zaterdag 13 augustus 2022
25.5 C
Paramaribo
21.3 C
Amsterdam
5
(1)

Politieke dialoog Suriname en Europese unie

lees ook ...

Demonstraties Organic vervolgen te Ondrobon op zaterdag

De situatie in Suriname is bar en boos, staatsgelden worden op grote schaal vermorst door de regering, die met familie en vrienden in weelde baadt, terwijl het volk niet of nauwelijks de eerste levens...

De Politieke Dialoog voortvloeiend uit de Cotonou-Overeenkomst, binnen de relatie tussen de Organization of African, Caribbean and Pacific States en de Europese Unie (OACPS-EU) vond plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) op 16 december 2021. Het is de achtste ronde van de Politieke Dialoog tussen Suriname en de Europese Unie.

De Suriname delegatie stond onder leiding van minister Albert Ramdin van BIBIS. Verder hoorden bij de delegatie minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (JP), de BIBIS-functionarissen ambassadeur Miriam Mac Intosh (directeur Buitenlandse Zaken), ambassadeur Luziano Truideman (directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken), Elizabeth Bradley (onderdirecteur Ontwikkelingssamenwerking), Sita Bindadin-Randjitsing (afdelingshoofd Juridische Zaken en Verdragen) en beleidsadviseur Gilbert van Lierop. Verder Iris Sandel (directeur Ontwikkelingsfinanciering ministerie van Financiën en Planning) en Biswadath Somai (beleidsadviseur Justitie en Politie).

De EU-delegatie stond onder leiding van de plaatsvervangend Algemeen Directeur van de European External Action Service (EEAS) voor de Amerikas, Javier Nino Perez en de ambassadeur van de EU de heer Fernando Ponz Cantó. Het plaatsvervangend hoofd was  Evelina Melbarzde; hoofd van de Samenwerking bij de EU-delegatie, Karel Lizerot; mw. Maeve McKiernan, van de Ierse ambassade in Brazilië; mw. Judith Schildberger van de Oostenrijkse ambassade in Brazilië en de EEAS-desk officer voor Suriname, Guyana, Trinidad, Barbados en de Oost-Caribische Staten en Caraibische aangelegenheden, de heer Tim Sauler.

Het doel van de politieke dialoog is het uitwisselen van informatie, het bevorderen van wederzijds begrip en de vaststelling van overeengekomen prioriteiten en het vergemakkelijken van gedeelde agenda’s. Dit gebeurt, met name, door de bestaande verbanden tussen de verschillende aspecten van de betrekkingen tussen de partijen en de diverse samenwerkingsgebieden te erkennen als vastgelegd in de Cotonou-overeenkomst.

De partijen voerden constructieve, brede en openhartige discussies over bilaterale-, regionale- en internationale aangelegenheden van wederzijdse zorg en belang. De discussies handelden, onder meer, over politieke ontwikkelingen en economische zaken in Suriname en de EU, de mensenrechtenprioriteiten en -activiteiten, mondiale- en regionale ontwikkelingen zoals de strijd tegen COVID-19, klimaatverandering, veiligheid en samenwerking in multilaterale fora, en de samenwerking tussen de EU en de lidstaten.

De Europese Unie erkende het lopende hervormingsproces van Suriname en herhaalde de toezegging om, waar nodig, bijstand te verlenen. De EU prees Suriname voor de inspanningen in verband met de COVID-19-pandemie. De Surinaamse zijde benadrukte haar inzet voor democratie, goed bestuur, de rechtsstaat en mensenrechten. Verder wees zij op het belang van een effectief multilateralisme, welke gestoeld is op brede principes zoals voorspelbaarheid, gelijkheid en solidariteit.

De Surinaamse delegatie herhaalde ook haar weloverwogen standpunt voor de terugkeer van een EU-aanwezigheid in Suriname om de programmering en samenwerking te vergemakkelijken en de financiële regelingen te maximaliseren; Zij benadrukte ook de kwestie van visumvrijstelling voor Surinaamse onderdanen om naar EU-lidstaten te reizen als hoge prioriteit.

Beide partijen benadrukten hun volledige inzet voor een politiek partnerschap over een breed scala van onderwerpen van wederzijds belang, zoals duurzaam economisch herstel en de verdieping van hun handelsbetrekkingen, de strijd tegen klimaatverandering en voor milieubescherming, en het belang van multilateralisme en samenwerking in internationale fora.

De EU bevestigde dat zij haar ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten met Suriname zal voortzetten in het kader van een nieuw meerjarig indicatief programma voor de periode 2021-2027, waarbij 13 miljoen EUR wordt toegewezen. Het programma definieert ‘Forest Partnerships’ als een prioriteitsgebied en zal de langetermijnvisie van Suriname voor een groene transitie ondersteunen.

Daarnaast zal het programma ook middelen toewijzen voor een Samenwerkingsfaciliteit die kan worden gebruikt om te voorzien in de behoeften van de Regering van Suriname voor Technische Assistentie op gebieden van wederzijds belang. Er zullen ook fondsen worden gereserveerd om investeringen te mobiliseren, zowel in Suriname als in het bredere Amazonebekken.

Tijdens de bijeenkomst bood ambassadeur Ponz Cantó aan om een virtuele conferentie te organiseren om zakelijke kansen in Suriname te promoten. De twee partijen sloten af met het uiten van hun tevredenheid over het nut van de dialoog in de context van de EU-Suriname betrekkingen, en kwamen overeen om de constructieve dialoog tussen de partners voort te zetten, ook in het kader van de nieuwe OACPS-EU-overeenkomst. De volgende ronde van de dialoog zal worden gepland in 2022 op een voor beide partijen geschikte datum.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

2 REACTIES

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinamePolitieke dialoog Suriname en Europese unie