zondag 2 april 2023
22.8 C
Paramaribo
6.9 C
Amsterdam
5
(1)

President doet beloften voor 2022 in parlement

lees ook ...

Conferentie over de geautomatiseerde eerstelijnszorg

Het Ministerie van Volksgezondheid op woensdag 29 maart jongstleden in verband met de automatisering van de eerstelijnszorg oftewel huisartsenzorg, voor alle belanghebbenden een Information Systems Fo...

President Chandrikapersad Santokhi heeft donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) gezegd dat er voor 2022 bijzonder veel op agenda staat met betrekking tot beleid. Uitgangspunt daarbij is volgens de president naast de ingediende begroting, het reeds door het college goedgekeurde Herstelplan. Dit plan wordt nu overwegend met eigen middelen gefinancierd.

Daarnaast zal financiële ondersteuning worden betrokken bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de Wereldbank. Het Herstelplan kent ook een implementatie unit, die verantwoordelijk is voor het aansturen en monitoren van de implementatie van de 185 maatregelen en projecten.

Op kort termijn zal er duidelijkheid moeten zijn over de herschikking van de schulden, met name de zogenaamde Oppenheimer-schulden. De president belooft verbetering van het belastingstelsel, met in de inkomstenbelasting een bijstelling van de belastingschijven, in de omzetbelasting de invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en de invoering van een bronbelasting en uitbreiding van de fiscale jurisdictie tot de economische zone op zee.

Sanering ambtenarenapparaat
De kosten van het overheidsapparaat zullen moeten worden teruggedrongen. Hierbij zal het ambtenarenapparaat worden gesaneerd, waarbij het vrijwillig karakter de boventoon zal spelen. “We zullen aanmoedigen, dat ambtenaren een carrière in de private sector zullen kiezen, eventueel onder begeleiding van om- of bijscholing. Daarmee wordt een deugdelijk kader geschapen voor de private sector om meer te investeren en meer werkgelegenheid te scheppen.”

Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een toename van de economische groei, betere kansen voor iedere burger van Suriname, alsook het verbeteren van de eigen sociale mobiliteit en welvaart.

Met het oog op de olie- en gasindustrie, worden voorbereidingen getroffen voor het bevorderen van local content en het klaarstomen van bedrijven voor het verrichten van diensten voor de sector. Het agrarisch beleid is volgens de president gericht op het realiseren en het waarborgen van de voedselzekerheid en voedselveiligheid voor de Surinaamse bevolking, in samenhang met de ontwikkeling van de agrarische sector als productiesector.

Effectief grondbeleid
Met het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness, zullen agrarische ondernemers in staat gesteld worden, om modernisering en expansie van de productiecapaciteit door te voeren. Het grondbeleid zal effectiever worden uitgevoerd. De betaling van de grondhuur zal worden vergemakkelijkt.

Daarnaast worden burgers in staat gesteld om domeingrond te converteren naar eigendom. De verschillende verkavelingsprojecten worden thans geïdentificeerd en geïnventariseerd; waar dat mogelijk is zullen zij worden gereedgemaakt voor de sociale woningbouw.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

2 REACTIES

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinamePresident doet beloften voor 2022 in parlement