Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Politiek Suriname op weg naar 25 mei….Phil Zakarya Soemita

Geplaatst

op

Img 6145

Soemita Zakarya Phil, Secretaris tevens lijsttrekker Paramaribo van de politieke organisatie STREI! is van mening dat als we een financiële inkrimping op de schadeloosstelling doen van 25% in het kader van staats bezuiniging, van de bovengenoemde staatsorganen dat er binnen een jaar direct een totaalsom vrij komt van ongeveer 4.3 miljoen Srd. Dit kan geïnvesteerd worden in andere noodzakelijke beleidssectoren of voor het aflossen van bestaande schulden die de vorige regering heeft gepleegd.

Ook een heel mooi en innovatieve idee is om met deze vrije financiële middelen een fonds op te zetten. Dat voortgestuwd is om ondernemerschap tot productie te stimuleren. Denk maar aan onze eigen lokale productie voor eigen gebruik, en ook voor export naar onze buurlanden, zoals: sappen, textiel, pluimvee, groenten en gewassen, baby voeding van graan of banaan etc. Hierdoor besparen wij ook nog door minder te importeren en ook gezonder. Omdat wij dan gaan weten wat in onze eigen product zit.


Dit voorstel is direct implementeerbaar, na goedkeuring in DNA. Indien Soemita Zakarya Phil door het volk gekozen wordt om hen te vertegenwoordigen, zal hij dit direct voorstellen in de DNA. Indien andere gekozen vertegenwoordigers dit voorstel afkeuren, tonen zij de intenties dat zij niet om land en volk geven. Dit voorstel word niet gedaan om politici te duperen, maar dit word gedaan aan de hand van noodzakelijkheid tot staats bezuiniging ter welzijn der land en volk. “We must lead by example”. Hierdoor zullen deze organen ook hun medelevendheid tonen aan het volk.

Img 6146
Phil Zakarya Soemita (R)

We weten dat het land failliet is gemaakt door de zittende regering. Ook zullen de verschillende exit regelingen en andere privileges herzien moeten worden, in het kader van bezuiniging. Hiervoor zullen eerst wetten veranderd moeten worden. Omdat de meeste van deze zaken door wet bepaald worden of protocollair zijn.
Zodra het Bruto Nationaal Product in Suriname omhooggaat, kunnen de salarissen weer stijgen, want dan hebben de beleidsmakers het verdiend. Dit is dus een directe KPI (key performance indicator).

De politieke organisatie STREI! wilt mededelen dat zij alle competenties in huis hebben. Kundige, flexibele en makkelijke beleids visies. Van direct implementeerbaar tot midden en lang termijn. Ook bezit de partij de progressie, daadkracht, innovatie en een gedreven wil tot rechtvaardigheid, oprechtheid, goed bestuur, eerlijkheid, transparant en gelijke kansen voor een ieder. STREI! onderkent de noodzakelijkheden van het land en volk. En wilt dynamische beleid voeren tot een goed en snel stabilisatie en groei van onze financieel economische positie. STREI! heeft ook buiten parlementair bewezen solidair en goedhartig te zijn met haar land en volk.

Kies voor competendheid!

Culturu.com — Ferdinand Louis

2 Reacties

2
Reageer op dit artikel

1000
Nelson

Ja goed hoor. Geef de jeugd de kans iets van het land te maken. Goed idéé . Power

Pedro Pinas

Nog een keer bouta nog faillieter dan failliet dat is wat het domme SU volk wilt net zoals de slaven in Afrika geronseld werden vóór wat spiegels en kraaltjes laat de tijd zien dat de NDP stemmers nog dommer zijn. Die wisten niet beter maar déze zijn tóch wel het domste wat je kan aantreffenAdvertentie

Suriname

Binnenlandse Zaken: Herstel stemmen 32 stembureaus niet correct

Geplaatst

op

Verkiezingen Su

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat geluiden op social media die aangeven dat de stemmen van nog 32 stembureaus moet worden herteld, niet correct is. Vandaag zijn volgens het hoofdstembureau van Paramaribo de stemmen van 168 herteld en afgerond. De werkzaamheden zullen morgen worden voortgezet.

De data van nog 64 stembureaus in Paramaribo moet nog uit het proces- verbaal voor de telling van de DNA- stemmen ontvangen worden. Na ontvangst zal de verwerking starten in het programma waar de officieuze uitslag wordt gedeeld met de media, politieke organisaties en het OKB.

Het ministerie geeft verder aan dat zodra de informatie van het Hoofdstembureau ontvangen is, die zal worden verwerkt op de speciale website voor de formele uitslag. – Culturu.com

Lees verder

Suriname

Crèches en peuterscholen in Suriname mogen deuren vanaf 1 juni weer openen

Geplaatst

op

Angela Salmo, Directeur Sociale Zaken. Foto Nii

Crèches en peuterscholen hebben toestemming gekregen om vanaf 1 juni hun deuren weer open te doen. Deze mededeling heeft de directeur van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Angela Salmo, gisteren gedaan tijdens de COVID-19-persupdate.

De toestemming wordt verleend met goedkeuring van het ministerie van Volksgezondheid, dat ook de veiligheidsregels waaraan de opvanginstellingen zich moeten houden, heeft opgesteld. De Sozavo- directeur benadrukt dat er specifieke veiligheidsregels zullen gelden die door de crèches en peuterscholen moeten worden nageleefd. Vanaf 1 juni mogen personen in tehuizen en andere opvanginstellingen weer bezoek ontvangen.

Salmo zei verder dat de financiële ondersteuning aan crèchehouders en crèchemedewerkers onverkort doorgaat. Registratie vindt uitsluitend plaats bij het Bureau Opvanginstellingen van het ministerie van Sozavo aan de Waterkant, terwijl de uitbetalingen plaatsvinden aan bij de Stichting Volkshuisvesting aan de Madeliefjesstraat.

Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen