een verwachte daling naar 17 procent tegen het einde van het jaar.

Surinames schuldpositie, die eind 2020 meer dan 150 procent van het bbp bedroeg, is volgens de president nu 118 procent na duurzame schuldherschikkingen. De betalingsachterstand van 270 miljoen USD aan het buitenland is omgezet in een overschot op de lopende rekening. De parallelkoers, die voorheen 130 procent hoger was dan de officiële wisselkoers van SRD 7,53 per USD, is nu gestabiliseerd en geünificeerd.

President Santokhi benadrukte ook de stijging van de internationale reserve naar meer dan 1 miljard USD, een importdekking van ruim zes maanden, en een behoorlijk verbeterde kasreserve. Hij wees erop dat internationale ratingbureaus Suriname nu geen junkstatus meer toekennen, maar een CCC+ beoordeling met een stabiel vooruitzicht.

Gezonde economie
De president verklaarde dat de economie van Suriname weer gezond is en op de juiste weg, en het financiële systeem bevindt zich niet langer in de risicozone. Hij benadrukte de noodzaak om nu economische groei te bewerkstelligen, voornamelijk via private investeringen en publiek-private samenwerking. President Santokhi erkende de wezenlijke bijdrage van het IMF aan het behaalde succes en kondigde aan dat er binnenkort een nieuwe IMF-missie naar Suriname komt.

Hij concludeerde dat Suriname nu een voorbeeldland is geworden voor andere landen die een IMF-programma willen uitvoeren. Ondanks de inspanningen, blijft de regering streven naar betere tijden en wil zij sociale achterstanden snel inhalen.

Er wordt met sociale partners samengewerkt om op basis van stabiliteit en balans meer aan de werkende klasse terug te geven. President Santokhi meldde ook dat het budget voor het sociaal programma is verhoogd van SRD 8,5 miljoen naar SRD 125 miljoen.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

2 REACTIES

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinamePresident Santokhi: "Internationaal vertrouwen in Suriname stijgt "