Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Politiek Suriname op weg naar 25 mei….Judith Tilborg

Geplaatst

op

Whatsapp Image 2020 05 20 At 09.41.43

Judith Tilborg, is DNA-kandidaat voor de partij DA91. Zij staat nr. 2 op lijst 3 van kiesdistrict Wanica. Mevrouw Tilborg is de mening toegedaan dat een heel groot deel van het volk niet begrijpt dat het de taak is van elke regering om welvaart en welzijn voor haar volk te garanderen en wel in de ruimste zin des woord. In verband met de ingebruikname van de nieuwe highway en alle feestelijkheden erom heen zegt zij “Mooie Highway is geen gunst van een partij, maar wel de plicht van de overheid”.


Het kan niet genoeg benadrukt worden, hoe het niveau en de instelling van ons volk gedaald is.
De politica is voorstander van bestuur middels een chronologische volgorde.

Productie en Grondbeleid
Iedere volwassen burger met een goed ondernemersplan, moet onmiddellijk een stuk grond ter beschikking in grondhuur krijgen. Hieruit verdient de staat en met lokale ondernemers cq producenten, worden produkten goedkoper. Ook het productie overschot opent de mogelijkheid voor export, waardoor nog meer de inkomsten van de staat worden verhoogt.
Verder zal de jaarlijkse betaling van grondhuur en huurwaardebelasting, versteviging van de staatskas betekenen.

Onderwijs
Tegelijkertijd is evaluatie en aanpassing van ons onderwijs van eminent belang. Zeker m.b.t. de nieuwste ontwikkelingen in de wereld, vooral op ICT-gebied en in andere wetenschappelijke richtingen. Dit moet er naartoe leiden dat experts op het gebied van alle op ons grondgebied voorkomende rijkdommen, lokaal gevormd worden, dus minder dure expertise uit het buitenland. Integendeel zal het mogelijk worden om onze deskundigen als exportproduct in het buitenland in te zetten om deviezen te verdienen.

Corruptie
De gestolen financiën dienen te worden teruggehaald, vanwaar ze door hebzucht, diefstal en onrecht, zijn terechtgekomen. Verder zullen de grote lappen grond welke op onrechtvaardige wijze het bezit zijn geworden van speculanten, terug moeten worden gebracht in de boezem van de staat om vervolgens verdeeld te worden onder het volk.
Bovendien is gebleken dat grootgrondbezitters en concessiehouders, mega belasting ontduikers zijn en bij hun moet met t.w.k. de niet betaalde belastingen alsnog gevorderd worden.
Het kan heel gauw weer beter gaan in Suriname als we bereid zijn ongebreidelde corruptie en de meedogenloze onrecht, welke voor het volk fataal zijn, te bestrijden. De onverzadigde hebzucht moet de kop worden ingedrukt, om daartegenover iedere surinamer gelijke kansen bieden tot ontwikkeling.

De verschillende postings van de afgelopen dagen op social-media, waar ontevredenheid wordt geuit over diverse zaken zijn zeer terecht. Mensen met nauwelijk enige educatie worden geplaatst in functies op beleidsniveau, waar ze niet voor berekend zijn maar omdat ze loyalisten zijn mogen ze arbeidsplaatsen bezetten en een formidabel bezolding opstrijken. Dit is onrechtvaardig tegenover anderen die jaren heel hard hebben gestudeerd en dus veel beter zouden presteren. Geen wonder dat de jongeren geen waarde meer hechten aan de nodige educatie, want je kunt toch “geregeld” worden. Dit moet absoluut veranderen, want zo kunnen we dit land nooit verheffen.

Slecht beleid
Een overheid die de Grondwet van de Republiek ondermijnt door een eigen en foutieve interpretatie aan te geven, is verachtelijk en verdient geen waardering.
DNA kandidaat Tilborg raad het volk aan Grondwet te lezen en begrijpen. Er moet in elke familie toch wel iemand zijn met een redelijke educatie, zodat ze zich samen hierin kunt verdiepen. Er staat nergens in de Grondwet dat het bouwen en verbeteren van infrastructuur, wegen en bruggen, een gunst naar het volk toe is; helemaal niet, het is een plicht. Overigens het staat er ook nergens aangegeven dat die vernoemd moeten worden, naar leden van de regering, nog naar hun vrienden. Een recent voorbeeld is de opgeleverde “highway” en ook eerdere van dergelijke gevallen.


Een artikel in medium starsnieuws welke verscheen in 2012, handelt over het bouwen van de highway met financiering van de Chinese Investment Bank; het komt hen eerder toe dat iemand van hun de eer te beurt valt, om de weg naar te vernoemen. Voorbeeld is de huidige chinese ambassadeur in Suriname, Liu Quan (de Liu Quan Highway). Wil je de weg niet naar hem vernoemen, dan mag het ook worden de China Highway, waar de financiering van komt.

Img 2b3fd01beb5f 1
Judith Tilborg (DA91)


Een ander zeer bedenkelijke kant van de zaak is dat 60 miljoen Us dollars voor een project van nog geen 10 km rij-weg, is toch absurd en riekt duidelijk naar flink gesjoemel. Een volgende regering moet in hun beleid opnemen om alle wegen die ten onrechte vernoemd zijn, naar bepaalde personen, terug te draaien. Het is voor het eerst in de surinaamse geschiedenis dat een partij maar alles claimt als te zijn hun verdiensten en dan nog niet met door productie, export, of andere staatsinkomsten, maar met geleend geld.

Door steeds maar met schulden opgescheept te zitten, zullen we nooit kunnen genieten van welzijn en welvaart. Nooit eerder in de surinaamse geschiedenis is zoveel geld, bijna onverklaarbaar, verduisterd en niet ten gunste van het volk aangewend, maar voor eigen belangen van een kleine groep.

Trouwens, in de link waar eerder naar verwezen is, wordt aangegeven dat de financiering zo een 250 miljoen Us dollars betreft en het maken van ondermeer een fly’over. Sinds 2012 is dit alles in voorbereiding, en anno 2020 nog niet volledig is uitgevoerd. Duidelijk is dat er van managen geen enkel inzicht is.
Ook zijn alle met staatsmiddelen aangeschafte propaganda materiaal zoals vlaggen, petten etc, alleen maar geldvernietiging. Er zijn zoveel belangrijkere dingen te doen. Men heeft miljarden US dollars geleend, maar wat ermee gedaan is, vindt je nergens terug.


Het was beter als aan alle ondernemers de nodige ondersteuning was verleend, zodat er meer productie kon worden bewerkstelligt.
Er is een valutawet aangenomen, die de toestand m.b.t. koopkracht en andere financiele aspecten alleen maar verder achteruit heeft gebracht. Het Surinaams geld is nog verder gedevalueerd omdat wij wederom kampen met een torenhoge zwarte markt koers. Dit brengt voor het volk meer ellende.

Img 199dee2dcac5 1
Judith Tilborg (DA91)

De prijzen van producten en diensten liegen daar niet om. Salarisaanpassingen zullen met deze ontwikkeling nooit effectief zijn.
Wat zou moeten gebeuren is het door de overheid inzetten van de instituten, die een controlerende taak hebben op importen en winstmarges. De prijzen moeten beteugeld worden en niet steeds salarissen aanpassen. Dit alles samen met de nodige belastingmaatregelen zoals eerder genoemd.


Suriname hoeft geen Dubai te worden, omdat daar totaal andere omstandigheden zijn, die wij in ons land ook niet graag moeten hebben. Dubai lijkt ogenschouwelijk een rijk land, maar er is veel onderdrukking. Suriname is Suriname en we moeten de juiste functionarissen op de juiste posities hebben voor goed management.


Tilborg zegt met pijn in haar hart te moeten aanhoren tijdens de radio en televisie programma’s, dat veelal ouderen, huilend aangeven, te verlangen naar betere tijden.
Er zijn betere tijden geweest, waar export bedrijven een bijdrage leverden aan inkomsten in de staatskas.
Bryunzeel, Pimbadotie, Marienburg, SML, Victoria etc etc, zijn kapotgemaakt.
Suriname heeft met de rijkdommen door de Schepper geschonken, in de koloniale periode, de kolonisatoren verrijkt, waarom kunnen we nu onszelf geen welzijn en welvaart bezorgen.

Img A59e97056746 1


Sociaal
Ten aanzien van onze senioren en burgers met een beperking, wil DNA kandidaat Tilborg dat er gratis transport op alle routes geregeld wordt, om zodoende hun het leven aangenamer te maken. Ze geeft aan dat Indien zij gekozen wordt, zij niet een die een paleis voor zichzelf wil bouwen, maar wil juist bij en met mijn doelgroep wonen en werken. Zij geeft met klem aan, niet uit te zijn op rijkdom, maar vraagt de Almachtige slechts om gezondheid en wijsheid, ten einde een bijdrage te kunnen leveren aan de opbouw van ons geliefd land.

Advies
Volk, stem niet met het hart, maar met uw verstand; stem op partijen die niet tot het kankergezwel van corruptie behoren, doch met een schone lei kunnen starten. Daar is DA91 een van. Op 25 mei is de keuze aan u om van Suriname een nieuwe republiek te maken, waarbij het beter toeven en leven zal zijn.u heeft daar allen recht op. Doe dus het beste voor Suriname.
Mek’ un du eng nanga DA91
Aldus: Judith Tilborg, DNA-kandidaat DA91, distr. Wanica, nr 2 op lijst 3

Culturu.com — Ferdinand Louis

1 Reactie

1
Reageer op dit artikel

1000
Randy

Wie heeft die Bouterse weg gebouwd NDP zonder NDP was er geen weg. Welke ander party kan op de Bouterse weg gaan feesten. Geen één. Alleen de NDPAdvertentie

Suriname

Een greep uit de zovele meningen die thans leven onder het Surinaams volk

Geplaatst

op

Whatsapp Image 2020 06 03 At 05.14.33

De Surinamers worden vanaf de afgelopen verkiezingsdag op 25 mei, steeds meer geconfronteerd met verrassingen.

Een chronologisch beeld van de situatie is:

Het begon met de zovele ongeregeldheden op de verkiezingsdag. Zaken als verkeerd aangeleverde stembiljetten, het niet kunnen komen tot afronding van stemmen tellen, allerlei ongeregeldheden in de nachtelijke uren bij het hoofdstembureau van Paramaribo (poging tot brandstichting, stopzetting van de telling, de leden van het OKB, de toegang tot het gebouw ontzeggen)

Het grootste deel van het volk is de mening toegedaan dat de regeringspartij NDP van Bouterse verantwoordelijk is voor de chaos.

Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de verkiezingen organiseert, is er helemaal geen sprake van chaos. directeur Putridewi Amatsoemarto vraagt zich af waarom het verkiezingsgebeuren als chaos wordt betiteld.

Een peiling van wat er onder het volk leeft leverde de navolgende meningen op:

 1. Bouterse heeft de nederlaag van de NDP nog steeds niet aanvaardt.
 2. Er wordt door de NDP misbruik gemaakt van Covid -19.
 3. Als de huidige winnaars van de Verkiezingen van 25 mei 2020 in Suriname, niet uitkijken blijven ze gewoon in de oppositie en blijft Bouterse gewoon president van Suriname.
 4. Moe geworden van de verkiezing ik volg het niet eens meer, het interesseert mij niet eens meer het is alleen maar schande voor Suriname.
 5. Ze zoeken allerlei manieren om door te gaan met roven .
 6. Sorry het is hard maar de realiteit en de waarheid. Ik schaam me om te zeggen dat ik Surinamer bent , mensen gaan zeggen, oh dat is toch dat boevenland In Zuid Amerika?
 7. President Bouterse aanvaard je verlies als een man en draag de zaak over als een man, want nu gedraagt jij je als een kind van wie het favoriete speelgoed is afgepakt.
 8. Nog geen 10 dagen geleden was Suriname Corona vrij en nu code rood.
 9. De NDP’ers in de top van de partij die het goed menen met Suriname moeten nu tegen hun leider zeggen dat zijn aanpak meer wrevel zal veroorzaken en dat de mensen die op de NDP hebben gestemd wellicht de partij zullen verlaten. Er kan een scheuring ontstaan omdat de achterban het niet zal accepteren dat de hele partij in een afgrond wordt geduwd door slechts 1 persoon.
 10. Ik denk niet dat politieke partijen bepalen of iets onrechtmatig is of niet. In de Surinaamse grondwet staat ook dat onder buitengewone omstandigheden verkiezingen tijdelijk uitgesteld kunnen worden. Er was reeds een noodtoestand ingelast.
 11. Al die dyugudyugu is niet goed. Het was echter te verwachten vanwege de grote belangen die op het spel staan.
 12. Iedereen kan duidelijk zien dat covid-19 voor de zoveelste keer als argument wordt ingebracht om de verkiezingsuitslag te beïnvloeden.
 13. En wanneer Suriname als failed state wordt betiteld dan voelt men zich zwaar beledigd.
 14. Ik kijk vanaf een afstand en ben ook niet gerust met de partij van Brunswijk in de regering, omdat deze meneer in Nederland bij verstek is veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf.
 15. De NDP geeft al aan dat zij de nieuwe regering op alle mogelijke manieren zal dwarsbomen.
 16. Surinamers..dit is de corona coup waarvoor we vreesden!
  Plotseling hebben de ndpers belast met het aanwijzen van de winnaar van de verkiezingen, allemaal het coronavirus opgelopen.
 17. Nu zal alles uitgesteld worden en bouta zijn hoop is dat de surinamers gaan bezwijken en alles over de verkiezingen zullen vergeten.
 18. Coronavirus of niet de uitslag van de verkiezing moet bekend gemaakt worden.
 19. Bouta moet aftreden!! Laat hem geen corona coup plegen, laat hem niet slagen in zijn opzet.
 1. Dit geeft toch aan dat de voorzitter van het hoofdstembureau totaal niet geschikt is voor de functie. Je moet precies weten wat je bevoegdheden zijn.
 2. Waarom zijn ze bang voor hertelling? Elke partij heeft recht op hertelling als dat wordt gevraagd. Vhp is bang omdat zij gefraudeerd hebben en dan zeggen ze dat de ndp heeft gefraudeerd.
 3. Is er echt niemand in suriname die zijn taken en verantwoordelijkheden kent en neemt?
  zoals gewoonlijk….. veel herrie weinig daden, ook typisch iets surinaams.
 4. Hoe doorzichtig is het, eerder was er geen gevaar en zelf de President hield geen rekening met pandemie, hij gaf zelf het slechte voorbeeld. Hij heeft vaker gezegd dat hij voor het volk is, maar is nu met zijn bende bezig hun eigen hachje te redden. Er mag een hertelling komen, dan hoop ik dat het volk nu inziet dat de paarse partij waarop ze gestemd hebben, lak heeft aan ze.

Aldus een greep uit het meningen arsenal. Zij die ook hun mening wensen te delen, wees vrij en plaats jou reactie onder dit bericht.

Img Ee15809e38f6 1

Culturu.com —- Ferdinand Louis

Lees verder

Suriname

Inheemse dorpen in Suriname treffen COVID-19-maatregelen

Geplaatst

op

Niemand Mag De Inheemse Dorpen In Of Uit. Dorpsbewoners Hebben Maatregelen Genomen Om Zichzelf Te Beschermen Tegen Covid 19.

Om zichzelf te beschermen tegen COVID-19 hebben inheemse dorpen maatregelen getroffen. De dorpshoofden van verschillende inheemse dorpen informeren hun dorpsbewoners via social media hoe zichzelf te beschermen tegen het virus. Het is momenteel in de dorpen verboden om buitenstaanders toe te laten. Aan de dorpsbewoners wordt gevraagd geen vrienden of familie te ontvangen voor bezoek of verblijf.

Het dorpsbestuur van Grankreek is ertoe overgegaan om de ingang van het dorp af te sluiten. Er is een afbakening geplaatst die van 18:00 – 06:00 gesloten zal zijn. Dit initiatief komt van de jongeren, zegt dorpshoofd Angelique Palmtak. Bovendien werken de jongeren eraan mee om in shiftverband de poort te bewaken om er zeker van te zijn dat niemand het dorp tijdens de lockdown binnenkomt of verlaat.

Bewoners die vanwege het werk iets later toch naar huis moeten, zullen met de aanwezige middelen gereinigd worden. Dorpen zoals onder andere Bernarddorp, Redidoti, Kalebaskreek en Pikin Poika hebben via social media ook soortgelijke maatregelen getroffen, ter bescherming van de dorpsbewoners.

Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen