Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

President Bouterse keurt omstreden valutawet goed

Geplaatst

op

Bouterse Bekrachtigt Wet

De onlangs in De Nationale Assemblee aangenomen omstreden Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren is vandaag door president Desi Bouterse bekrachtigd, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII). Deze wet zal door het ministerie van Binnenlandse zaken hierna afgekondigd worden en dan in het Staatsblad van de Republiek Suriname opgenomen.

Over deze wet is er enorme ophef ontstaan bij onder andere de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, cambiohouders en vele andere personen in de samenleving.

De wet houdt in:
1. Er mogen geen cash valutatransacties binnen Suriname worden gedaan. De bedoeling is dat de vraag naar cash dollars stopt of met deze maatregel behoorlijk omlaag gaat.
De gewone burger zonder valutarekening op de bank hoeft dus voor niemand valuta te gaan zoeken.
2. Girale valutatransacties mogen wel. Dus van de ene valuta bankrekening naar de andere mag wel worden overgemaakt.
3. Iedereen mag zijn valuta behouden. De regering neemt geen dollars of euro’s van niemand.
4. Iedereen mag zijn valuta die op de bank is, gewoon gebruiken om noodzakelijke valuta betalingen in het buitenland te doen via de valuta bankrekening
5. U mag uw valuta lichten. Als u bijvoorbeeld op reis wil gaan. Let op: u mag het niet in Suriname gebruiken!
U mag het alleen wisselen in SRD als u in Suriname betalingen ermee wil doen. U kunt het bij opname direct wisselen in SRD bij uw bank ALS U WIL! U kunt het ook bij een cambio wisselen. De koers wordt door de centrale bank bepaald.
6. Cambio’s mogen geen valuta verkopen, alleen kopen. De valuta moeten ze binnen twee werkdagen aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS) verkopen. Ze mogen aan niemand anders dan aan de CBvS verkopen. Ze krijgen daarvoor een marge, dus een vaste winst.
7. Contracten in valuta waarbij u cash betaalt moeten uiterlijk een maand na afkondiging van de wet, in SRD worden omgezet.* De geldende bank koers wordt daarvoor gebruikt.
8. Als u geen valutarekening heeft mag u toch via de bank geld overmaken naar het buitenland,* voor studie, medische doeleinden, als u de plicht heeft voor iemand te zorgen die in het buitenland woont of als u een creditcard heeft die moet worden aangezuiverd.
9. Als u geen valutarekening heeft mag u op vertoon van uw ticket bij de banken valuta kopen om op reis te gaan.* Tot welk bedrag, dat zal door de CBvS en de banken worden vastgesteld.
10. Vanaf nu gaan we weer ervoor zorgen dat de valuta uit export tenminste voor een deel 60% weer naar de CBvS gaat om de valutareserves van de bank op te bouwen. Exporteurs die zich niet hieraan houden krijgen geen toestemming om meer te exporteren, totdat ze aan de plicht hebben voldaan.
11. De CBvS moet elk kwartaal een rapport publiceren over de valuta- inkomsten en de valuta uitgaven en ook nog een inschatting hoe die zich gaan ontwikkelen voor de rest van het jaar. De bank geeft aan of er wordt verwacht dat er meer zal worden uitgegeven dan de bank zal binnen krijgen.
12. Als de bank verwacht dat er minder deviezen binnen zullen komen dan er zullen worden uitgegeven aan onder andere import, geeft de bank dat aan in het rapport.
13. Als de bank aangeeft dat er minder deviezen zullen binnenkomen dan uitgegeven zullen worden voor dat jaar, is de regering verplicht de import van sommige niet essentiële producten zodanig te verminderen dat de deviezeninkomsten en uitgaven tenminste gelijk worden.* Dit zijn steeds tijdelijke maatregelen.
*14. De essentiële goederen komen voor op een lijst die de regering verplicht is op te stellen, waarop tenminste voorkomen: voedingsmiddelen, medicijnen en andere medische middelen, productiemiddelen en zaken die de overheid nodig heeft.

Natuurlijk moet altijd de export worden bevorderd en de import vervangen, maar in eerste instantie worden de importuitgaven voor niet essentiële en luxe goederen beperkt. We hopen dat daardoor ook de eigen productie op gang komt. De straffen voor mensen die zich niet aan deze wet houden staan in de Wet economische delicten.

Straffen voor cambio’s die zich niet aan de wet houden kunnen zijn in beslagname en verbeurdverklaring van goederen en ook boetes. Er wordt een positief effect van deze maatregelen op de koers verwacht, maar om een grotere daling te krijgen zal de regering nog wat andere maatregelen moeten nemen.

Voor de toekomst is de wet belangrijk om op langere termijn meer transparantie over de deviezenreserve aan iedereen te geven en de deviezenvoorraad beter te beheersen. Er moeten natuurlijk nog meer zaken worden gedaan om onze economie en financiële situatie te verbeteren en gezond te maken.

Culturu.com

5 Reacties

5
Reageer op dit artikel

1000
Ristie

Ik vind het het best wat de regering doet

W.S. George

Ze zijn niet goed bij hun hoofd daar in Suriname laat bouta de eer aan zichzelf houden & oprotten waar hij hoort in de cel.

Maroeny

Is het bedrijfsleven die Suriname op de been houdt ook medezeggenschap oftewel invoed toegekomen door in georganiseerd vastgelegd vorm te mogen deelnemen voordat deze nieuwe WET werdt aangenomen ??
Het bedrijsleven is het geheel van bedrijven in een samenleving het staat naast de overheid !!!
Als de Surinaamse overheid het bedrijfsleven niet rechtschapen erkend als de bedrijfshuishouding van Suriname oftwel het Land.
En het bedrijfsleven uitsluit van medezeggenschap oftewel deelneming.
Dan heeft Suriname daadwerkelijk geen bedrijfsleven in het Land.
Advies sluit je winkel !!!
Sluit het bedrijfshuishouding !!!

Ram

Mensen raak niet in paniek en laat je valuta in je portemonnee. Dit is een manier van de regering om valuta te vergaren op een smerige manier. Kijk wat er daarna zal gebeuren. De prijzen gaan omhoog en de werkende is de gebeten hond. De regeerders weten dat er voor honderden miljoenen aan valuta aanwezig is bij de ondernemers en werkenden. Dit is hetzelfde als toen de gulden werd omgewisseld voor de Anton de kom biljetten. Hoop dat de samenleving anno 2020 wijzer is geworden. De centrale bank heeft geen cent te makken aan valuta en wil hun kas versterken… Lees verder »

Ram

Als de overheid de aan hun toevertrouwde valuta gebruikt en met wazige verklaringen de samenleving misleid dan is het niet verwonderlijk dat het bedrijfsleven dit niet meer pikt.Het is leven met hoop op beter en sterven van verwachting. Wij zijn te goed in het vertrouwen van onze lijders, ja wat dat zijn het. Verduisteren van de valuta van het volk en nu de strop om hun nek strak is komen te staan dan ineens een controle Freek wet maken om de bevolking in het bijzonder verder in hun greep te hebben en houden. Wij zijn gewoon korte termijn denkers. Dit… Lees verder »Advertentie

Suriname

Economistenvereniging vraagt Surinaamse regering Wet uitzonderingstoestand in te trekken

Geplaatst

op

Ves

In De Nationale Assemblee (DNA) moet vandaag de Wet Uitzonderingstoestand worden behandeld. De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) vraagt aan de regering om deze wet direct in te trekken.

Ze vinden dat samen met de belangrijkste belanghebbenden om de tafel moet worden gezeten om te praten over actieve burgersteun aan de regering om een oplossing te vinden voor de COVID-crisis en de financieel-economische crisis.

Volgens de VES is de COVID-19-uitbraak een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid van Suriname en moet die niet alleen adequaat, maar ook nationaal worden aangepakt.

De VES is vindt dat er in de samenleving geen enkele rechtvaardiging bestaat voor het uitvaardigen van nieuwe wetten om deze crisis te bestrijden. Gelet op de huidige stand van de gezondheidszorg en de orde in het land is er voldoende ruimte om deze crisis binnen de bestaande orde te bestrijden.

De Wet Uitzonderingstoestand is naar letter en geest een middel dat niet in verhouding staat met de kwaal. De VES vindt dat de COVID-crisis absoluut niet gebruikt mag worden om burgerrechten te beperken en vooral om het financieel-economisch wanbeleid voort te zetten.

Deze Uitzonderingstoestand is volgens de organisatie bedoeld om het verkeerde financieel-economische beleid voort te zetten en nu zonder wettelijke beperkingen de gecreëerde begrotingstekorten ongebreideld monetair te kunnen financieren. Bovendien wil deze wet het recht om te protesteren tegen het wanbeleid dat de gemeenschap nog verder zal verarmen, afpakken.

De Uitzonderingstoestand zal het bedrijfsleven verlammen en de samenleving sociaal hard treffen en de toekomstige generaties, onze eigen kinderen, in armoede dompelen. Voor de VES is dit onverklaarbaar en roept daarom alle maatschappelijke groeperingen op om zich uit te spreken over de beknottingswet van de overheid. verder is de vrees is aanwezig, dat met deze wet de regering de rijkdommen van de samenleving zal verpanden.

Culturu.com

Lees verder

Suriname

Elias: alleen Staatsolie kan beslissen over aardolie gerelateerde aangelegenheden

Geplaatst

op

Naamloos 4

“Alleen Staatsolie kan beslissen over aardolie gerelateerde aangelegenheden. Dat is bij wet geregeld,” zegt Staatsolie-directeur Rudolf Elias. In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut ontkracht hij geruchten als zouden er momenteel plannen zijn om de olievoorraden in blok 58 in het Surinaamse kustgebied te verkopen. “De samenleving hoeft zich niet druk te maken over onze olievoorraden. Onze olievoorraden zijn veilig bij Staatsolie. Er is geen enkele behoefte op dit moment om met iemand daarover zaken te doen.”

De bedrijfsleider zegt dat ontzettend veel partijen over de gehele wereld geïnteresseerd zijn in de olievoorraden in het Surinaamse kustgebied, “maar bij Staatsolie vinden zij nul ingang als het gaat om blok 58. We praten niet over blok 58. Wij praten niet eens over het verkopen of partijen die geïnteresseerd zijn”, benadrukt de directeur.

Directeur Elias zegt vervolgens dat er vanuit de wereld ook grote interesse is voor het gebied dat ligt tussen blok 58 en Tamabaredjo. “Daarvoor gaan wij een transparante bieding houden op het moment dat we voldoende informatie hebben.” Hij benadrukt dat President Desiré Bouterse en de President-Commissaris van Staatsolie het eens zijn met de plannen van de Surinaamse oliemaatschappij. De Staatsolie-topman zegt dat recent nog aan een bedrijf is aangegeven dat er niet over blok 58 wordt gesproken. “Over andere gebieden mogen zij meedoen aan een transparante bieding die mogelijk aan het einde van dit jaar zal volgen.”

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen