Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

President Bouterse vs de leiders van het nieuwe samenwerkingsverband

Geplaatst

op

Whatsapp Image 2020 06 15 At 09.56.40 (1)

U zal zich ongetwijfeld de periode voor de verkiezing nog herinneren. Het was een situatie waarbij de NDP de meeste andere partijen tegen zich had. Alleen de BEP en de pas opgerichte HVB, hadden een ander model van propaganda voeren. Logisch omdat de huidige regering een combinatie is tussen de NDP, de BEP en de oprichters van de HVB.

Het is u ook nog fris in het geheugen dat na de verkiezingen de VHP, de ABOP, de NPS en de PL besloten om een coalitie te vormen.
Vanaf dat moment gaf Brunswijk bij verschillende gelegenheden in de pers aan, dat hij benaderd is geworden door president Bouterse en ook door minister Gillmore Hoefdraad.
Brunswijk zei dat zowel de president als de minister hem vroegen om met hun partijen een regering te vormen.
Als beloning is volgens Brunswijk hem het presidentschap aangeboden.

Deze beweringen werden tijdens een radio interview door president Bouterse naar het rijk der fabelen verwezen.
Bouterse zegt dat er niet gesproken is over samenwerking, niet met Santokhi en ook niet met Brunswijk.

Bb1921fc C49b 41ac 8fa7 Fb611a4e0f7e

Volgens Bouterse had Brunswijk hem ook een keer gebeld om te praten over zijn kleinzoon Walter Bouterse die in de Anthony Nesty Sporthal zou zijn gesignaleerd door Brunswijk. De president deelt mee dat Walter bij hem was die avond. Zij waren aan het kaarten en er zijn meer getuigen.
Centraal staat nu dus de vraag: wie heeft gelogen?

Schandelijk is het om te weten dat politici het lef hebben om de bevolking op te zadelen met leugens.

Wij zijn trouwens ook niet vergeten dat de leiders en andere leden van de VHP, de ABOP, de NPS en de PL, voor de verkiezingen het volk verzekerden, dat bij verkiezingswinst, zij alle vermoedelijke zaken van corruptie zullen gaan onderzoeken. In dit verband werden vaker de namen van Bouterse en Hoefdraad genoemd. Opmerkelijk is het dat bij de proclamatie van het samenwerkingsverband, alle sprekers, op hun eigen manier de belofte doen aan de plegers van corruptie dat zij niets te vrezen hebben. Er komt geen onderzoek naar corruptie en dus geen berechting of teruggave van gestolen geld.

Whatsapp Image 2020 06 15 At 09.56.40 2

Een deel van de kiezers voelt zich ongetwijfeld bedrogen hierdoor.
Een andere zaak dat de kiezers ook opvallend vinden, is dat de leiders van het samenwerkingsverband het niet belangrijk hebben geacht om aan het volk een gedegen regeerprogramma te presenteren.In plaats hiervan gaven zij slechts de verdeling aan van ministeries. Verstandige kiezers zien dat als uiting van eigen belang.

Culturu.com –Ferdinand Louis

6 Reacties
6 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Wisk
maandag 15 juni 2020 13:58

Geef de nieuwe gekozen partijen ruimte de gelegenheid om te vormen. De huidige regering heeft tog alles stagneerd, eerst met de verkiezings resultaten en dan met het verspreiden van de corona virus…

ALI
maandag 15 juni 2020 14:19

Politiek .. leg mij eens uit uit politiek betekend. Je moet kunnen liegen. Voor de gek kunnen houden. Een goede politici kan jou om de tuin leiden. Dat gebeurt al sinds jaar en dag. En als het volk jou geloofd stemt h i j op jou.

Maria
maandag 15 juni 2020 16:18

Geef de partijen de kans, daar ze ook worden tegengewerkt COVID 19 broodje aap verhaal.

Eerst zorgen voor hen die niets hebben en Zorg.
De rest komt wel!!

Mampai
maandag 15 juni 2020 16:52

X1X Hoefdraad heeft Brunswijk zelf in Marowijne opgezocht. Dat is door diverse media geconstateerd en burgers hadden dit ook doorgegeven via social media. Op Moengo hadden burgers ook foto’s en video opnamen gemaakt van Hoefdraad en zijn begeleiders. Al op diverse dagen na de verkiezingen werd er melding van gemaakt dat Brunswijk samen gezien was met Bouterse. Toen Brunswijk daar naar werd gevraagd antwoordde hij daar ook bevestigend op. Maar verwees ook naar zijn beloften van vóór de verkiezingen, dat hij bij de vormering van een nieuwe regering nooit meer met de NDP gaat samenwerken. Check maar de kranten van… Lees verder »

Mampai
maandag 15 juni 2020 17:00

X 2 X Zoals keer op keer is gebleken, is Bouterse een draaikont, een leugenaar die er voor kiest zaken te ontkennen als die hem niet goed uitkomen. Denk maar aan het diverse keren onveilig campagne voeren tijdens de Covid-19 lockdown. Ook als er getuigen bij zijn geweest en er video opnamen zijn gemaakt, dan nog blijft deze domme vent ontkennen en ook zijn overtredingen recht praten of marginaliseren. Bouterse heeft het Donald Trump/Bolsenaro dombo-virus opgelopen?   Walter Bouterse is in de Anthony Nesty Sporthal gesignaleerd door Brunswijk? Meerdere mensen hadden Walter die bewuste avond daar gezien. Was Walter toen… Lees verder »

Mampai
maandag 15 juni 2020 17:05

X 3 X Maar nu komt er geen onderzoek naar corruptie en dus geen berechting of teruggave van gestolen gelden door Bouterse, Hoefdraad, Abrahams etc, etc? Hoop maar dat het sussende taal is van deze partijen en zij plannen in die richting voorlopig voor zichzelf houden. Indien zij echt niks ondernemen tegen toen gepleegde en nog te plegen corruptie en diefstal, dan ben ik bang dat ze net als de NDP gewoon volksverlakkers van het laagste soort zijn. Hoop niet dat ze ook het ministers- of hun assembleelid functie gebruiken om hun zakken en van familie met ook weer staatsgeld vol… Lees verder »Advertentie

Suriname

BGA feliciteert nieuwe parlementariërs en informeert over Verdrag inzake Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen

Geplaatst

op

Unnamed

Onlangs heeft het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de Algemene Vrije en Geheime verkiezing van 25 mei 2020 bindend verklaard. Vervolgens zijn de gekozen volksvertegenwoordigers toegelaten tot De Nationale Assemblée en bestaat die thans uit 15 (29%) vrouwen en 36 (71%) mannen.

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) feliciteert de parlementariërs en wil van deze gelegenheid gebruik maken hen te informeren over het Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) dat de staat Suriname in 1993 heeft geratificeerd. Met het ratificeren van dit VN-Vrouwenverdrag heeft de staat Suriname zich gecommitteerd aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien waaronder het in lijn brengen van de nationale wetgeving met het verdrag. Op u wordt een beroep gedaan om bij de totstandkoming van wetten hiermee rekening te houden.

Binnenkort zal de verkiezing van de President en Vicepresident voor de Staat Suriname plaatsvinden en hierna de voordrachten en benoemingen voor de overige diverse openbare functies, zoals ministers en ambassadeurs.

Artikel 7 van CEDAW-verdrag handelt over de participatie van vrouwen in de politiek en het openbaar leven en luidt als volgt:

“De staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen:

  1. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen;
  2. deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te vervullen;
  3. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven van het land”.

Artikel 8 van het verdrag handelt over de participatie van vrouwen op internationaal niveau en luidt als volgt:

“De Staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat vrouwen, op gelijke voet met mannen en zonder enig onderscheid, de mogelijkheid hebben hun regering op internationaal niveau te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties”.

Het BGA roept hierbij de politieke partijen die deel uit zullen maken van de nieuwe regering op om in die fase van voordrachten en benoemingen in diverse openbare besluitvormingsposities vrouwen op gelijke voet met mannen de ruimte te bieden om het menselijk kapitaal in te kunnen zetten, zodat vrouwen evenals mannen de beginselen van democratie kunnen beleven. Zonder de actieve participatie van vrouwen en zonder dat op alle besluitvormingsniveaus rekening wordt gehouden met vrouwen, zijn gelijkheid, duurzame ontwikkeling en vrede niet te verwezenlijken.

Bron: NII

Lees verder

Suriname

COVID-19: vijftiende persoon overleden in Suriname

Geplaatst

op

Virus 4915859 340

In Suriname is een vijftiende perszoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder was de persoon opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het aantal actieve cases is gesteld op 278. Zes personen zijn vandaag genezen verklaard. De quarantaine regels zijn versoepeld door het management team en wordt er vandaag verwacht dat er meer mensen ontslagen zullen worden.

Mensen die uit Nederland terugkeren naar Suriname hoeven voortaan niet meer ij overheidsquarantaine te gaan. – Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen