woensdag 17 juli 2024
28 C
Paramaribo
21.3 C
Amsterdam
0
(0)

President Santokhi in overleg met veiligheidsbonden over economische maatregelen

lees ook ...

Oproep tot scheiding ambtelijke en politieke zaken tijdens v...

Op 9 juli jongstleden werd de president geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de te houden algemene, vrije en geheime verkiezingen op 25 mei 2025. Functionarissen en deskundigen zijn bi...

De regering erkent de druk die de veiligheidsbonden ervaren als gevolg van maatregelen om de economie te herstellen en de financiële crisis onder controle te krijgen. President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens een overleg met de besturen van de Bond Penitentiaire Ambtenaren, Bond Beveiligings- Bijstandsdienst Suriname en Bond van Personeel bij de Brandweer aangegeven dat ze openstaat voor de zorgen en voorstellen van deze organisaties.

Na een algemene ledenvergadering op vrijdag 8 september, waarin besloten werd het werk neer te leggen, werden de bonden ontvangen door het staatshoofd voor overleg. President Santokhi, bijgestaan door vicepresident Ronnie Brunswijk en de clusterministers, benadrukte het belang van voortdurend overleg en het waarborgen van de veiligheid.

Hij benadrukte: “Alle conflicten vinden uiteindelijk een oplossing aan de onderhandelingstafel en we moeten ervoor zorgen dat er geen verdere schade ontstaat.” De president ging in op de kwestie van economische hervorming en crisisbeheersing. Hij merkte op dat het traject van het IMF-programma goed verloopt, maar erkende ook dat dit een aanzienlijke impact heeft op de samenleving.

“De opofferingen die de samenleving maakt zijn tijdelijk. We hebben nog ongeveer een jaar te gaan en alle indicatoren wijzen op stabiliteit,” voegde de president eraan toe.

Tijdens het overleg werd uitgebreid gesproken over de uitdagingen waarmee het veiligheidspersoneel te maken heeft, met name op het gebied van toelages en middelen om hun werk effectiever uit te voeren. Max Breinburg, voorzitter van de Bond Penitentiaire Ambtenaren en woordvoerder van de veiligheidsbonden, herinnerde de regering aan eerdere gesprekken van december vorig jaar.

Volgens hem zijn er sindsdien, afgezien van voedingsgelden en nachttoelages, geen aanpassingen gedaan aan de eerdere voorstellen. Breinburg stelde namens de bonden een overbrugging voor en erkende dat het economisch en financieel gezien momenteel uitdagend is. Hij noemde het gesprek met het staatshoofd in ieder geval een stap in de goede richting.

Afgesproken is dat de partijen op zaterdag 9 september opnieuw samenkomen met de clusterministers op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), gevolgd door verdere gesprekken op dinsdag. Op donderdag zal er een gesprek plaatsvinden met de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) over koopkrachtversterking, op initiatief van president Santokhi.

Het staatshoofd heeft besloten dat alle afspraken met de besturen op presidentieel niveau zullen worden behandeld en deed een dringend beroep op de bonden om hun verantwoordelijkheid te nemen en in overleg te gaan over het beëindigen van de acties. Woordvoerder Breinburg gaf aan dat de bondsbesturen verslag zullen uitbrengen aan hun leden, waarna een besluit zal worden genomen.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinamePresident Santokhi in overleg met veiligheidsbonden over economische maatregelen